De kerkdiensten rond en na de Paasdagen

Laatst bijgewerkt: maandag 01 mei 2017 Gepubliceerd: woensdag 12 april 2017
Geschreven door Harm Tolsma

Met Pasen vieren wij als gemeente het grootste kerkelijke feest: de opstanding van onze Heer uit de dood. Wij vieren dat als het grote teken, dat ook voor ons geldt, dat de dood het einde niet is. Ook al blijft het met Pasen tastend geloven vol verwondering. Op de zaterdagavond voor Pasen houden we een Paaswake, die begint om 9 uur ’s avonds. Net als de vroeg christelijke gemeente bereiden we ons samen voor op het grote wonder. We vieren de lof van het licht door de nieuwe Paaskaars brandend binnen te dragen in een donkere kerk. En we volgen Jezus op zijn weg door lijden en dood heen, naar een nieuwe morgen ongedacht!

Op Paasmorgen groeten wij elkaar met: De Heer is waarlijk opgestaan. In de dienst op Paasmorgen zullen 3 kinderen van onze gemeente worden gedoopt. Het zijn Norah Tjitske, dochtertje van Birhanu Rispens en Sippie Lodder; Niek Willem, zoontje van Marcel Timmerman en Ineke Steegstra; en Yfke, dochtertje van Gerard Peter Weidenaar en Johantine de Jong. De doop en de witte doopkleren vertellen ons in de kerk al vanaf het begin van de kerkgeschiedenis, dat nu de Heer is opgestaan voor ons en onze kinderen het Nieuwe Leven is begonnen. Zondag 23 april, de zondag na Pasen, vieren wij een jeugd- en gezinsdienst. We lezen dan over Jezus die na Pasen zijn leerlingen opzoekt, en die aan hen zijn vrede en zijn Geest meegeeft. Ook wordt er verteld over Thomas, die er niet bij was, toen Jezus verscheen, en die weigert te geloven, hij moet het eerst met eigen ogen gezien hebben.

Samenvatting kerkdienst eerste Paasdag:

Zondag 16 april - 1e Paasdag, tevens doopdienst

De dienst is in "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema, Metslawier

Lied voor de dienst: 40-dagenlied: 1 en 8

Collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Jeugdwerk

Dienstdoende koster: Pieter Tamminga

diensten vanaf Palmpasen tot en met Goede Vrijdag

Laatst bijgewerkt: maandag 01 mei 2017 Gepubliceerd: zondag 02 april 2017
Geschreven door Harm Tolsma

Zondag 9 april Palmzondag

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang: 9.30 uur

Voorganger: ds. J. G. Arendsman, Drachten,

in deze dienst ook voorbereiding op het Heilig Avondmaal op Witte Donderdag

Te zingen lied voor de dienst: 40-dagenlied : 1 en 7

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Aktie/40-dagentijdcollecte

Dienstdoende koster is : Renze Haaksma, Metslawier

 

Witte Donderdag 13 april

in de Doarpstsjerke van Metslawier

Aanvang dienst: 19.30 uur

Voorganger: ds. L. Adema, viering Heilig Avondmaal

Lied voor de dienst: Uit bundel Sjongend op Wei lied 178: 1 en 2

De collecten zijn voor: 1. Diaconie, 2. Kerk

Dienstdoende koster: Eeltsje de Groot, Metslawier

 

Goede Vrijdag 14 april

in de Kleastertsjerke te Niawier

Aanvang dienst: 19.30 uur

Voorganger: ds. L. Adema, Metslawier

Lied voor de dienst: Gezang 188: 1 en 2

Collecten: geen

Dienstdoende koster: Gerard Kloostra, Niawier

 

Zondag 9 april is het Palmzondag. In de kerk komt dan terug het verhaal van Jezus' intocht in Jeruzalem, een week voor Pasen, rijdend op een ezel. Met deze zondag begint de Stille Week.

Donderdag 13 april is het Witte Donderdag. In de avonddienst vieren wij dan het Avondmaal. Op deze donderdag voor Pasen heeft Jezus het avondmaal gevierd met zijn leerlingen, en hen opgeroepen om bij het breken van het brood en het laten rondgaan van de bekers, Hem te gedenken en te vieren: zijn lichaam en zijn bloed voor ons gegeven.

Vrijdag 14 april: Goede Vrijdag. Wij volgen aan de hand van het evangelie van Mattheus Jezus op de kruisweg. In de dienst wordt de Paaskaars gedoofd.

