Dienst van zondag 19 februari 2017

Laatst bijgewerkt: donderdag 23 februari 2017 Gepubliceerd: donderdag 16 februari 2017
Geschreven door Harm Tolsma

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek lied 150a: 1 t/m 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie en er is nog een deurcollecte voor de bloemen te bezorgen in eigen gemeente

Dienstdoende koster is Eric Turkstra, Niawier

Deze zondag luisteren we in de dienst samen naar het verhaal dat Jezus vertelde over "De Zaaier", Lucas 8:4-15.


Dienst van zondag 12 februari 2017

Laatst bijgewerkt: donderdag 16 februari 2017 Gepubliceerd: donderdag 09 februari 2017
Geschreven door Harm Tolsma

Heilig Avondmaal

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang van de dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Lied voor de dienst: Uit de Evangelische liedbundel, lied 308: 1, 3 en 4

De collecten zijn voor: 1. Diaconie, 2. Kerk

Dienstdoende koster is mevr. Gatske Poutsma-Jongeling, Metslawier

We lezen deze zondag over de werkers in de wijngaard, die aan het einde van hun werkdag allemaal dezelfde beloning ontvangen: 1 dagloon. Want God is rechtvaardig. Deze gelijkenis van Jezus staat in Mattheus 20:1-16. 

Toelichting bij de u zeer aanbevolen eerste collecte van de diaconie:  

De collecte tijdens de viering van het Heilig Avondmaal van zondag 12 februari a.s. is bestemd  voor de mensen  in vluchtelingenkampen aan de Griekse grens. De afgelopen weken is het ongebruikelijk koud in Griekenland, de temperatuur daalt soms naar  -20 graden. Dit terwijl de vluchtelingen in tenten en andere verblijven zijn ondergebracht die niet geschikt zijn voor deze winterse temperaturen. Hierdoor is er grote behoefte aan warme kleding, dekens en olie- of elektrische kacheltjes. Mede door uw gaven is het mogelijk deze mensen de nodige warmte te geven.

We laten ze toch niet in de kou zitten?

De diaconie


Dienst van zondag 5 februari 2017

Laatst bijgewerkt: donderdag 16 februari 2017 Gepubliceerd: maandag 30 januari 2017
Geschreven door Harm Tolsma

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit de bundel Sjongend op Wei lied 66: 1, 2 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie/Ghana

Dienstdoende koster is: Hein Braaksma, Niawier

Op deze zondag staan wij in de dienst stil bij wat Jezus over zijn gemeente zegt: U bent het zout van de wereld. We lezen Mattheus 5 : 13 - 16. Daar staat ook nog dat de kerk het licht van de wereld is. Dat zijn nogal forse uitspraken, die stof tot nadenken geven aan een kerk die leeft in een tijd van krimp en op zoek is. In deze dienst bereiden we ons ook voor op het Heilig Avondmaal van volgende week zondag 12 februari a.s.


Dienst van zondag 29 januari 2017

Laatst bijgewerkt: maandag 30 januari 2017 Gepubliceerd: maandag 23 januari 2017
Geschreven door Harm Tolsma

te houden in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. T. Abee, Lioessens

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Evangelische liedbundel gezang 202: 1 t/m 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Missionair werk

Dienstdoende koster is: Oane Meinema, Metslawier


Dienst van zondag 22 januari 2017

Laatst bijgewerkt: maandag 23 januari 2017 Gepubliceerd: maandag 16 januari 2017
Geschreven door Harm Tolsma

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. G. van Wieren, Oosternijkerk

Te zingen lied voor de dienst: Uit de bundel "Sjongend op Wei (SoW) lied 206: 1, 3 en 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Catechese en educatie

Dienstdoende koster is: Willem Weidenaar, Niawier


Dienst van zondag 15 januari 2017

Laatst bijgewerkt: maandag 16 januari 2017 Gepubliceerd: zondag 08 januari 2017
Geschreven door Harm Tolsma

