Contact

Laatst bijgewerkt: zondag 06 augustus 2023 Gepubliceerd: zaterdag 08 maart 2014 Geschreven door Harm Tolsma

Predikant

Ds. Lubbert Adema

Skipfeartsein 26, Mitselwier      346827

l.adema1@hetnet.nl

Voorzitters Tiny Weidenaar Bredewei 4, Nijewier                  241700
Betty Poleij B. Bekkerstrjitte 12, Mitselwier.  241862
Scriba B. Meindersma

scriba@pkn-metslawier-niawier 

Postbus 15  9123 ZR Mitselwier

College van kerkrentmeesters Voorzitter: L Mooibroek

mooibroek@knid.nl

Secretaris: krm.metslawier.niawier@gmail.com
Afgevaardigde naar de Classis vacant
Administratie kerkelijke bijdragen H. Nicolai

h.nicolai02@knid.nl

Beamergroep S. Postma beamercommissie@pkn-metslawier-niawier.nl
Financieel administrateur H. Nicolai

h.nicolai02@knid.nl

LRP ledenadministratie

H. de Wind

ledenadministratie@pkn-metslawier-niawier.nl
LRP lokaal beheerder

lokaalbeheer-lrp@pkn-metslawier-niawier.nl

Redactie Nieuwsbrief Jan-Anne en Carolien Weidenaar-van Dijk

jaweidenaar@gmail.com

Geandewei abonnement H. NicolaI

h.nicolai02@knid.nl

Zalencentrum “de Schakel” L. Mooibroek
mooibroek@knid.nl
Aanspreekpunt (stichting) Doarpstsjerke Mitselwier H. Meinema, Stasjonswei 9 Mitselwier

tel.:294161 (h.meinema1@knid.nl)

Aanspreekpunt Kleastertsjerke Nijewier
Redactie website S. vd Veen webmaster@pkn-metslawier-niawier.nl 
Techniek website

website@pkn-metslawier-niawier.nl

Klachten kerkradio doorgeven aan L. Mooibroek mooibroek@knid.nl
Mitselwier 06-53159364
Nijewier 06-53159364
     

Begraafplaats
Protestantse gemeente 
Metslawier Niawier
Bij de Kleastertsjerke te Nijewier

H. NicolaI
h.nicolai02@knid.nl
klik hier voor het Reglement 
voor het beheer van de Begraafplaats
   
Hits: 21892