Nieuws

Startzondag 28 september 2014

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zaterdag 16 mei 2015 Gepubliceerd: vrijdag 03 oktober 2014
Geschreven door Harm Tolsma

 

STARTZONDAG 28 september 2014 PKN-gemeente van Metslawier en Niawier

Het startschot voor het werkseizoen 2014-2015 is weer gelost. Voorafgaand aan de startzondag was in de week daarvoor al een programma voor het winterwerk bij de gemeenteleden bezorgd en niet alleen bij de gemeenteleden, maar ook en zelfs bij alle dorpsgenoten in Metslawier en Niawier.

Er staan nogal een aantal zaken in het programmaboekje die niet alleen specifiek voor de gemeenteleden nuttig en interessant zijn. Ook zijn er voorgenomen activiteiten in opgenomen, waaraan ook niet-gemeenteleden kunnen deelnemen. Ook de startzondag was dus voor iedereen in de dorpen en omgeving bedoeld.

Dat dit goed overgekomen was bleek wel, want het ontbijt op de startzondag in "NIJ SION" in Niawier werd overweldigend goed bezocht. Een duidelijk met elkaar gepaard gaand gevoel van lichamelijk en geestelijke honger? Wie weet….     

Om 9 uur stond het ontbijt voor iedereen klaar voor een vol "Nij Sion". Maar het kon nog voller, want er moesten zelfs stoelen en tafels, en etensborden en bijbehorende etenswaar worden bijgeplaatst!  De hieronder staande foto's spreken voor zich.

Om 10 uur begon de dienst. Een alternatieve dienst want na het votum, een begroeting namens de kerkenraad en een korte preek met toelichting van de kant van onze predikant Lubbert Adema werden alle aanwezigen uitgenodigd in groepjes van tussen de vijf en vijftien personen Niawier in te trekken en aan de hand van een plattegrond met het Levensparelpad de  levensparels op te zoeken.

De teksten bij de gevonden levensparels kon je daarna òf op je laten inwerken, òf het er met elkaar over hebben (de nodige gespreksstof). Aan het eind gekomen van het "Levensparelpad" was de conclusie van velen vaak, dat deze activiteit heel opbouwend was voor het gemeente- en hert geloofsleven. De tekst van de opgehangen plakkaten waren alleen al een preek op zich. Het thema van de zondag was "Vieren en verbinden". Het was inderdaad een gevierde dag, een dag waarmee je de zondag verder in kon. En bij "verbinden" hoort een band en die band was dan ook stevig voelbaar ook na afloop van de dienst.

Goed half twaalf kon de dienst worden beëindigd maar kon iedereen nog even blijven in NIJ SION onder het genot van iets ander spiritueels………

Bent u nieuwsgierig naar de foto's dan vindt u deze in de rubriek "foto-s"  elders op de site.

Fietstocht a.s.zondag (16 aug. 2014)

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zaterdag 16 mei 2015 Gepubliceerd: zaterdag 16 augustus 2014
Geschreven door Harm Tolsma

 

Fietstocht zondag 16 augustus 2014

 

Beste deelnemers aan fietstocht,

Zondag is het zover, de fietstocht.

Als het weer meezit, starten we om 13.00 uur bij Nij Sion in Niawier.

De weerberichten voor zondag zijn niet stabiel, dus misschien moeten we ons alternatief gaan gebruiken.

We zijn vanavond (15 augustus) bij elkaar geweest en hebben afgesproken dat we zondagmorgen gaan besluiten wat we gaan doen.

Op zondagmorgen krijgen mensen die bij ons bekend zijn met een mail-adres een mail met daarin de laatste gegevens.

Dus check dan even de mail van zondagmorgen.

Bij slecht weer gaan  we in de auto. Dan ook verzamelen bij "Nij Sion".

We gaan dan de samen in de auto. 

Maar dat hoort u dus zondagmorgen.

Tip: neem laarzen mee voor de kinderen en trek niet de "zondagse kleren aan".

U hoort nog van ons.

Groeten van Marion, Linda, Catharina en Tiny

PINKSTEREN IN VEENKLOOSTER

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zaterdag 16 mei 2015 Gepubliceerd: vrijdag 06 juni 2014
Geschreven door Harm Tolsma

In Handelingen 2 lezen we over de komst van de Heilige Geest:

"Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vervulde." 

Dit gebeuren is het grondvlak, waarop het Pinksterfeest in Veenklooster is gebaseerd!

Het wordt gevierd met een gevarieerd programma: muziek, zang, een dienst in het bos, enz. enz.. Pak de Pinksterkrant er nog maar eens bij. Op de achterkant vindt u / vind jij het hele programma. Alle toegang is gratis, er wordt alleen gecollecteerd.

Zien we u, zien we jou op het Pinksterfeest in Veenklooster? Van harte welkom!

Een hartelijke groet van de leden van de ZEM !!

N.B. Heeft u of heb jij onverhoopt geen pinksterkrant gekregen? Er liggen nog kranten in Nij Sion en Rehoboth!!     

 

Praisedienst in "Rehoboth"

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zaterdag 16 mei 2015 Gepubliceerd: zondag 25 mei 2014
Geschreven door Harm Tolsma

Zondag 25 mei j.l.: Praisedienst in "Rehoboth" te Metslawier .

 

De dienst werd op deze zondag volledig ingevuld door gospelgroep "de Regenboog".

Thema van de dienst was: "The beginning of Life". Gebeden, samenzang, koorzang, kleine korte sketches, de meditatie en gedichten brachten samen de duidelijke boodschap, waarbij het nummer "The end of the beginning" centraal staat.

We stapten als het ware aan boord van een vliegtuig. Met de vraag van het team: "Stapt u, stap jij in"? Aan boord konden we genieten van prachtig gezongen nummers van de groep. Maar ook de samenzang ontbrak niet en ook de kinderen kregen volop aandacht.

Enfin kijk zelf maar naar enkele foto's hieronder.

2014-05-25 09.40.32

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-05-25 10.28.44

PKN jaarcijfers 2013 (overgenomen uit Nederlands Dagblad)

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: maandag 26 oktober 2015 Gepubliceerd: vrijdag 25 april 2014
Geschreven door Harm Tolsma

PKN verliest vooral leden door uitschrijving

LUNTEREN - De Protestantse Kerk verloor vorig jaar opnieuw tienduizenden leden: voor twee derde door uitschrijving, voor een derde door overlijden. 

Het verlies is ruim 76.000 leden. Er traden ruim 16.000 leden toe. Daarmee komt het totaal aantal leden uit op net iets meer dan 2 miljoen. Ongeveer 800.000 mensen zijn belijdend lid. De groep doopleden ligt op 880.000. Daarnaast zijn er ongeveer 344.000 mensen geregistreerd die niet zijn gedoopt en geen belijdenis hebben gedaan. De daling is grootst onder de 20 tot 65 –jarigen. Daarboven neemt het aantal leden toe.

Lees meer: PKN jaarcijfers 2013 (overgenomen uit Nederlands Dagblad)

Meer artikelen...

Subcategorieën