Nieuws 21 februari 2015

Categorie: Nieuws Laatst bijgewerkt: zaterdag 16 mei 2015 Gepubliceerd: zaterdag 21 februari 2015 Geschreven door Harm Tolsma

 

De veertig dagen

 

Woensdag 18 februari was het Aswoensdag. Dan begint in de kerk de periode van veertig dagen, waarin wij toeleven naar het Paasfeest. Vanouds wordt op de eerste zondag in de 40 dagentijd uit de Bijbel het verhaal gelezen van Jezus, die 40 dagen in de woestijn op de proef wordt gesteld.
 
Uiteindelijk kiest Jezus ervoor om voor ons mensen en ons heil te kiezen. Al betekent dat dat Hij zelf uiteindelijk zijn leven zal verliezen. Ook wij worden in deze tijd voor Pasen voor keuzes gesteld. Er zijn in ons leven verleidelijke keuzes, maar uiteindelijk gaat het erom dat je kiest voor wat echt goed voor je is en voor de mensen om je heen.

 

Het project in de veertigdagentijd gaat over Open handen. Gods open hand naar ons uitgestrekt. En dat wij uit dankbaarheid ook bereid zijn Gods handen en voeten te zijn in deze wereld. Op zondag 1 maart lezen we uit de Bijbel over Jezus die de berg op gaat, en daar in het licht een ontmoeting heeft met Mozes en Elia. Petrus, een leerling van Jezus, vindt dat hemelse licht zo mooi, dat hij er wel altijd wil blijven. Maar Jezus weet, dat uiteindelijk de weg naar het licht voor Hem betekent, dat Hij eerst moet lijden. 

 Geachte gemeenteleden

 

De kerkenraad vraagt uw aandacht voor het volgende.
In de kerkenraad is het volgende idee naar voren gebracht. Het zou mogelijk een idee zijn om voor overleden gemeenteleden binnen een kerkelijk jaar een steentje met opschrift te maken. Bij meerdere overlijdens gedurende het kerkelijk jaar worden deze steentjes verzameld in een schaal voor in de kerk. Tijdens de dienst op de Eeuwigheidszondag krijgen de nabestaanden dit steentje mee naar huis als een aandenken. Voordat we dit idee verder uit kunnen werken hebben we vrijwilligers nodig die de steentjes van een naam, geboortedatum en datum van overlijden willen voorzien. Is dit iets voor u / voor jou? Meldt u / je dan aan bij scriba D. Jongeling. (tel. 242071; e-mail: scriba@kpn-metslawier-niawier.nl) 

 Gemeenteavond

 

Om alvast te noteren in uw agenda. De kerkenraad streeft er naar om de gemeenteavond dit voorjaar te houden op donderdag 9 april 2015 om 19.30 uur te Ny Sion in Niawier. Het programma wordt u van te voren nog bekend gemaakt.
 

 
ZEM-commissie (1)
 
 
1 maart 2015 voorjaarszendingscollecte, de kerk in actie.

 

Jelyn woont in de rijke Golfstaten, waar miljoenen christelijke arbeiders wonen. Ze moeten hard werken voor een schamel loon. Ze komen uit armere Arabische landen, uit Afrika of uit Azië. Ze voelen zich vaak eenzaam. Jelyn wil graag haar geloof beleven, maar door taal- en cultuurverschillen vinden christenen vaak moeilijk aansluiting bij bestaande kerken.

Het Bijbelgenootschap van de Golfstaten (partner van kerk in actie) steunt hen met verhalen en leidt mensen in de kerk op om Bijbelverhalen te vertellen, volgens de methode "Simply the Story" (STS). Na het vertellen van het verhaal wordt er door de mensen doorgesproken over het persoonlijk geloof. Door de STS-methode vinden gastarbeiders bemoediging en troost in de boodschap van de Bijbel. Eén van hen vertelt: "Ik onthoud de verhalen veel beter. Ze laten allemaal iets zien van de grote kracht van God. Ik wil deze verhalen graag delen met mijn vrienden". Ook Jelyn heeft geleerd om het Woord van God zo te delen, dat het mensen raakt.


ZEM-commissie (2)

Voor de leden, die aangegeven hebben hun bijdrage voor de zending te geven d.m.v. een envelop: envelop en folder worden gebracht voor zondag 1 maart en vanaf maandag 2 maart komen we weer bij u / jou langs om een bijdrage. Samen willen we ons inzetten voor de gastarbeiders in de Golf, die een zwaar en eenzaam bestaan leiden. Alvast dank voor uw / jouw gift. Met een vriendelijke groet.

                                                                                                          De leden van de ZEM-cie


Korte berichten:

Kindernevendienst en 40-dagentijd:

Tijdens de 40-dagentijd volgen wij met de kindernevendienst het project Met Open handen

  

Het lied voor de dienst gedurende de 40-dagentijd (vanaf "vastenavond" tot Pasen) 

 Lied vóór de aanvang van de diensten in die tijd: het 40-dagen lied

 

Hits: 1578