Dienst van zondag 24 juni 2018

in kerkcentrum "Rehoboth" te Metslawier
Aanvang dienst: 9.30 uur
Voorganger: onze oud-predikant ds. J. van Dijk, Dedemsvaart (Stadskanaal)
Te zingen lied voor de dienst: Uit het Liedboek, lied 512: 1, 2, 3 en 7
De collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Diaconie
Dienstdoende koster is: Gatske Poutsma-Jongeling, Metslawier
Bijzonderheden: Aansluitend aan de dienst koffiedrinken, mede in verband met het 25 jarig predikantschap van ds. Van Dijk

Dienst van zondag 17 juni 2018

Heilig Avondmaalsdienst

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in de dienst: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit het liedboek gezang 971 : 1 en 3

Lezing uit de Bijbel: Abraham, die bidt voor de inwoners van Sodom

De collecten zijn voor: 1. Diaconie (Avondmaalscollecte); 2. Kerk

Dienstdoende koster is: Erik Turkstra, Niawier


 

Dienst van zondag 3 juni 2018

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. L. Adema, onze eigen predikant

Deze zondag ook voorbereiding op het Heilig Avondmaal te houden in de dienst van 17 juni a.s.   

Te zingen lied voor de dienst uit de bundel "Sjongend Op Wei":  lied 406: 1 t/m 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie /werelddiaconaat project Moldavië

Dienstdoende koster is Hein Braaksma, Niawier

Deze zondag is er in de dienst ook een moment van voorbereiding voor het Avondmaal, dat wij als gemeente op 17 juni hopen te vieren. Dit komt zo uit, omdat in het weekend van 8,9 en 10 juni in Niawier het dorpsfeest zal worden gehouden, met op 10 juni een afsluitende tentdienst.


Dienst van zondag 27 mei a.s.

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang: 9.30 uur

Organisatie: Het Dreamteam

Te zingen voor de aanvang van de dienst: Uit het nieuwe liedboek, gezang 705, verzen 1 en 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is: Renze Haaksma, Metslawier


Dienst van 20 mei 2018 (Eerste Pinksterdag)

Deze dienst wordt gehouden in het dorpshuis "Nij Sion" te Niawier.

Aanvang van de dienst: 9.30 uur

Voorganger is onze predikant ds. L. Adema, Metslawier

Het lied voor de dienst is uit het nieuwe Liedboek, gezang 683: 1 en 2

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie/Pinksterzendingsweek

Dienstdoende koster is Willem Weidenaar, Niawier


Pinksterzendingscollecte 20 mei 2018.

Versterk de kleine kerken in Bangladesh. In het overwegend islamitische Bangladesh groeit de christelijke kerk. De gelovigen op het platteland van het Mymensingh district behoren tot de allerarmsten van de samenleving. Ze horen bij een lage kaste. Ze verdienen minder dan € 1,00 per dag. De meesten kunnen niet lezen of schrijven.
Het Mymensingh Church Care Program (MCCP) van de Mymensingh Baptist Church, partner van Kerk in Actie, biedt hulp in allerlei vormen: leiderschapstrainingen voor voorgangers, alfabetiseringscursussen voor volwassenen, zondagsschool voor bijbelonderwijs en huiswerkbegeleiding voor schoolgaande kinderen. De kerk geeft ook microkredieten en beroepstrainingen. Bij MCCP krijgen vrouwen speciale aandacht met o.a. een naaicursus en een kleine lening voor een naaimachine. Zo verdienen ze genoeg om hun familie bij te staan en te studeren. Dankzij de kerk is er hoop voor de toekomst. In 2018 wil MCCP 20 lokale kerken ondersteunen om bloeiende gemeenschappen van hoop te zijn. Doet u / doe jij mee? Dankzij u allen kan Kerk in Actie het werk van MCCP steunen. Alvast heel hartelijk dank!

Pinsterfeest Veenklooster.

Thema “Hoop doet Leven”, van vrijdag 18 t/m maandag 21 mei.
Net als vorig jaar is de Pinksterfolder huis aan huis verspreid in onze regio. In de folder staan alle activiteiten van het hele Pinksterweekend overzichtelijk op een rij. Maar hebt u geen folder gekregen of gezien, dan kunt u het volledige programma vinden op: www.pinksterfeest.com/programma 2018.
Samen zingen, bidden, luisteren en getuigen van het wonder dat Jezus, nadat Hij naar de hemel is gegaan, ons een Helper / Trooster heeft gegeven, die in het dagelijks leven bij ons wil zijn, als we Hem daarom vragen. Het feest van de Heilige Geest voor de hele regio, door vrijwilligers uit de wijde omgeving. Zien we u / jou ook tijdens het Pinksterweekend in Veenklooster? Voel je welkom!

De ZEM-commissie.  

Dienst van zondag 13 mei 2018

welke wordt gehouden in kerkelijk centrum "REHOBOTH" te Metslawier

Aanvang van de dienst: 9.30 uur

Voorganger in deze dienst: de heer. G. Riemersma, Wetsens

Te zingen lied voor de diienst: Uit het Liedboek, gezang 601 : 1 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Het eigen werk binnen de gemeente

Dienstdoende koster is: D. Douma, Metslawier

Deze zondag is het moederdag. Maar de zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren heeft in de kerk ook al eeuwen lang een speciale naam meegekregen: Weeskindzondag. Dit naar aanleiding van een uitspraak van Jezus zelf die in het evangelie van Johannes staat vermeld: Ik zal u niet als weeskinderen achter laten, maar Ik kom tot u en zal in u wonen en werken door de Heilige Geest.


 

Diensten van 22 april t/m 10 mei 2018

Zondag 22 april

Nij Sion 9.30 uur: ds. L. Adema

Lied voor de dienst: Evgl. 299: 1 t/m 3

Collecten: 1. Kerk, 2. Eredienst en kerkmuziek

Dienstdoende koster: E. Turkstra

 

Zondag 29 april

Rehoboth 9.30 uur: ds. L. Adema

Lied voor de dienst: Lb. 166b: 1, 2 en 4

Collecten: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster: P. Tamminga

 

Zondag 6 mei

Nij Sion 9.30 uur: ds. W. L. de Jong, Rinsumageest

Lied voor de dienst: Lb. 837: 1 en 2

Collecten: 1. Kerk, 2. Missionair werk

Dienstdoende koster: J. de Vries

 

Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag

Kleastertsjerke 9.30 uur: ds. L. Adema

Lied voor de dienst: Lb. 666: 1 en 2

Collecten: 1. Kerk, 2. Diaconie

 

Diensten van zondagen 8 en 15 april 2018

Zondag 8 april

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek, gezang 542: 1 t/m 4

De collecten in deze dienst zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster: Hein Braaksma, Niawier

 

Zondag 15 april

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. R. de Pee, Feanwâlden

Te zingen voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek, gezang 162: 1, 4, 5 en 6

De collecten in deze dienst zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is Gatske Poutsma-Jongeling, Metslawier

Voor de kinderen is de "Reinbôge" weer open