Nieuws

Paasproject kindernevendienst............

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zaterdag 16 mei 2015 Gepubliceerd: zondag 01 maart 2015
Geschreven door Harm Tolsma

Paasproject kindernevendienst

Met open handen

tekening

Met de kindernevendienst volgen wij tijdens de 40-dagentijd het project van "Kind op zondag". Het heet ‘Met open handen’. Met de kinderen staan we stil bij de verschillende betekenissen die open handen kunnen hebben.

We laten hierbij tijdens de kindernevendienst afbeeldingen zien, die later op via de beamer ook in de kerk te zien zijn. Op de afbeeldingen wordt iedere week een deel van het verhaal van Eef verteld.

Eef is een meisje dat helemaal alleen met de trein naar opa en oma gaat. Maar… als je goed kijkt zie je dat ze niet helemaal alleen is. Haar opa zit ook in de trein, maar hij verkleedt zich, zodat ze hem niet herkent.

Als wij op weg zijn naar Pasen lijken we een beetje op Eef. We zijn onderweg, we weten nog niet precies wat we onderweg zullen meemaken. Maar als we goed kijken, zien we dat er steeds al iets van Pasen te zien is. Je kunt op weg gaan naar het feest van het nieuwe leven, maar dat leven gaat ook steeds al een beetje met je mee. Wie zijn handen opent, krijgt daar iets van te zien.

Zo gaan we op weg naar Pasen.

Op Palmzondag zijn de kinderen niet in de kerk, we gaan dan weer zoals andere jaren naar de Skûle. Hier brengen we de bewoners een kopje koffie met wat lekkers en een aardigheidje.

Alle kinderen zijn van harte welkom.


Nieuws 21 februari 2015

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zaterdag 16 mei 2015 Gepubliceerd: zaterdag 21 februari 2015
Geschreven door Harm Tolsma

 

De veertig dagen

 

Woensdag 18 februari was het Aswoensdag. Dan begint in de kerk de periode van veertig dagen, waarin wij toeleven naar het Paasfeest. Vanouds wordt op de eerste zondag in de 40 dagentijd uit de Bijbel het verhaal gelezen van Jezus, die 40 dagen in de woestijn op de proef wordt gesteld.
 
Uiteindelijk kiest Jezus ervoor om voor ons mensen en ons heil te kiezen. Al betekent dat dat Hij zelf uiteindelijk zijn leven zal verliezen. Ook wij worden in deze tijd voor Pasen voor keuzes gesteld. Er zijn in ons leven verleidelijke keuzes, maar uiteindelijk gaat het erom dat je kiest voor wat echt goed voor je is en voor de mensen om je heen.

 

Het project in de veertigdagentijd gaat over Open handen. Gods open hand naar ons uitgestrekt. En dat wij uit dankbaarheid ook bereid zijn Gods handen en voeten te zijn in deze wereld. Op zondag 1 maart lezen we uit de Bijbel over Jezus die de berg op gaat, en daar in het licht een ontmoeting heeft met Mozes en Elia. Petrus, een leerling van Jezus, vindt dat hemelse licht zo mooi, dat hij er wel altijd wil blijven. Maar Jezus weet, dat uiteindelijk de weg naar het licht voor Hem betekent, dat Hij eerst moet lijden. 

 Geachte gemeenteleden

 

De kerkenraad vraagt uw aandacht voor het volgende.
In de kerkenraad is het volgende idee naar voren gebracht. Het zou mogelijk een idee zijn om voor overleden gemeenteleden binnen een kerkelijk jaar een steentje met opschrift te maken. Bij meerdere overlijdens gedurende het kerkelijk jaar worden deze steentjes verzameld in een schaal voor in de kerk. Tijdens de dienst op de Eeuwigheidszondag krijgen de nabestaanden dit steentje mee naar huis als een aandenken. Voordat we dit idee verder uit kunnen werken hebben we vrijwilligers nodig die de steentjes van een naam, geboortedatum en datum van overlijden willen voorzien. Is dit iets voor u / voor jou? Meldt u / je dan aan bij scriba D. Jongeling. (tel. 242071; e-mail: scriba@kpn-metslawier-niawier.nl) 

 Gemeenteavond

 

Om alvast te noteren in uw agenda. De kerkenraad streeft er naar om de gemeenteavond dit voorjaar te houden op donderdag 9 april 2015 om 19.30 uur te Ny Sion in Niawier. Het programma wordt u van te voren nog bekend gemaakt.
 

