NBG-Bijbelquiz in regio

Categorie: Nieuws Laatst bijgewerkt: zondag 13 december 2015 Gepubliceerd: vrijdag 23 oktober 2015 Geschreven door Harm Tolsma

Op dinsdag 10 november wordt in Dokkum de jaarlijkse Bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) gespeeld. In deze quiz spelen mensen uit de verschillende plaatsen van Anjum tot Feanwâlden en Engwierum tot Hallum tegen elkaar. De quiz heeft als thema "samenspel" en is bestemd voor jong en oud.

De teams spelen met elkaar een bijbelquiz vol humor, doordenkertjes en interessante weetjes. De quiz bestaat uit drie rondes met tien (meerkeuze)vragen. Welk team scoort dit jaar het hoogst en wie wordt de beste speler? 

Er wordt gespeeld in teams van vier of vijf personen. U kunt zich als groep aanmelden. Het is ook mogelijk om u individueel aan te melden.

Iedereen is welkom op 10 november. Het is in de "VBG Nehemia" aan de Zaagmolenstraat 2 in Dokkum. De avond begint om half acht en zal rond half tien afgelopen zijn. De toegang is gratis. Wel wordt er een collecte gehouden voor de onkosten.

Aanmelden kan tot 1 november. Dit kan bij de vrijwilliger van het NBG in uw woonplaats. Voor Metslawier is dat Doede Douma en voor Niawier Sjoerd Keekstra. Het kan ook bij Ria Rispens, rayoncoach NBG, telefoonnummer 0519-321409 of op e-mailadres j.rispens@outlook.com .

 

Hits: 3135