Nieuws

Kerkdiensten rond de Kerst en Oud en Nieuw

Categorie: Nieuws
Gepubliceerd: woensdag 20 december 2017
Geschreven door Harm Tolsma

Zondag 24 december

Doopdienst - vierde adventszondag

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uuraan Voorganger: ds. L. Adema, onze eigen predikant

Te zingen lied voor de dienst: Uit het nieuwe Liedboek gezang 469: 1, 2, 3 en 5

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is: Pieter Tamminga, Metslawier

In deze dienst wordt de doop bediend aan Aukje Jildau Rispens

 

Kerstnachtdienst

eveneens in "Rehoboth", Metslawier

Aanvang dienst: 19:30 uur

Voorganger: ds. L. Adema in samenwerking met het Dreamteam en anderen.

 

Maandag 25 december 1e Kerstdag

in kerkelijk cenrtrum "Rehoboth", Metslawier

Aanvang dienst: 10.00 uur

Voorganger: ds. L. Adema

Vanaf 9.30 uur staat de koffie voor u en jou klaar

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Evangelische liedbundel, lied 103: 1 t/m 4

De collecten in deze dienst zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in actie / kinderen in de knel/werelddiaconaat

Dienstdoende koster: Pieter Tamminga, Metslawier

 

Dinsdag 26 december 2e Kerstdag

in kerkelijk centrum "Rehoboth", Metslawier

Aanvang: 10.00 uur. Kinderkerstfeest

Voor de aanvang van het feest zijngen we uit de SoW-bundel lied 32 de verzen 1, 2 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in actie / kinderen in de knel/werelddiaconaat

Dienstdoende koster is: Doede Douma, Metslawier

 

Zondag 31 december Oudejaarsdag

om dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. L. Adema, onze eigen predikant

Lied voor de dienst: Uit de Evangelische Liedbundel lied 172: 1 t/m 4

De collecten van vandaag zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster: Eric Turkstra, Niawier

 

Oudejaarsavond en Nieuwjaardag zijn er geen kerkdiensten.

 

Eerstvolgende dienst is volgend jaar op zondagmorgen 7 januari 2018 om half 10 weer in "Rehoboth", Metslawier, Voorganger is dan ds. R. de Pee uit Feanwâlden. Na de dienst gaan we samen koffiedrinken


 

Schoenendoos actie stichting "Samaritaan"....

Categorie: Nieuws
Gepubliceerd: vrijdag 14 juli 2017
Geschreven door Harm Tolsma

Beste mensen, jongens en meisjes,

Dit jaar willen we graag weer een schoenendoosactie doen vanuit de stichting Samaritaan, “Actie4kids.nl”. Op de website kunt u lezen wat dit precies inhoudt, maar hier een korte samenvatting.

U vult een doos voor een kind in een arm land of oorlogsgebied met schoolspullen, toiletspullen en speelgoed. U mag  T H U I S  zelf een doos samenstellen en we kunnen spullen sparen tot en met november.  Geld is ook altijd welkom, iedere schoenendoos vraagt € 5,00 transportkosten. Iedereen mag meedoen, met buren, familie, vrienden. Samen een doos vullen mag ook, u bent daar vrij in. Begin december worden de schoenendozen verzonden. In de kindernevendienst willen wij graag de dozen met de kinderen versieren, naar verwachting zal dit plaatsvinden in oktober/november 2017.

Er is een aantal criteria om de doos te vullen.

Ten eerste kiest u het geslacht - jongen of een meisje- ;

Ten tweede de leeftijd (2-4 jr of 5-9 jr of 10-14 jr);

Ten derde de afmeting van de schoenendoos (± 19x32 cm, hoog ± 12cm);

Ten vierde dient er basismateriaal in iedere doos te komen (schriften, tandenborstel/-pasta, washandje, potloden, etc.) en aanvullend naar eigen keuze iets van speelgoed. Aangezien de dozen ook naar kinderen gaan in oorlogsgebieden mag geen oorlogsspeelgoed in de doos gestopt worden. Ook varkensknuffels mogen niet in de doos. Geen spullen met batterijen, geen snoep.

Voor een overzicht van een correct gevulde schoenendoos kunt u bovenstaande site www.actie4kids.nl raadplegen. Te zijner tijd komt er in De Schakel en in Nij Sion nog een informatieposter te hangen. Tegen de tijd dat de dozen verzameld worden, wordt iedere doos gecontroleerd voor transport. Transportkosten voor iedere schoenendoos komt in een verzamelenvelop en/of wordt gestort of overgemaakt.

Het is een hartverwarmende actie. Wij hopen dat u met net zo veel enthousiasme mee wilt sparen als wij van de kindernevendienst. Alvast bedankt.

Leiding kindernevendienst.


 

Zandprinses Rosa komt in Lioessens

Categorie: Nieuws
Gepubliceerd: zaterdag 27 mei 2017
Geschreven door Harm Tolsma

Menorahdienst te Lioessens (Zandprinses Rosa komt!)

in de Gereformeerde Kerk te Lioessens

Zondag 28 mei 14.00 uur komt zandprinses Rosa van der Vijver samen met Wouter Smeding en band in de Gereformeerde kerk in Lioessens.

De zandprinses is een dochter van de zandtovenaar, Gert van der Vijver. Het belooft een spetterende dienst te worden. 

Het wordt zondag tropisch warm zoals het nu lijkt. Kom dus verkoeling zoeken in de Ljussemer kerk tussen 14.00 en 15.15 uur. Voor alle kinderen zijn er ijsjes om af te koelen.
"Peaskepower" yn Ljussens !!!

Categorie: Nieuws
Gepubliceerd: woensdag 12 april 2017
Geschreven door Harm Tolsma

foar de fyftiende kear !!

Ek dizze kear wer op: earste Peaskedei 16 april 2017, fanôf 19.30 ûre no yn de Grifformeerde Tsjerke yn Ljussens.

Meiwurking: jongerenwurker Theun van der Velde en de altyd entûsjaste band "Tribute".                              

It thema fan dizze jûn is:         Pasen……en doorrrrr!!! 

 

Komt allen!!!                                    

                                                                 De Peaskepowerkommisje ........


Dopen 16 April

Categorie: Nieuws
Gepubliceerd: zaterdag 08 april 2017
Geschreven door Sijbe Postma

Op zondag 16 April, Paaszondag, zal er een doopdienst gehouden worden in Rehoboth.

De Heilige Doop zal bediend worden aan:

Norah Tjitske Rispens, dochter van Birhanu Rispens en Sippie Lodder, De Snikke 6

Niek Willem Timmerman, zoon van Marcel Timmerman en Ineke Steegstra, Julianastraat 23

Yfke Weidenaar, dochter van Gerard Peter Weidenaar en Johantine de Jong, De Snikke 22