Dienst van zondag 23 september 2018

Startzondag

Ditmaal in de Annakerk te Hantumhuizen

Aanvang dienst: 10.00 uur

Voorganger: ds. L. Adema fan Mitselwier

Voor de dienst wordt gezongen::Uit het liedboek, gezang 216: 1, 2 en 3

De opbrengst van de collecten is voor: 1. Kerk (onkosten van deze dag); 2. Vredeswerk


Startzondag

Deze zondag combineren wij het uitstapje: Samen er op uit en de Startzondag. We gaan samen onderweg op de fiets, als dit mogelijk is in verband met het weer. Ook in de auto kunt u deze dag met ons samen er op uit. Bij slecht weer gaan we allemaal in de auto. Verzamelen doen we in Metslawier bij de Schakel en in Niawier bij Nij Sion. Om half tien vertrek vanuit Metslawier naar Niawier.

Daar komen we om ongeveer 20 voor 10 bij elkaar en fietsen we samen naar Hantumhuizen naar de Anna kerk. Het thema van dit seizoen is: Een goed gesprek, wie weet komen er onderweg al goede gesprekken op gang. Onder het genot van een kop koffie, thee of fris krijgen we uitleg over de geschiedenis van de kerk. Daarna is er een viering van het morgengebed geleid door ds. Adema.

In deze dienst is er een collecte voor de onkosten van deze dag. Dan vervolgen we onze tocht door het mooie landschap van Noord Friesland. Er is een route beschrijving aanwezig zowel voor de fietsers als automobilisten. Onderweg worden we nog eens getrakteerd op koffie en een versnapering.

Als we terugkomen in de Schakel in Metslawier kunnen we onder het genot van een hapje en een drankje napraten over onze tocht in een goed gesprek. Als afsluiting eten we samen soep met brood.

Gaat u/ jij met ons mee deze dag? U / jij kunt je nog opgeven via de mail bij Willie Kloostra: scriba@pkn-metslawier-niawier.nl of in Metslawier bij Geertje Postma, telefoon: 242009. In Niawier bij Tiny Weidenaar telefoon: 241700 of 0610415057. Ook opgeven al hebt u zich opgegeven voor het uitstapje: Samen er op uit.

De commissie, Samen er op uit

Dienst van zondag 16 september 2018

dienst waarin ook het Heilig Avondmaal wordt gevierd.

Dienst in: dorpshuis "Nij Sion" te Niawier 

Aanvang: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Lied voor de dienst: Uit het liedboek gezang 75: 1, 5 en 6

De collecten zijn voor: 1. Diaconie 2. Kerk

Dienstdoende koster is Eric Turkstra, Niawier

 

en in de Skûle wordt het Avondmaal om 10:45 uur gevierd: 


Dienst van zondag 9 september 2018

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Praisedienst

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Sjongend op Wei - bundel, lied 23: 1, 2 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Jeugdwerk

De dienstdoende koster is: Doede Douma


 

Dienst van zondag 2 september 2018

te houden in dorpshuis "Nij Sion" tre Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit het Liedboek gezang 103c: 1, 2 en 5 

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Missionair werk startzondag

Dienstdoende koster is: Hein Braaksma, Niawier


 

 

Dienst van zondag 26 augustus 2018

in de Doarpstsjerke te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: da. E, J. M. Peersmann uit Kollum

Te zingen lied voor de dienst: Gezang 229: 1, 4 en 5

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Diaconie

Dienstdoende koster voor en tijdens de dienst: Eeltsje de Groot, Metslawier


 

Dienst van zondag 19 augustus 2018

in de Kleastertsjerke te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: da. A. Groenendijk-Meindersma, Klundert

Te zingen lied voor de dienst: Gezang 231: 1, 3 en 4

De collecten in deze dienst zijn voor: 1. Kerk 2. Diaconie

Dienstdoende koster is Gerard Kloostra, Niawier


Dienst van zondag 12 augustus 2018

in de Doarpstsjerke, Tsjerkebuorren te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. J. van Buuren, Kollum

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Sjongend op Wei-bundel: lied 206 : 1 en 4

De collecten in deze dienst zijn voor: 1. Kerk 2. Kerk in Actie / zomerzending

Dienstdoende koster is: Jaap de Graaf, Metslawier


Dienst van zondag 5 augustus 2018

die wordt gehouden in de Kleastertsjerke te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. R. de Pee, Feanwâlden

Te zingen lied voor de dienst: Uit de SOW-bundel, lied 211b: 1 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Diaconie

Dienstdoende koster is: Gerard Kloostra, Niawier