“Zie de mens die in zijn lijden teken werd voor alle tijden van wat liefde dragen kan. Zie, hoe is zijn hart bewogen om ons blinde onvermogen – stervende pleit Hij ons vrij.” (Lied 586, nieuw liedboek, een beetje bewerkt)

Dienst van zondag 2 april 2017

Laatst bijgewerkt: zondag 02 april 2017 Gepubliceerd: woensdag 29 maart 2017
Geschreven door Harm Tolsma

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

op de 5e zondag van de 40-dagentijd

Te zingen lied voor de dienst: Uit het 40-dagenlied de verzen 6 en 7

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Aktie/40-dagentijdcollecte/werelddiaconaat

Dienstdoende koster is Hein Braaksma, Niawier

Vandaag wordt de dienst ingevuld door de catechisanten. Zij hebben ook alle liederen in deze dienst aangedragen. Het thema is:

Ik voel me thuis in de kerk als..... Omdat het dit jaar 500 jaar geleden is dat Maarten Luther 95 stellingen bevestigde aan de kerkdeur, met de oproep de kerk te hervormen, willen we jullie uitnodigen om voor de dienst een briefje aan de deur van de kerk te bevestigen waarop je jouw eigen opmerking kunt schrijven over: "Ik voel me thuis in de kerk als.....".


Dienst van zondag 26 maart 2017

Laatst bijgewerkt: woensdag 29 maart 2017 Gepubliceerd: woensdag 22 maart 2017
Geschreven door Harm Tolsma

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. R. de Pee, Feanwalden

3e zondag 40-dagentijd voorafgaand aan Pasen

Lied voor de dienst: Uit het 40-dagenlied de verzen 1 en 5

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Aktie/binnenlands diaconaat

Dienstdoende koster: Doede Douma, Metslawier


 

Dienst van zondag 19 maart 2017

Laatst bijgewerkt: woensdag 22 maart 2017 Gepubliceerd: zondag 12 maart 2017
Geschreven door Harm Tolsma

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Leiding:het Dreamteam

3e zondag in de 40-dagentijd voor Pasen

Te zingen lied voor de dienst: het 40-dagenlied : 1 en 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Aktie/40-dagentijdcollecte

Dienstdoende koster is: Jappie de Vries, Niawier

Het thema van de dienst is: God mikt op je hart. 

Liefde van God, delen, doen, en harten, deze begrippen staan centraal deze morgen. Na de opening en de uitleg van deze dienst gaan we samen aan de slag, jong en oud. Er zijn verschillende mogelijkheden om creatief bezig te zijn. Na de dienst kunnen de gemaakte harten etc. uitgedeeld worden. Ben je niet creatief, geen nood ook dan is er voor jou iets te doen in de dienst!. We willen iedereen vragen om een ROOS mee te nemen naar de dienst, dit i.v.m. het delen. Na de dienst is er koffie drinken. We hopen dat u allemaal blijft voor de koffie, thee of limonade met …………… want dit is voor een speciale gelegenheid. Wij nodigen u en jou van harte uit voor deze dienst.

Het Dreamteam

En uiteraard: aandacht voor een heugelijk feit deze week. Onze predikant en zijn echtgenote waren deze week 25 jaar getrouwd. Zie hiervoor ook de komende Geandewei..... (redactie)


 

 

Dienst van zondag 12 maart 2017

Laatst bijgewerkt: zondag 12 maart 2017 Gepubliceerd: vrijdag 10 maart 2017
Geschreven door Harm Tolsma

te houden in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. P. Monsma, Krabbendam

2e zondag in de 40 dagentijd

Te zingen voor de dienst: Het 40-dagenlied, verzen 1 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Aktie/voorjaarszendingsweek

Dienstdoende koster is: Doede Douma, Metslawier

 

Toelichting bij de voorjaarszendingscollecte van deze zondag:

Steun gezinnen in Guatemala.

"Lieve Rosa, Het is voor jou en je man moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen en jullie gezin met 3 kinderen te onderhouden. Het zorgde voor conflicten binnen je gezin. Je kwam in aanraking met Red Paz. Dit is een kleine organisatie, die zich samen met Kerk in Actie inzet voor een vreedzame samenleving. Je leerde hoe je conflicten op kon lossen. Hoe je door jezelf en anderen te accepteren, ook uiteindelijk kunt vergeven, verzoenen en ruimte creëren om samen te werken aan een oplossing. De Bijbel was hierbij een grote inspiratiebron voor jou. Ik bewonder jouw kracht Rosa! Nu deel je het woord van God met anderen en bent een voorbeeld voor buurtgenoten. Van een verlegen en teruggetrokken persoon ben je veranderd in een sterke vrouw, die anderen bijstaat. Kerk in Actie gelooft in delen, daarom delen we jouw verhaal. Het samen zoeken naar oplossingen brengt je vaak verder. Hartelijke groet,Jose L. Azurdia, directeur Red Paz".

