PASEN 2015

Categorie: Nieuws Laatst bijgewerkt: zaterdag 16 mei 2015 Gepubliceerd: woensdag 01 april 2015 Geschreven door Harm Tolsma

 

Pasen 2015

Op velerlei manieren gedenken wij in onze gemeente het lijden en sterven van Jezus, en met Pasen vieren wij zijn Opstanding uit de dood.

Dienst Witte Donderdag 2 april in de Kleastertsjerke, Niawier 

Op de avond van deze donderdag gedenken wij als gemeente, hoe Jezus op de avond voordat Hij werd gearresteerd, samen met zijn leerlingen bij de maaltijd het avondmaal heeft gevierd. Hij riep ons op, om Hem te gedenken. Wij lezen in deze dienst uit Lucas 22 vers 14 tot en met 27. Daar gaat het over de vraag: wie is het belangrijkst?

Dienst Goede Vrijdag 3 april in "Rehoboth", Metslawier 

Op de avond van deze dag komen wij samen om het lijdensverhaal van Jezus te lezen en te horen. Dit jaar volgens het evangelie van Johannes. Vol verwondering horen we hoe Jezus in zijn leven en lijden alles wat Hij had heeft gegeven. En uiteindelijk, toen Hij alles gegeven had, gaf Hij zijn leven voor ons en onze wereld.

Paaswake 4 april

Dit jaar willen wij voor het eerst op de avond van Pasen iets organiseren met de tieners van onze gemeente. In Niawier zal een kruis gemaakt worden, dat door een aantal mensen naar Rehoboth in Metslawier zal worden gedragen om ongeveer half 10 's avonds. Na aankomst zal het kruis op het podium in de kerk geplaatst worden, waarna het podium voor het Paasfeest versierd wordt. We kijken naar de musical Jesus Christ Superstar. Voor tieners die zich daarvoor hebben opgegeven, zal er slaapgelegenheid onder begeleiding zijn in De Schakel. En na een paasontbijt gaan we samen naar de Paasviering.

Dienst op de 1e Paasdag, 5 april in "Rehoboth", Metslawier

De Heer is waarlijk opgestaan! Op Paasmorgen komen wij als gemeente samen, om als jong en oud samen met elkaar het grootste feest van de kerk Pasen te vieren. Het thema voor dit jaar is: Open handen! En we lezen vol verwondering in de Bijbel, wat er allemaal in ons leven mogelijk is, als God zijn open handen genadig naar ons mensen uitsteekt.

Peaskepower te Anjum

Op eerste Paasdag 's middag som 14.00 uur begint in De Dobbe in Anjum de Peaskepower. Een Paasviering met name voor jongeren. 

.....en tenslotte de dienst op 2e Paasdag, 6 april in de Kleastertsjerke, Niawier

 Voorganger in deze dienst is ds. R. Praamsma  uit Easterein. En ook hier bent u van harte welkom.

                                                                                                                                                  L.A.

 

 

Hits: 1580