Tsjerke wêze mei inoar.....

Categorie: Nieuws Laatst bijgewerkt: maandag 16 januari 2017 Gepubliceerd: maandag 16 januari 2017 Geschreven door Harm Tolsma

Donderdagavond 24 november belegden een zestal gemeenteleden, Anneke Allema, Douwe de Groot, Anja Kloostra, Geziene Meinsma, Betty Poleij en Willem Weidenaar in dorpshuis “Nij Sion” in Niawier een bijeenkomst, waar alle leden van de gemeente van Metslawier/Niawier welkom waren. Bij de organisatoren was er behoefte bij de gemeenteleden te peilen hoe we samen de “betrokkenheid binnen onze gemeente kunnen laten groeien en bloeien”.

Velen reageerden positief op deze oproep en de werkgroep mocht op deze avond dan ook zo’n 60 personen welkom heten.

Om het gesprek zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen, verdeelde de werkgroep de aanwezige gemeenteleden in een zevental gespreksgroepen. De groepen kregen alle zo’n 45 minuten de tijd om een serie van vier vragen binnen hun eigen groep te behandelen. Dit vanuit het idee, dat iedereen vanuit zijn leven een eigen uniek verhaal met zich meedraagt. En dat die verhalen dan ook de moeite van het vertellen waard zijn, omdat ze ervoor kunnen zorgen dat een ander daaruit ook hulp kan ervaren. Binnen die verhalen zal God heel vaak betrokken zijn en in zo’n verhaal kunnen we ook elkaar bemoedigen en helpen. Ook door te vertellen over de wijze van ervaring van God in ons leven.

De verhalen kwamen inderdaad los binnen de gesprekken in die drie kwartier. De gespreksvragen behelsden de volgende onderwerpen: 1. Hoe ziet u de toekomst van onze kerkelijke gemeente; 2. Wat hebt u van deze kerk en van uw geloofsgenoten nodig om te groeien in het geloof; 3. Is er iets wat u belemmert in deze groei; 4. Wat wilt u of kunt u de kerk en uw geloofsgenoten bieden.

Het was heel goed dat de generaties binnen de groep ieder voor zich hun inzichten op tafel legden. De ouderen brachten dikwijls hun zorg ter sprake of het allemaal wel goed komt met de kerk. Jongeren brachten vaker hun zorg voor hun gezinnen tot uitdrukking. Meer structuur in de geloofsopvoeding en -beleving binnen het gezin en de gemeente is iets waar meer aandacht voor moet zijn. Iedereen kreeg ook de mogelijkheid op een tijdlijn aan te geven waar in hun leven tijdpunten aanwezig waren, die hun geloofsleven positief of (misschien) negatief hadden beïnvloed.  

Na die drie kwartier (en de pauze) werden de gespreksresultaten binnen die groepen naar voren gebracht en zo nodig op papier gezet. De organisatoren beloofden, dat opmerkingen en suggesties meegenomen zouden worden in hun werkgroep-vergadering en ook zouden worden aangekaart bij de kerkenraad.

Een fijne en gezellige avond! Voorzitter Marcus Weidenaar van de kerkenraad bedankte de organisatoren voor de uitvoering van de taak die zij op zich hadden genomen om deze bijeenkomst te beleggen.

Hits: 2303