Kerkdiensten

Laatst bijgewerkt: zondag 17 januari 2021 Gepubliceerd: dinsdag 23 juli 2019 Geschreven door Sipke van der Veen

Wijzigingen i.v.m. “harde lockdown”.

 

Vanaf direct zullen de kerkdiensten voorlopig niet bijgewoond kunnen

worden door gemeenteleden. Wel kunt u de diensten die allemaal in

Rehoboth in Metslawier worden gehouden,

via de kerkradio van Kabelnoord thuis mee beleven.

  

Zondag 24 januari:

Deze week is in onze kerken de Gebedsweek. Omdat samenkomen in de kerk niet kan, willen we op deze zondag toch bij het thema van de Gebedsweek stilstaan. Thema is: Blijf in mijn liefde. We lezen Johannes 15:1-17.

Wel zijn onze diensten te volgen via kabel noord op uw t.v. via de radiozender van Rehoboth Metslawier. Ook zendt Omrop Fryslân op zondagmorgen weer een kerkdienst uit. Wij hopen dat u thuis via deze kanalen toch de verbondenheid met de Heer mag ervaren.

Hits: 1658