Nieuws

nieuws

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: dinsdag 04 juli 2023 Gepubliceerd: vrijdag 15 mei 2020
Geschreven door Sipke van der Veen
Wy hiene al in Facebook site fan tsjerke:
Pkn Mitselwier Nijewier
 
Wy hawwe no ek in Instagram akkount:
pkn.mitselwier.nijewier
 
Foar de leafhawwer te folgjen én.... wa't nijs hat, lit it my witte, dan sette wy it derop!
 

 

 

 

Gemeente zijn kun je niet in je eentje. In de Classis Fryslân ontmoeten Friese Protestantse Gemeenten elkaar en zorgen zij voor elkaar.Kijk regelmatig op de website van de classis om kerkenwerk en samen kerk zijn leuker, makkelijker en meer verbindendte laten zijn. Ook voor (jo)uw gemeente.
Zie: 
www.classisfryslan.nl

 

 

1aa

 

1bb

Na meer dan 15 jaar koster te zijn geweest van onze gemeente, stopt Japke Jongeling Dijkstra per 1 januari met haar kosterswerkzaamheden. 

15 jaar is een hele lange periode. Voor alles wat ze gedaan heeft voor onze kerk willen wij haar heel erg bedanken. 

Wij vinden het dan ook erg jammer dat zij op dit moment niet tijdens een kerkdienst met veel gemeenteleden bedankt en in het zonnetje gezet kan worden. 

Het is een rare manier om bedankt te zeggen, maar toch vanaf hier:  Japke heel erg bedankt voor de afgelopen jaren!! 

We hopen dat er op een later moment alsnog een afscheidsmoment komt om je te bedanken!

 

Van de wijkouderlingen/-consulenten

Voor u ligt alweer de derde nieuwsbrief. We proberen op deze manier onze verbondenheid met elkaar vorm te geven. We stonden op het punt u/jou te vertellen dat we onze kerkelijke activiteiten weer gingen uitbreiden: met elkaar koffiedrinken, een wandeling, een openluchtdienst, etc. Wel merkten we al dat velen nog terughoudend waren in het deelnemen aan activiteiten. Sinds kort neemt  die terughoudendheid alleen maar toe, nu we horen van besmettingen in de ons omringende dorpen.

Daarom hebben we besloten het opstarten van meerdere activiteiten voorlopig op te schorten. Ook de openluchtdienst die gepland was op 23 augustus gaat niet door. We willen niet het risico lopen dat kerkelijke activiteiten tot meer besmettingen leiden. Hoe lang deze pas-op-de-plaats zal duren, kunnen we nu niet zeggen. Alles zal afhangen van de komende ontwikkelingen omtrent het virus in onze omgeving.

We hopen dat u deze beslissing begrijpt. Juist uit de teruggestuurde enquêtes komt naar voren dat het samenkomen in de kerk, bidden, met elkaar zingen, naar de preek luisteren, elkaar ontmoeten, erg wordt gemist.

Voorlopig zullen we de kerkdiensten zoals voorheen uitzenden via de kerkradio vanuit Nij Sion in Niawier of uit Rehoboth in Metslawier. Voor de eerst volgende data 23 en 30 augustus wordt het uitgezonden vanuit Nij Sion.  Op 6 en 13 september hopen we weer van start te gaan met een reguliere dienst vanuit Rehoboth. In de Geandewei kunt u lezen hoe dit in zijn werk gaat. Via Geandewei, de website en de wekelijkse afkondigingen willen we u op de hoogte houden van evt. wijzigingen in plaats en tijdstip. Tijdens de diensten die alleen via de kerkradio te beluisteren zijn, zullen alleen Ds. Adema, enkele ambtsdragers en de koster aanwezig zijn.

Ook is het op dit moment lastig iets te zeggen over de startzondag, over een gemeenteavond, over groothuisbezoek en gespreksavonden. Gelukkig is Gods verbondenheid met ons en onze wereld een zekerheid waar we op kunnen vertrouwen.

Van jullie predikant

Die uitspraak op de televisie kan ik helemaal meevoelen:  zo langzamerhand ben ik wel klaar met corona, maar het coronavirus is helaas nog niet klaar met ons.  Tot mijn teleurstelling moesten we wel besluiten om voorlopig activiteiten van de kerk nog even uit te stellen. Want in de vakantie namen toch de besmettingen weer toe in N.E.-Fryslân. Gezondheid staat voorop, vanzelf. Maar voor bepaalde groepen is de rek er al behoorlijk uit: ouderen, zieken, zakenlieden, mensen werkzaam in de zorg  – en het wil nog maar niet normaal worden.

