Dienst van zondag 4 juni 2017 (1e Pinksterdag)

Laatst bijgewerkt: maandag 05 juni 2017 Gepubliceerd: maandag 29 mei 2017
Geschreven door Harm Tolsma

te houden in dorpshuis "NIJ SION" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit de bundel Sjongend op Wei, lied 58: 1, 2 en 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Aktie / Pinksterzendingsweek

Dienstdoende koster is Jappie de Vries, Niawier


Dienst van zondag 4 juni 2017 (1e Pinksterdag)

Laatst bijgewerkt: maandag 29 mei 2017 Gepubliceerd: maandag 29 mei 2017
Geschreven door Harm Tolsma

te houden in dorpshuis "NIJ SION" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit de bundel Sjongend op Wei, lied 58: 1, 2 en 4

de collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Aktie / Pinksterzendingsweek

Dienstdoende koster is Jappie de Vries, Niawier


Dienst van zondag 28 mei 2017

Laatst bijgewerkt: maandag 29 mei 2017 Gepubliceerd: zondag 21 mei 2017
Geschreven door Harm Tolsma

wordt gehouden in kerkelijk centrum "REHOBOTH" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in deze dienst: onze eigen predikant ds. L. Adema

Deze zondag tevens voorberteiding op het Heilig Avondmaal van volgende week zondag

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Aktie / werelddiaconaat Ghana


Diensten van zondag 21 mei 2017 en Hemelvaartsdag

Laatst bijgewerkt: maandag 29 mei 2017 Gepubliceerd: donderdag 18 mei 2017
Geschreven door Harm Tolsma

Dienst Zondag 21 mei 2017

in dorpshuis "NIJ SION" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Evangelische Liedbundel, lied 212: 1 en 2

De collecten zijn voor 1. de Kerk; 2. de Diakonie

Jannie van Dijk bespeelt het orgel.

                                                            -------------

Donderdag 25 mei 2017 - Hemelvaartsdag

in de Doarpstsjerke te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in deze dienst: ds. J. van Buuren, Kollum

Te zingen lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek, gezang 218:1 t/m 5

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is: Eelke Bandstra, Metslawier


Dienst van zondag 14 mei 2017

Laatst bijgewerkt: zondag 21 mei 2017 Gepubliceerd: dinsdag 09 mei 2017
Geschreven door Harm Tolsma

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in deze dienst: onze eigen voorganger ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Gezang 416:1 en 2 uit het Liedboek voor de Kerken

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is: Anne Meinema, MetslawierDienst van zondag 7 mei 2017

Laatst bijgewerkt: maandag 29 mei 2017 Gepubliceerd: maandag 01 mei 2017
Geschreven door Harm Tolsma

te houden in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. A. M. Langhout, Oldeberkoop

Te zingen lied voor de dienst: Uit het Nieuwe liedboek lied 650: 1, 3, 4 en 5

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Missionair werk (zending)

Dienstdoende koster is: Gatske.Poutsma-Jongeling, Metslawier


 

Dienst van zondag 30 april 2017

Laatst bijgewerkt: maandag 01 mei 2017 Gepubliceerd: donderdag 27 april 2017
Geschreven door Harm Tolsma

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier  

Aanvang: 9.30 uur:

Voorganger: mw. A. C.Plantinga, Ee

Te zingen lied voor de dienst: Gez. 416: 1 en 2 uit het Liedboek voor de Kerken

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is Eric Turkstra, Niawier


Dienst van zondag 23 april 2017

Laatst bijgewerkt: maandag 01 mei 2017 Gepubliceerd: maandag 17 april 2017
Geschreven door Harm Tolsma

Jeugd- en Gezinsdienst

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Lied voor de dienst: uit het Nieuwe Liedboek, gezang 350: 1, 3, 4, en 5

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Eredienst en kerkmuziek

Dienstdoende koster is: Willem Weidenaar, Niawier

We lezen deze zondag over Jezus die na Pasen zijn leerlingen opzoekt, en aan hen zijn Vrede en zijn Geest meegeeft. Ook wordt er verteld over Thomas, die er niet bij was, toen Jezus verscheen. Hij weigert te geloven, hij moet het eerst met eigen ogen gezien hebben.