Belangstelling voor "Theologie en Levensbeschouwing" ?

Categorie: Nieuws Laatst bijgewerkt: dinsdag 19 mei 2015 Gepubliceerd: zaterdag 21 maart 2015 Geschreven door Harm Tolsma

Werk maken van uw inspiratie?

Werk maken van uw inspiratie?

Bijbelse verhalen ritselen.
Dat komt omdat er mensen in wonen,
Mensen die geraakt zijn,

Mensen met een verhaal.
De kunst is om dat zichtbaar te maken.

Pete Pronk, Verhalenverteller en docent Beeldend Vertellen

 

Inspireert religie u?

Kunnen bijbel- en andere geloofsverhalen u verwonderen? Bent u geboeid door zingevingsvraagstukken? Denkt u graag na over gedachten die anderen hieraan hebben gewijd? Bent u nieuwsgierig naar wat uzelf en anderen beweegt? Maak werk van uw inspiratie.

Dat kan met onze bachelor- en masteropleidingen Theologie en Levensbeschouwing van de Christelijke Hogeschool Windesheim.
Vanaf 1 september 2015 is het mogelijk in voltijd- en deeltijd onze bachelor- theologie-opleidingen te volgen in Zwolle en Amsterdam. Daarnaast kunt u ook een masteropleiding volgen in Zwolle!

Wij zijn een opleiding met oog voor persoonlijke (levensbeschouwelijke) eigenheid van studenten, die vanuit diversiteit de ontmoeting en dialoog met de ander centraal stelt.
Als opleiding bieden we handvatten om een bijdrage te leveren aan de levensbeschouwelijke vorming van anderen in verschillende maatschappelijke contexten.


Met beroepsperspectieven als: kerkelijk werker, leraar godsdienst/levensbeschouwing, voorganger in een kerkgenootschap, reli-ondernemer, pastoraal-agogisch werker binnen een diaconaal project of geestelijk verzorger binnen een zorginstelling.

Onze opleidingen zijn erkend door de Protestantse Kerk in Nederland, de Unie van Baptisten, Leger des Heils en de Molukse kerken.


Meer weten?
Voor meer informatie ook ten aanzien van de Informatie- en Meeloopdagen, zie onze website www.windesheim.nl/theologie of neem contact op, tel. (088) 4 699 699 of e-mail: info@windesheim.nl.
 


 

 

Hits: 3153