Kleine kerkenraad

Laatst bijgewerkt: woensdag 30 oktober 2019 Gepubliceerd: zaterdag 12 april 2014 Geschreven door Harm Tolsma

De Kleine kerkenraad :

 

Scriba

Eventueel kan een ‘secretaris van de kerkenraad’ belast worden met de uitvoerende taken van de agendacommissie / kerkenraad en is vervolgens voor de goede afwikkeling van zaken verantwoordelijk. De secretaris maakt dan geen deel uit van de kerkenraad maar is wel bij alle kerkenraads-vergaderingen aanwezig. Hij/zij neemt deel aan de voorbereidende besluitvorming, heeft hierin een adviserende stem, maar is geen ambtsdrager en heeft als zodanig geen stemrecht. Daarnaast worden kerkenraad, college van diakenen, college van kerkrentmeesters en werkgroepen ondersteund door commissies en vele vrijwilligers. (zie hiervoor de wegwijzer)

Hits: 5011