Ik moest denken aan het verhaal van de profeet Elia. Nadat hij het gevecht met de aanhangers van de afgod Ba-al had gewonnen, dreigde de koningin van het land hem te zullen doden. Hij vlucht de woestijn in, en is ineens alle moed kwijt. Diep teleurgesteld. Hij kan niet meer verder. En terwijl hij onder een bremstruik ligt te slapen, krijgt hij bezoek van Gods engel, die zegt  herhaaldelijk: sta op en eet, want anders is de reis misschien te ver. Dat is nu wat geloof wezenlijk wil zijn: bijtanken bij God. Op verhaal komen, zodat je weer verder kunt. Zelfs als je leven even op een  woestijnreis lijkt. Dat wil in de Bijbel lezen betekenen, bidden, of naar een kerkdienst luisteren of een lied. Dat een mens weer de kracht vindt om door te gaan, ondanks alle teleurstelling. Net als Elia. Speciaal denk ik dan aan het Avondmaal, dat we in de kerk vieren. Of thuis. Dan denk ik ook aan de woorden van die engel: eet want anders is te reis te zwaar voor je. God maakt zich blijkbaar zorgen om ons. Hij is bezorgd, of wij wel genoeg bijtanken onderweg, onze inwendige mens wel genoeg voeden, om het vol te houden. Maar dat troost mij ook! Want blijkbaar ben ook ik en zijn wij samen, en is de kerk net als Elia Gods zorg!

Ds Adema

 

 

Van de pastorale ouderlingen en wijkconsulenten

 

 

Winterwerk
Dit jaar verschijnt er niet zoals andere jaren een winterwerkboekje met activiteiten. We willen dit jaar de activiteiten bekend maken via de Geandewei en de nieuwsbrieven. U hoeft zich dus niet nu al op te geven voor activiteiten later in het jaar.

 

Verkiezingen ambtsdragers
Door alle corona-perikelen zijn halverwege dit jaar de verkiezingen van nieuwe ambtsdragers uitgesteld, maar … nu gaan we toch de procedure in september opstarten. Middels deze nieuwsbrief kunt u uw gedachten eens laten gaan of het ambt van ouderling of diaken u ook aanspreekt. De kerkenraad van onze gemeente is een positief denkende groep leden waarin we ook met elkaar proberen om vanuit ons geloof zorg te dragen voor onze gemeenteleden en dorpsgenoten die hiervoor open staan.

Bent u/jij of zijn jullie als echtpaar of koppel diegene die bereid zijn om dit ambt te gaan aanvaarden om samen met ons de gemeente te dienen? Denk erover na, of praat er samen over met uw wijkouderling.

GEMEENTE ZIJN DOE JE NIET ALLEEN, MAAR BEN JE SAMEN.

 

Van de diaconie
Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn duizenden gewonden gevallen, de helft van de stad is beschadigd. Ruim 300.000 mensen zijn van het ene op het andere moment dakloos geworden. Huizen en bezittingen zijn weggevaagd. Mensen hebben niets meer. Kortom, een ramp van onvoorstelbare omvang! De nood is hoog: Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis. De diaconie heeft €500,- overgemaakt naar de noodhulp aan slachtoffers van de explosie in Beiroet.

Wij willen aan u voorstellen Sofia: zij is ons nieuwe sponsorkind!

Sofia en haar broertje groeien op bij hun moeder in Moldavië.  Zij zijn in de steek gelaten door hun vader en vandaar dat zij hulp nodig hebben.
Sofia is 8 jaar oud en zit in de tweede klas. Ze houdt van muziek en knutselen. Moeder doet, waar en wanner zij kan, seizoensgebonden werk maar verdient erg weinig. In de winter is er bijna geen werk en dan is er ook bijna geen inkomen.
De hulp die Sofia krijgt van ons, bestaat uit; *materiële hulp; kleding, schoenen en een maaltijd
*geestelijke zorg; pastorale aandacht en Bijbellessen
*emotionele begeleiding; gesprekken en adviezen over problemen thuis
*educatieve ondersteuning; schoolspullen, huiswerkbegeleiding.

Sofia is blij met hulp en steun van mensen uit een ver land. Het doet het gezin goed te weten dat er in een ver land aan hun wordt gedacht en er voor hen gebeden wordt.

Als Diaconie sturen wij haar, namens de gemeente, een klein pakketje met schriften, kleurpotloden, knutselspullen, zeep, haarspeldjes.
Ze vindt het leuk om een kaartje van u / ons te ontvangen. Mocht u een kaartje naar Sofia willen sturen dan kunt u de geschreven kaart inleveren bij iemand van de Diaconie en zorgen zij dat hij op het juiste adres terecht komt.