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek lied 678: 1, 2, 4, 5 en 9

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Het oecumenisch werk in binnen- en buitenland

Dienstdoende koster: Renze Haaksma. Metslawier


Dienst van zondag 8 januari 2017

Laatst bijgewerkt: zondag 08 januari 2017 Gepubliceerd: dinsdag 03 januari 2017
Geschreven door Harm Tolsma

te houden in dorpshuis "Nij Sion"te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. R. de Pee, Feanwâlden

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Evangelische liedbundel lied 177: 1, 2 en 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie (adoptiekinderen)

Dienstdoende koster is: Jappie de Vries, Niawier

Na de dienst is er gezamenlijk koffiedrinken in "Nij Sion". Met de mogelijkheid om elkaar een goed, gelukkig en gezond nieuwjaar toe te wensen.


Kerst en oud en nieuw

Laatst bijgewerkt: maandag 19 december 2016 Gepubliceerd: maandag 19 december 2016
Geschreven door Harm Tolsma

Zaterdag 24 december Kerstnachtdienst

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 19.30 uur, beginnend met een kerstkuier door Niawier

De dienst wordt verzorgd door: het Dreamteam

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie: "Kinderen in de Knel" 

Als koster doet dienst: Willem Weidenaar, Niawier

Zondag 25 december 1e Kerstdag

Dienst wederom in "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 10.00 uur

Voorganger: onze predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek: Gezang 473: 1, 2 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie (Kinderen in de Knel)

Dienstdoende koster is: Sjoerd van Dellen, Niawier

Maandag 26 december 2e Kerstdag

10.00 uur: Kinderkerstfeest in "Rehoboth" te Metslawier

met onder andere opvoering van de door de kinderen voorbereide Kerst-musical

De collecten zijn ook op deze tweede kerstdag voor: 1. de Kerk, 2. Kinderen in de Knel

Zaterdag 31 december Oudejaarsdienst

te houden in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 19.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema, Metslawier

Lied voor de dienst: Uit het nieuwe Liedboek: Gezang 245: 1 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster: Harm Tolsma, Metslawier

Zondag 1 januari Nieuwjaarsdienst

ook in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier  

Aanvang dienst: 10.00 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Evangelische Liedbundel, lied 176: 1 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is: Doede Douma, Metslawier

                                  ------------              

Als gemeente willen wij dit jaar op heel verschillende manieren met elkaar het kerstfeest en de geboorte van Jezus vieren. Op 24 december vanaf half 8 begint in "Nij Sion" in Niawier een kerstkuier voor het hele gezin. Een hele bijzondere manier om het geboorte verhaal van Jezus uit te beelden en samen te beleven.

Op eerste kerstdag om kwart voor 6 in de vroege ochtend wordt door muzikanten en zangers de kerstdag ingeluid met een rondgang door Metslawier. Wie wil mag zich om die tijd melden bij "café Veldzicht".*

De morgendienst op eerste kerstdag begint om 10 uur. Het is een dienst voor jong en ouder. Onder de preek krijgen de jongste kerkgangers de gelegenheid om de kerk even te verlaten om samen een kerststal te versieren en (af) te maken. We zingen bekende kerstliederen en 2 jongeren uit onze gemeente zullen ook enkele liederen ten gehore brengen.

Op tweede kerstdag om 10 uur zal de kindernevendienst met een verrassende musical ons allen weer op een heel andere manier met het kerstverhaal in aanraking brengen.

Oudjaar en nieuwjaarsdag

Op oudjaarsavond komen we als gemeente bijeen in "Rehoboth". We overzien het afgelopen jaar maar kijken ook al een klein beetje vooruit naar het jaar 2017. We doen dit aan de hand van woorden uit Psalm 17.

Op Nieuwjaarsdag komen wij op de zondagmorgen bij elkaar om 10 uur. Voor een morgengebed. We staan in deze dienst, op de eerste dag van 2017 stil bij wat er in de kortste Psalm van de Bijbel staat: Psalm 117.