Kerkdiensten rond de Kerst en Oud en Nieuw

Categorie: Nieuws Laatst bijgewerkt: woensdag 20 december 2017 Gepubliceerd: woensdag 20 december 2017 Geschreven door Harm Tolsma

Zondag 24 december

Doopdienst - vierde adventszondag

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uuraan Voorganger: ds. L. Adema, onze eigen predikant

Te zingen lied voor de dienst: Uit het nieuwe Liedboek gezang 469: 1, 2, 3 en 5

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is: Pieter Tamminga, Metslawier

In deze dienst wordt de doop bediend aan Aukje Jildau Rispens

 

Kerstnachtdienst

eveneens in "Rehoboth", Metslawier

Aanvang dienst: 19:30 uur

Voorganger: ds. L. Adema in samenwerking met het Dreamteam en anderen.

 

Maandag 25 december 1e Kerstdag

in kerkelijk cenrtrum "Rehoboth", Metslawier

Aanvang dienst: 10.00 uur

Voorganger: ds. L. Adema

Vanaf 9.30 uur staat de koffie voor u en jou klaar

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Evangelische liedbundel, lied 103: 1 t/m 4

De collecten in deze dienst zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in actie / kinderen in de knel/werelddiaconaat

Dienstdoende koster: Pieter Tamminga, Metslawier

 

Dinsdag 26 december 2e Kerstdag

in kerkelijk centrum "Rehoboth", Metslawier

Aanvang: 10.00 uur. Kinderkerstfeest

Voor de aanvang van het feest zijngen we uit de SoW-bundel lied 32 de verzen 1, 2 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in actie / kinderen in de knel/werelddiaconaat

Dienstdoende koster is: Doede Douma, Metslawier

 

Zondag 31 december Oudejaarsdag

om dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. L. Adema, onze eigen predikant

Lied voor de dienst: Uit de Evangelische Liedbundel lied 172: 1 t/m 4

De collecten van vandaag zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster: Eric Turkstra, Niawier

 

Oudejaarsavond en Nieuwjaardag zijn er geen kerkdiensten.

 

Eerstvolgende dienst is volgend jaar op zondagmorgen 7 januari 2018 om half 10 weer in "Rehoboth", Metslawier, Voorganger is dan ds. R. de Pee uit Feanwâlden. Na de dienst gaan we samen koffiedrinken


 

Hits: 2982