Vriendelijke groet van de Diaconie.

 

 

 

 

 

 

 

Ansichtkaarten te koop!

We hebben enkele dorpsgenoten gevraagd om foto's te maken. Deze prachtige foto's hebben we laten drukken op ansicht kaarten.  En vanaf heden zijn ze te koop!

De kaarten zitten verpakt in een mapje van 10 kaarten, voor de prijs van € 7,50 en

2 mapjes voor € 12,50.  Wanneer u 2 mapjes besteld heeft u 20 verschillende ansichtkaarten. U kunt het bedrag overmaken op het bankrekeningnummer

van de kerk,  NL 88 RABO 0343 3843 88, en dan worden ze bij u thuisbezorgd. 

 

Een uniek setje kaarten, voor en door dorpsbewoners!

Alternatief collecteren in coronatijd

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: dinsdag 31 maart 2020 Gepubliceerd: maandag 21 oktober 2019
Geschreven door Sipke van der Veen

Beste Gemeenteleden,

Alternatief collecteren in coronatijd :

Kort gezegd in kerkelijke afkortingstaal:  CCC ;  Collecteer Creatief in Coronatijd!

In deze verwarrende tijden missen we elkaar. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om op creatieve wijze toch naar elkaar om te zien en samen kerk te zijn. Ook de collecten horen hierbij.

Laten we onze creativiteit inzetten om collecteren in deze coronatijd mogelijk te maken.

De roeping om onze gave, ook in collecten, te delen met de geloofsgemeenschap en met medemensen in nood, is wezenlijk voor ons samen kerk-zijn.

We willen als Diaconie graag dit blijven doen, medemensen / goede doelen steunen.

U kunt ons daarbij helpen, om uw gaven over te maken op rekeningnr. :  NL 58 RABO 0343 3741 61

Wilt u bij het overmaken van uw gaven bij betalingskenmerk de “ Datum van de Dienst “ vermelden.

Wij zorgen er dan voor dat de gaven worden verdeeld ( Kerk / Diaconie / Goede doelen )

Dank voor uw medewerking,

De Diaconie.

 

 

Op zondag 13 oktober hebben we een feestelijke kerkdienst gehad in Rehoboth in Metslawier ter ere van het 20 jarig bestaan van het Dreamteam.
Het Dreamteam verzorgd kerkdiensten, maar dan op een laagdrempelige manier. Zo maken we diensten voor jong en oud met verschillende thema"s
Het thema van deze dienst was: Dromen. Wij van het team, hopen nog lang te dromen. Op naar 25 jaar?

 

Dromers,

Het is gemakkelijk om iemand een “dromer” te noemen een naïeveling.
Veel mensen staan sceptisch tegenover mensen met dromen
Wij denken dat iedereen dromen heeft
al dan niet uitgesproken
Het is goed om dromen te hebben.
ze kunnen je kracht geven als je het moeilijk hebt.
Dromen geven inspiratie.
Wij vinden het juist positief om dromers te zijn.

Wij, de dromers van het Dreamteam,
droomden van de zon
dat hij voor iedereen schijnen kon
Wij droomde van de lach
en hoopten dat iedereen die zag
Wij droomden van vriendschap
voor iedereen in onze gemeenschap
Wij droomden van gezond zijn
En een leven zonder pijn
Wij droomden heel vaak.

Wij de dromers van Dreamteam,
hopen nog lang te dromen van blijde diensten
met zang en muziek, woorden en gebeden,
en het waar te maken in de praktijk
samen met u en jullie.
Om God te eren met woorden en daden.
God helpt ons te geloven
dat onze dromen geen bedrog zijn.

Dromen geven ons de moed om door te gaan,
dromers houden het langer vol.

De dromers van het dreamteam.

Samen werken aan de toekomst van onze kerk

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: vrijdag 13 september 2019 Gepubliceerd: vrijdag 13 september 2019
Geschreven door Sipke van der Veen

Woensdag 28 augustus  “Samen werken aan de toekomst van onze kerk”

Voor deze avond waren alle gemeenteleden in de leeftijd van 25 tot en met 50 persoonlijk uitgenodigd. Daarnaast was er nog een uitnodiging geplaatst in de Geandewei voor alle andere belangstellenden die graag mee zouden willen denken en praten.

Er waren in totaal 26 mensen naar de Schakel gekomen, dus dat was een hoopvolle opkomst!

