Dienst van zondag 24 september 2017 (STARTZONDAG)

Laatst bijgewerkt: maandag 25 september 2017 Gepubliceerd: vrijdag 22 september 2017
Geschreven door Harm Tolsma

in kerkelijk centrum "RËHOBOTH" te  Metslawier

Aanvang: 10.00 uur: Vanaf half 10 staat de koffie,thee of limonade klaar

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Lied voor de dienst: samen zingen uit het Evangelische Liedboek lied 203: 1 t/m 4

De te houden collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Vredeswerk

Dienstdoende koster is Pieter Tamminga, Metslawier


Uitnodiging voor de start van het winterwerk op zondag 24 september in Rehoboth in Metslawier

Het thema is: "Open Huis!" Het belooft een breed programma te worden voor jong en oud.  U/ jullie zijn daarom hartelijk welkom. Om half tien staat de koffie met iets lekkers voor u en jou klaar. Daarna een dienst met een luchtig karakter. Dan even tijd voor een spel voor jong en oud. U mag ook supporter zijn. Onder het genot van een hapje en drankje kunnen jullie gezellig even bij praten. Als slot een heerlijke gezamenlijke brunch.

Voor de jeugd van 12 jaar en ouder, is er op 6 oktober om 18.00 uur een proeverij. Dit is in de Schakel in Metslawier. De catechisanten krijgen nog een persoonlijke uitnodiging. Jullie vrienden of vriendinnen zijn ook van harte welkom, neem ze gerust mee. Noteert u/ jij alvast de beide data?

Dienst van zondag 17 september 2017

Laatst bijgewerkt: vrijdag 22 september 2017 Gepubliceerd: maandag 11 september 2017
Geschreven door Harm Tolsma

Heilig Avondmaal

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit de bundel Sjongend op Wei lied 174: 1 t/m 4

De collecten zijn voor: 1. Diaconie, 2. Kerk

Dienstdoende koster: Jappie de Vries, Niawier


 

Dienst van zondag 10 september 2017

Laatst bijgewerkt: maandag 11 september 2017 Gepubliceerd: maandag 04 september 2017
Geschreven door Harm Tolsma

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger is onze predikant ds. L. Adema

Deze zondag voorbereiding op het Heilig Avondmaal van volgende week zondag

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Sjongend op Wei bundel, lied 156: 1 en 2

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Jeugdwerk

Dienstdoende koster is deze zondag: Sjoerd van Dellen, Niawier


Dienst van zondag 3 september 2017

Laatst bijgewerkt: maandag 04 september 2017 Gepubliceerd: dinsdag 29 augustus 2017
Geschreven door Harm Tolsma

 

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur:

Eerste dienst na de zomervakantieperiode: PRAISEDIENST

Voorganger en leiding: dhr. Jan van der Meer, Oosternijkerk

Medewerking verleend de groep "WOMEN PRAISE" uit Ureterp

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Missionair werk (zending)

Dienstdoende koster is mw. Gatske Poutsma-Jongeling, Metslawier


 

Dienst van zondag 27 augustus 2017

Laatst bijgewerkt: dinsdag 29 augustus 2017 Gepubliceerd: dinsdag 22 augustus 2017
Geschreven door Harm Tolsma

in de Doarpstsjerke te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. H. F. de Vries, Dokkum

Te zingen lied voor de dienst: Uit de bundel Sjongend op Wei lied 68: 1, 2 en 4

De collecten in deze dienst zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster: is Eelke Bandstra, Metslawier


Dienst van zondag 20 augustus 2017

Laatst bijgewerkt: dinsdag 22 augustus 2017 Gepubliceerd: vrijdag 18 augustus 2017
Geschreven door Harm Tolsma

yn de Kleastertsjerke te Nijewier

om 11.00 oere:

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit de bundel "Sjongend op Wei" lied 207: 1 t/m 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is Gerard Kloostra, Niawier


Dienst van zondag 13 augustus 2017

Laatst bijgewerkt: vrijdag 18 augustus 2017 Gepubliceerd: zondag 06 augustus 2017
Geschreven door Harm Tolsma

yn de Doarpstsjerke te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: dhr. Joop Visser, Stiens 

Te zingen lied voor de dienst: Uit de bundel Sjongend op Wei lied 201: 1 en 2

Collecten in de dienst: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie / zomerzending

Dienstdoende koster: Eeltsje de Groot, Metslawier


Dienst van zondag 6 augustus 2017

Laatst bijgewerkt: zondag 06 augustus 2017 Gepubliceerd: maandag 31 juli 2017
Geschreven door Harm Tolsma

plaats: Kleastertsjerke, Niawier

Aanvang: 11.00 uur:

Voorganger: ds. A. M. Langhout, Oldeberkoop

Te zingen lied voor de dienst: Uit de bundel Sjongend op Wei, lied 127: 1 en 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is Thea. Kingma, Niawier