 
ZEM-commissie (1)
 
 
1 maart 2015 voorjaarszendingscollecte, de kerk in actie.

 

Jelyn woont in de rijke Golfstaten, waar miljoenen christelijke arbeiders wonen. Ze moeten hard werken voor een schamel loon. Ze komen uit armere Arabische landen, uit Afrika of uit Azië. Ze voelen zich vaak eenzaam. Jelyn wil graag haar geloof beleven, maar door taal- en cultuurverschillen vinden christenen vaak moeilijk aansluiting bij bestaande kerken.

Het Bijbelgenootschap van de Golfstaten (partner van kerk in actie) steunt hen met verhalen en leidt mensen in de kerk op om Bijbelverhalen te vertellen, volgens de methode "Simply the Story" (STS). Na het vertellen van het verhaal wordt er door de mensen doorgesproken over het persoonlijk geloof. Door de STS-methode vinden gastarbeiders bemoediging en troost in de boodschap van de Bijbel. Eén van hen vertelt: "Ik onthoud de verhalen veel beter. Ze laten allemaal iets zien van de grote kracht van God. Ik wil deze verhalen graag delen met mijn vrienden". Ook Jelyn heeft geleerd om het Woord van God zo te delen, dat het mensen raakt.


ZEM-commissie (2)

Voor de leden, die aangegeven hebben hun bijdrage voor de zending te geven d.m.v. een envelop: envelop en folder worden gebracht voor zondag 1 maart en vanaf maandag 2 maart komen we weer bij u / jou langs om een bijdrage. Samen willen we ons inzetten voor de gastarbeiders in de Golf, die een zwaar en eenzaam bestaan leiden. Alvast dank voor uw / jouw gift. Met een vriendelijke groet.

                                                                                                          De leden van de ZEM-cie


Korte berichten:

Kindernevendienst en 40-dagentijd:

Tijdens de 40-dagentijd volgen wij met de kindernevendienst het project Met Open handen

  

Het lied voor de dienst gedurende de 40-dagentijd (vanaf "vastenavond" tot Pasen) 

 Lied vóór de aanvang van de diensten in die tijd: het 40-dagen lied

 

Diensten rond de KERST

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zaterdag 16 mei 2015 Gepubliceerd: zaterdag 20 december 2014
Geschreven door Harm Tolsma

Zondag 21 december 4e Advent

Rehoboth 9:30 uur: ds. L. Adema

Zingen voor de dienst: SOW 26

Collecten:  1. Kerk  2. Diaconie

Dienstdoende koster: P. Tamminga

M.m.v. : Zanggroep De Stim

 

Woensdag 24 december Kerstnachtdienst

Rehoboth 19:30 uur: Dreamteam, aanvang 19.30 i.v.m. kuiertocht door het dorp.

Zingen voor de dienst: Gez. 138

Collecten:  1. Kerk,  2. Kerk in Actie Kinderen in de knel

Dienstdoende koster: W. Meinsma

Donderdag 25 december 1e Kerstdag

Nij Sion 10:00 uur: ds. L. Adema

Zingen voor de dienst: Gez. 134

Collecten:  1. Kerk,  2. Kerk in Actie Kinderen in de knel

Dienstdoende koster: H. Braaksma

 

Vrijdag 26 december 2e Kerstdag

Rehoboth 9:30 uur: Kinderkerstfeest

Zingen voor de dienst: Gez. 135

Collecten:  1. Kerk,  2. Collecte Kinderkerstfeest

Dienstdoende koster: P. Tamminga

 

Zondag 28 december

Rehoboth 9:30 uur: ds. J. Glas, Twijzel

Zingen voor de dienst: Gez. 151

Collecten:  1. Kerk,  2. Diaconie

Dienstdoende koster: G. Poutsma-Jongeling

Woensdag 31 december Oudjaarsdienst

 

Rehoboth 19:30 uur: ds. L. Adema

Zingen voor de dienst: Gez. 398: 1, 5 t/m 7

Collecten:  1. Kerk,  2. Diaconie

Dienstdoende koster: P. Tamminga

 

Zondag 4 januari

Nij Sion 9:30 uur: ds. B. v/d Boon, Surhuizum

Bijzonderheden: Koffiedrinken

Collecten:  1. Kerk,  2. Bloemen eigen gemeente

Dienstdoende koster: S. van Dellen

KINDERDIENST in adventstijd.......