Met deze collecte steunen we vrouwen en mannen in Guatemala, die zich inzetten voor een vreedzame samenleving. De leden die bijdragen met het “sindingspûdsje” brengen we voor 12 maart een folder en envelop en vanaf 13 maart komen we langs voor uw / jouw bijdrage. Namens Rosa en haar buurtgenoten danken wij u / jou alvast hartelijk! Hartelijke groet, de ZEM-commissie 


Diensten van zondag 5 maart en Bidstond op 8 maart 2017

Laatst bijgewerkt: vrijdag 10 maart 2017 Gepubliceerd: woensdag 01 maart 2017
Geschreven door Harm Tolsma

Zondag 5 maart 2017 - 1e zondag 40-dagentijd

Dienst in "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 10.00 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Het 40-dagenlied : 1 en 2

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Aktie / 40-dagentijdcollecte

Dienstdoende koster is: Sjoerd van Dellen, Niawier

Bijzonderheden: dienst met gehandicapten

 

Woensdag 8 maart Bidstond

Bidstonddienst in de Doarpstsjerke te Metslawier

Aanvang dienst 19.30 uur

Voorganger: eigen predikant ds. L. Adema

Lied voor de dienst: Uit de Sow-bundel lied 147: 1 en 2

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster: Jaap de Graaf, Metslawier

 

Kom je ook!!!! Op zondag 5 maart om 10 uur wordt er in "Nij Sion" een zeer speciale dienst gehouden. Iedereen is welkom, maar heb je misschien een lichamelijke of geestelijke beperking, dan ben je extra welkom. We hebben namelijk een trouwerij in de kerk. En we zoeken nog een heleboel gasten om dit prachtige bruiloftsfeest met ons te vieren.

En verder, op woensdag 8 maart is er weer de Bidstond voor gewas en arbeid. We lezen dan uit Genesis 9 : 8 - 17. Daar gaat het over Gods verbond met Noach en zijn nakomelingen, maar ook over het verbond dat God sluit met de schepping. En over de regenboog.

De 40- dagentijd als voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen begint dit jaar op Aswoensdag 1 maart. Met een groepje gemeenteleden willen we aan deze voorbereiding extra invulling geven. Dit doen we door op woensdag 1 maart en daarna elke woensdag tot Pasen samen te komen om half 8 in de Kleastertsjerke voor een kort avondgebed. Ook zullen dan gemeenteleden muzikale medewerking verlenen. De dienst van woensdag 8 maart is de bidstond voor gewas en arbeid. Misschien goed om in deze weken voor Pasen weer even zo nu en dan gas terug te nemen, stil te worden en te luisteren naar de woorden van Hem, die zijn leven voor ons in de waagschaal heeft gelegd.


Dienst van zondag 26 februari 2017

Laatst bijgewerkt: woensdag 01 maart 2017 Gepubliceerd: donderdag 23 februari 2017
Geschreven door Harm Tolsma

Praisedienst

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger en leiding dienst: dhr. Theun van der Velde uit Buitenpost

Lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek gezang 837: 1 en 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is Pieter Tamminga, Metslawier

 

Zegekroon (opw. nr. 764)

U zult altijd voor ons strijden; U hebt steeds Uw trouw getoond.

Deze waarheid is mijn blijdschap: Heer, U draagt de zegekroon,

U, mijn Helper en Beschermer, U, mijn Redder en mijn Vriend.

Uw genade is mijn adem en mijn lied. 

Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon. 

Halleluja! Prijs Hem, Die de wereld verwon.

Met dit lied, aanbidding en lof willen we de praise-dienst beginnen. Het thema in deze dienst zal zijn “Wat je aandacht geeft groeit”. Jongerenwerker Theun van der Velde uit Buitenpost zal deze dienst leiden en voor de begeleiding zullen “Wouter Smeding en Band” zorg dragen.

De Schriftlezing is uit Johannes 3: 1 t/m 12, waarin staat dat Nikodemus in de nacht naar Jezus toe kwam om Hem wat te vragen. Er ontspint zich een gesprek, waarin Jezus tenslotte zegt: “Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek”? Benieuwd hoe het thema zal worden uitgewerkt? Kom…… luister, bid en zing met ons mee! Voel je welkom in deze bijzondere dienst. Graag “oant sjen”.

De Praise-commissie