Zondag 28 juli 2019

Laatst bijgewerkt: dinsdag 23 juli 2019 Gepubliceerd: dinsdag 23 juli 2019 Geschreven door Sipke van der Veen

Doarpstsjerke Metslawier 9.30 uur: ds. A. M. Langhout, Oldeberkoop

Lied voor de dienst: Liedboek voor de Kerken 328: 1, 2 en 3

Collecten: 1. Kerk 2. Diaconie

Dienstdoende koster: E. Bandstra

 

Zondag 4 augustus 2019

Kleastertsjerke Niawier 9.30 uur: Mw. A. C. Plantinga, Ee

Lied voor de dienst: Evangelische liedbundel 413: 1 en 4

Collecten: 1.Kerk  2.Diaconie

Dienstdoende koster: E. de Groot

Hits: 2333