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zondag 30 november 2014 Gepubliceerd: zondag 30 november 2014
Geschreven door Harm Tolsma

Kindernevendienst - adventsproject

Iedere zondag  (met uitzondering van de zomervakantie en enkele speciale diensten) is er voor de kinderen van de basisschool kindernevendienst tijdens de kerkdienst. Tijdens de kindernevendienst wordt meestal een verhaal verteld uit "Kind op Zondag".

In een gesprekje wordt even dieper op het verhaal ingegaan. Daarna wordt er geknutseld of wordt er een spelletje gedaan wat aansluit op het verhaal.

Tijdens de adventsperiode volgen we het project van Kind op Zondag. Het heet dit jaar “Verderkijkers”. Op de zondagen van advent horen we verhalen over ‘verderkijkers’, mensen die verder kijken dan anderen. Het zijn: de deurwachter, Johannes de Doper, Jesaja, Maria en de herders. Door met hen mee te kijken, krijgen we steeds meer te zien van Kerst.

Op de beamer is elke week een afbeelding te zien van de verschillende verderkijkers.

Zo werken we naar de Kerst toe. Op de Tweede Kerstdag is ‘s ochtends het kinderkerstfeest. Bij het project is ook een korte kerstmusical gemaakt, die tijdens het kinderkerstfeest  opgevoerd wordt. We maken kennis met een paar herders, die in de velden van Betlehem de wacht houden. Wat zien zij allemaal?

Verder zingen we tijdens deze dienst mooie Kerstliedjes met elkaar. Na afloop van het kinderkerstfeest is er voor alle kinderen een sinaasappel en een boekje.

50 jarig ambtsjubileum van ds. L.C. van Drimmelen

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zaterdag 16 mei 2015 Gepubliceerd: maandag 03 november 2014
Geschreven door Harm Tolsma
 kaart
Zo ziet de voorkant van de kaart er uit met de uitnodiging van het 50 jarig ambtsjubileum van ds. L.C. van Drimmelen.
Het was 25 oktober 50 jaar geleden dat ds. van Drimmelen werd bevestigd in de gereformeerde kerk van Niawier, en op 20 oktober j.l. vierde hij zijn 80e verjaardag.
 
Zondag 26 oktober 2014 was er feestelijke dag georganiseerd ter gelegenheid van deze twee heugelijke feiten.
Een zestal gemeenteleden van Niawier zijn naar Amsterdam afgereisd en hebben een gedeelte van het feestprogramma bijgewoond. Om half 8 zijn we vertrokken uit Niawier, Christ Sijtsma, Klaas Dijkstra, Riel en Joke Dijkstra en Marcus en Tiny Weidenaar. Na een voorspoedige reis kwamen we rond half 10 aan in Amsterdam bij de Pelgrimskerk. We werden verwelkomd met een heerlijk kop koffie. Om half elf begon de kerkdienst waarin voorging ds. van Drimmelen.
Een mooie dienst waarin vers 2 van Psalm 103 centraal stond n.l. Prijs de Here mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Na de dienst bood Frans, zijn zoon een boek aan met anekdotes en verhalen gemaakt door familie, vrienden en bekenden. Ook het bericht van Niawier door Jan Walda gemaakt. 
 
Na de dienst was er koffie met een tompouce, het lievelingsgebakje van ds. van Drimmelen. 
Onder tussen was er gelegenheid om dominee te feliciteren.
Door de Niawiersters werden er mooie gebeurtenissen verteld over de periode dat hij in Niawier woonde. 
Nog een drankje en kop soep en toen zijn we weer richting Friesland gegaan. 
We hebben een mand met typisch Friese producten in Amsterdam achter gelaten zodat hij nog aan ons zou denken wanneer deze spullen worden genuttigd.

Subcategorieën