Dienst van zondag 14 juli 2019

Laatst bijgewerkt: woensdag 17 juli 2019 Gepubliceerd: maandag 08 juli 2019 Geschreven door Harm Tolsma

yn de Doarpstsjerke te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. J. van Buuren, Kollum

Te zingen lied voor de dienst: Uit het liedboek voor de Kerken, lied 123: 1, 2, 3 en 4

De collecten zijn voor: 1.Kerk 2.Diaconie

Dienstdoende koster is: Eeltsje de Groot, Metslawier


Hits: 2231