Dienst van zondag 26 november 2017

Eeuwigheidszondag

wordt gehouden in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang: 9.30 uur:

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek gezang 947: 1, 2 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is Oane Meinema, Metslawier

Eeuwigheidszondag: In deze dienst worden de namen van hen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen genoemd. Na het noemen van de naam, mag een van de familieleden naar voren komen, om de kaars aan de Paaskaars aan te steken. Wij steken ook een kaars aan voor allen uit onze dorpen, die het afgelopen jaar gestorven zijn, die niet lid van onze kerk zijn, maar met wie wij ons vandaag verbonden voelen. Ook is er gelegenheid voor iedereen in de kerk die daaraan behoefte heeft een lichtje aan te steken voor iemand die wij missen, maar die wij meedragen in ons hart.

De volgende gemeenteleden zijn ons ontvallen:

26 januari Aaltje Swart – Heeringa, Stasjonswei 12, 88 jaar.

1 februari Afke Dijkma – van der Veer, Terpstrjitte 12, 76 jaar.

3 februari Froukje Braaksma – Kooi, Stasjonswei 10, 90 jaar.

18 februari Gerk Slager, Stasjonswei 25, 87 jaar.

3 maart Jan de Vries, Túnstrjitte 10, 82 jaar.

18 maart Sijmen Crans, Túnstrjitte 14, 78 jaar.

30 maart Foekje Kingma- Bosch, Stasjonswei 10, 90 jaar.

17 april Ida Visser – de Haan, Roptawei 15, 53 jaar.

30 april Douwina Braaksma – Hoekstra, Stasjonswei 12, 94 jaar.

4 mei Piet Sijtsma, Stasjonswei 12, 87 jaar.

13 juni Sjoerd Fokkens, Stasjonswei 26, 96 jaar.

16 juni Dirk Swart, Stasjonswei 6-4, 92 jaar.

25 augustus Bauke Spijksma, Wilhelminastrjitte 5, 74 jaar.

9 september Tine Visser, Stasjonswei 10, 85 jaar.

Allen die zijn overleden,

al wie ons zijn voorgegaan,

vouw ze samen in de vrede van uw ene Naam.

(Lied 733:1)


Dienst van zondag 19 november 2017

Heilig Avondmaalviering

in Dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 09.30 uur

Voorganger: onze predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Lied 882: 1 en 2 uit het "Nieuwe Liedboek"

De collecten zijn voor: 1. Diaconie, 2. Kerk

Dienstdoende koster is: Jappie de Vries, Niawier

In de Skûle is de Avondmaalviering om 10:45 uur


 

 

Dienst van zondag 19 november 2017

Dienst van zondag 12 november 2017

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

om 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Deze zondag voorbereiding op het Heilig Avondmaal van volgende week zondag

Lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek, lied 972: 1, 2, 7 en 10

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie / binnenlandsdiaconaat

Dienstdoende koster is: Sjoerd van Dellen, Niawier


Op deze zondag willen wij stilstaan bij woorden van Paulus, die hij geschreven heeft aan de kerk in Thessalonica, waarschijnlijk de oudste brief van Paulus die bewaard is gebleven. We lezen van zijn geloof, dat tenslotte niet alle mensen en machten die mensen onderdrukken en knechten het laatste woord zullen hebben, maar dat wij een Ander Koninkrijk verwachten.  Hoe Paulus in zijn tijd daar tegenaan keek, lezen we in 1 Thessalonicenzen 4:13-18.

Denkt u eraan, dat wij op zondag 19 november het Avondmaal zullen vieren?


Dienst van zondag 5 november 2017

Zendingszondag

te houden in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 10.00 uur:

vanaf 9.30 uur wordt u verwelkomd met koffie, thee of fris

Te zingen lied voor de dienst: Uit de SoW-bundel lied 58: 1, 2 en 3

In deze dienst één collecte voor: Kerk in Actie / najaarszendingsweek

Dienstdoende koster is Renze Haaksma, Metslawier

Komt allen !!


Diensten van zondag 29 oktober 2017 en van 1 november 2017 (dankstondcollecte)

Zondag 29 oktober - Fryske tsjinst

wordt gehouden in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur (denk om wintertijd !!):

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Gezang 401: 1 en 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie / hervormingsdag

Dienstdoende koster is Pieter Tamminga, Metslawier


Woensdag 1 november Dankstond

plaats van samenkomst: Kleastertsjerke, Niawier

Aanvang dienst: 19.30 uur:

Voorganger: ds. L. Adema, onze eigen predikant

Te zingen voor de dienst: Uit de SoW-bundel, lied 74: 1 t/m 5

Collecte: voor de Diaconie

Dienstdoende koster: Gerard Kloostra, Niawier


Zondag 29 oktober is ook de Bijbelzondag en ook staan we er bij stil dat het op 31 oktober 500 jaar geleden is dat Maarten Luther de 95 stellingen op de kapeldeur in Wittenberg vastmaakte, wat het begin was van de Reformatie. 

Woensdag 1 november is het Dankstond voor Gewas en Arbeid. Als je ziet dat de meesten van ons het zoveel beter hebben dan anderen op deze aardbol, qua welvaart, arbeid, vrijheid, dan is er alle reden om daar in de kerk even dankbaar bij stil te staan.


 

Dienst van zondag 22 oktober 2017

in "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Leiding dienst bij: het "Dreamteam"

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Nieuwe liedbundel: lied 283: 1 t/m 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Nederlands Bijbelgenootschap

Dienstdoende koster: Eric Turkstra, Niawier


Dienst van zondag 15 oktober 2017

te houden in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur:

Voorganger: ds. J. G. Arendsman, Drachten

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Evangelische liedbundel, lid 72: 1 en 5

De te houden collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie (Werelddiaconaat)

Dienstdoende koster: Hein Braaksma, Niawier