We startten deze avond met voor elk een kop koffie/thee met een feestelijk “aardbeien-slagroom-cakeje”.

Ds. Leo Blees was uitgenodigd om deze avond te begeleiden.

Hij begon de avond met een welkomstwoord en een gebed, waarin hij een zegen vroeg over deze avond.

Daarna zongen we met zijn allen het lied “Samen in de naam van Jezus”.

Vervolgens vormden we met zijn allen een grote kring, waarna ds. Blees een bol wol pakte en de vraag stelde “Noem iets positiefs uit je leven”. Hij begon zelf en gooide daarna de bol naar de andere kant, zo ging de bol wol de hele kring door en werden vele dankbare en positieve dingen uit ieders leven met elkaar gedeeld. Aan het einde was iedereen met elkaar verbonden door deze deling van persoonlijke gebeurtenissen. Een echte hechte  gemeente!

Een mooie start van deze avond!

Daarna ging de avond verder in kleine groepjes verdeeld over 4 tafels. Hier werd gesproken over de 4 vragen die om de beurt op tafel kwamen te liggen. Hieronder zijn de uitkomsten van deze gesprekken na te lezen. Na de inspirerende en open gesprekken was het tijd voor wat drinken en een stukje kaas/worst. Na een korte pauze, gezien de tijd, werd er door ds. Blees teruggekoppeld wat er uit de gesprekken naar voren was gekomen. De punten werden op een flipover geschreven.

Aan het eind zongen we met zijn allen het lied “Ga met God en Hij zal met je zijn”

Een ieder werd bedankt voor zijn/haar komst en gevraagd om kort even op te schrijven wat ze van deze avond vonden. 

Tot slot, dit was pas het begin, hier komt zeker een vervolg op!

Eten met een praatje…

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: donderdag 18 april 2019 Gepubliceerd: zondag 31 maart 2019
Geschreven door Els Dam

Op 8 en 22 maart werd dit jaar al voor de achtste keer op rij “Eten met een praatje” gehouden in Nij Sion te Niawier. Een gezellig samenzijn wat begon met een drankje. Els heette een ieder welkom en vertelde wat de pot schafte.

Er werd dit jaar een stamppotbuffet verzorgd, maar niet een gewone stamppot. Nee, dit jaar konden gasten een spruitjesstamppot met appel opscheppen, een heerlijk fris Hollands recept. Tevens “blote billetjes in het groene gras” (klinkt spannend toch) én een Chinese kool stamppot.

Het was allemaal gewoon lekker en werd opgediend met keuze uit rookworst, gehaktbal, saucijsjes en speklapjes. Vooral dit laatste was erg lekker bij de Chinese kool en gaf hét pikante Oosterse tintje aan het Hollandse buffet.

Uiteraard was er ook gezorgd voor nagerechten. Voordat men deze mocht halen, werd er gepuzzeld. Een ieder kreeg een stukje van een ansichtkaart en moest hiermee langs de tafels om de ontbrekende stukjes te vinden. Eenmaal gevonden werd dat de tafel waaraan je plaats moest nemen. Zo kwam er een roulatie en zat je met nieuwe praters aan tafel.

Bij de toetjes kon men kiezen uit een griesmeelpudding met abrikozensaus, en karamel -mokka pudding met vanillesaus. Liefhebbers van yoghurtpudding kregen er frambozen bij geserveerd en de nostalgen onder ons konden hun hart ophalen met zelfgemaakte watergruwel, alles met een toef slagroom naar wens.

Beide avonden werden door 40 gasten bezocht en velen daarvan keken al uit naar een lekkere maaltijd.

 

De vrijwilligers hebben de avond met plezier verzorgd en de gasten gaven leuke reacties. Al met al, zeer geslaagd.

Palmzondag 14 April, Reinbôge dienst

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zaterdag 09 maart 2019 Gepubliceerd: vrijdag 12 oktober 2018
Geschreven door Sijbe Postma

Hallo jongens en meisjes van de Reinbôge,

zondag 14 april is het weer zover; dan is het Palmpasen. Net als elk

jaar gaan we ook deze keer weer naar de Skûle. Daar brengen we alle

mensen koffie met wat lekkers.

Ook gaan we wat leuks maken voor iedereen, dus kom allemaal naar de

kindernevendienst van 3 maart en 24 maart om te helpen wat moois te

maken voor de bewoners van de Skûle.

Jullie worden dan 14 april allemaal verwacht in de Skûle net voor kerktijd.

We zorgen ervoor dat iedereen weer veilig thuiskomt.

Tot dan!

                                                                             Leiding Reinbôge

Subcategorieën