Kerst en Oud en nieuw in Metslawier / Niawier

Categorie: Nieuws Laatst bijgewerkt: maandag 19 december 2016 Gepubliceerd: maandag 19 december 2016 Geschreven door Harm Tolsma

Zaterdag 24 december Kerstnachtdienst

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 19.30 uur, beginnend met een kerstkuier door Niawier

De dienst wordt verzorgd door: het Dreamteam

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie: "Kinderen in de Knel" 

Als koster doet dienst: Willem Weidenaar, Niawier

 

Zondag 25 december 1e Kerstdag

Dienst wederom in "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 10.00 uur

Voorganger: onze predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek: Gezang 473: 1, 2 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie (Kinderen in de Knel)

Dienstdoende koster is: Sjoerd van Dellen, Niawier

 

Maandag 26 december 2e Kerstdag

10.00 uur: Kinderkerstfeest in "Rehoboth" te Metslawier

met onder andere opvoering van de door de kinderen voorbereide Kerst-musical

De collecten zijn ook op deze tweede kerstdag voor: 1. de Kerk, 2. Kinderen in de Knel

 

Kinderkerstfeest met musical Het Dromenmuseum

Tijdens de adventsperiode gingen de verhalen bij de kindernevendienst over verwachting. In het adventsproject “Maak het mee” keken we met Jesaja, Johannes, Jakobus, en Jozef naar de toekomst. Zij vertelden dat mensen het mee kunnen maken: Een nieuw begin met overal vrede. De kinderen hebben elke week aan een ster gewerkt. Deze sterren zullen tijdens Kerst in de kerk te zien zijn.

Bij het Kinderkerstfeest op Tweede Kerstdag sluiten we het project af. Tijdens deze dienst worden jullie meegenomen naar “Het Dromenmuseum”, een leuke musical over een museum, verschillende bijbelverhalen, maar ook over  kinderen van nu met hun eigen dromen. Eén droom is wel heel speciaal..…Deze droom gaat over een verhaal dat mooier is dan de mooiste droom. De musicalspelers en het kinderkoor zijn al wekenlang flink aan het oefenen. Nieuwsgierig geworden? Kom dan Tweede Kerstdag allemaal naar Rehoboth in Metslawier. Het Kinderkerstfeest begint om 10.00 uur. Alle kinderen, hun ouders, pake’s en beppe’s en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Vriendelijke groeten van de leiding van de kindernevendienst

 

Zaterdag 31 december Oudejaarsdienst

te houden in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 19.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema, Metslawier

Lied voor de dienst: Uit het nieuwe Liedboek: Gezang 245: 1 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster: Harm Tolsma, Metslawier

 

Zondag 1 januari Nieuwjaarsdienst

ook in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier  

Aanvang dienst: 10.00 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Evangelische Liedbundel, lied 176: 1 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is: Doede Douma, Metslawier

Op 1 januari is er geen kindernevendienst. We starten in het nieuwe jaar op 8 januari weer met de kindernevendienst. Ook dan zijn alle basisschoolkinderen weer van harte welkom.

 

Als gemeente willen wij dit jaar op heel verschillende manieren met elkaar het kerstfeest, de geboorte van Jezus vieren. Op 24 december vanaf half 8 begint in "Nij Sion" in Niawier een kerstkuier voor het hele gezin. Een hele bijzondere manier om het geboorte verhaal van Jezus uit te beelden en samen te beleven.

Op eerste kerstdag om kwart voor 6 in de vroege ochtend wordt door muzikanten en zangers de kerstdag ingeluid met een rondgang door Metslawier. Wie mee wil doen mag zich om die tijd melden bij "café Veldzicht".*

De morgendienst op eerste kerstdag begint om 10 uur. Het is een dienst voor jong en ouder. Onder de preek krijgen de jongste kerkgangers de gelegenheid om de kerk even te verlaten om samen een kerststal te versieren en (af) te maken. We zingen bekende kerstliederen en 2 jongeren uit onze gemeente zullen ook enkele liederen ten gehore brengen.

Op tweede kerstdag om 10 uur zal de kindernevendienst met een verrassende musical ons allen weer op een heel andere manier met het kerstverhaal in aanraking brengen.

Oudjaar en nieuwjaarsdag

Op oudjaarsavond komen we als gemeente bijeen in "Rehoboth". We overzien het afgelopen jaar maar kijken ook al een klein beetje vooruit naar het jaar 2017. We doen dit aan de hand van woorden uit Psalm 17.

Op Nieuwjaarsdag komen wij op de zondagmorgen bij elkaar om 10 uur. Voor een morgengebed. We staan in deze dienst, op de eerste dag van 2017 stil bij wat er in de kortste Psalm van de Bijbel staat: Psalm 117.

Hits: 2006