Diensten rond Palmpasen en Pasen

Categorie: Nieuws Laatst bijgewerkt: zaterdag 07 april 2018 Gepubliceerd: zondag 18 maart 2018 Geschreven door Harm Tolsma

Zondag 25 maart Palmzondag

in Dorpshuis Nij Sion te Niawier

De dienst in Niawier begint om 9.30 uur

Voorganger in de dienst is: ds. L. Adema,

Uiteraard bereiden we ons ook alvast voor op het Avondmaal op Witte Donderdag

Het te zingen lied voor de dienst is uit de Evangelische liedbundel: Gezang 408: 1, 2 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie/ 40-dagentijdcollecte/ palmzondagcollecte

Dienstdoende koster is Willem Weidenaar, Niawier

 

Maandag 26 maart

in de Kleastertsjerke, Niawier om 19.30 uur: vesper

Dinsdag 27 maart

in de Kleastertsjerke, Niawier om 19.30 uur: vesper

Woensdag 28 maart

in de Kleastertsjerke, Niawier om 19.30 uur: vesper

 

Donderdag 29 maart: Witte Donderdag

in de Doarpstsjerke, Metslawier om 19.30 uur

Voorganger ds. L. Adema, viering van het Heilig Avondmaal

Ye  zingen lied voor de dienst: Ui de Evangelische liedbundel: gezang 285: 1, 3 en 4

De collecten zijn in deze dienst voor: 1. Diaconie, 2. Kerk

Dienstdoende koster is Eelke Bandstra, Metslawier

 

Vrijdag 30 maart Goede Vrijdag

dienst in de Kleastertsjerke, Niawier 

Aanvang dienst: 19.30 uur

Voorganger: ds. L. Adema, stilte uur

Te zingen lied voor de dienst: Gezang 188: 1 en 2 uit Nieuwe Liedboek

Collecten: geen

Dienstdoende koster: Gerard Kloostra, Niawier

 

Zaterdag 31 maart Stille Zaterdag

in kerkcentrum Rehoboth te Metslawier

20.30 uur: Paaswake

 

Zondag 1 april 1e Paasdag

in kerkcerntrum Rehoboth te Metslawier

Aanvang dienst: om 9.30 uur

Voorganger: ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit de SoW-bundel, lied 50: 1, 4, 5 en 6

Te houden collecten in deze dienst: 1. Kerk, 2. Jeugdwerk

Dienstdoende koster: Anne Meinema, Metslawier

 

Hits: 3155