Dienst van zondag 17 september 2017

Heilig Avondmaal

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit de bundel Sjongend op Wei lied 174: 1 t/m 4

De collecten zijn voor: 1. Diaconie, 2. Kerk

Dienstdoende koster: Jappie de Vries, Niawier


 

Dienst van zondag 10 september 2017

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger is onze predikant ds. L. Adema

Deze zondag voorbereiding op het Heilig Avondmaal van volgende week zondag

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Sjongend op Wei bundel, lied 156: 1 en 2

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Jeugdwerk

Dienstdoende koster is deze zondag: Sjoerd van Dellen, Niawier


Dienst van zondag 3 september 2017

 

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur:

Eerste dienst na de zomervakantieperiode: PRAISEDIENST

Voorganger en leiding: dhr. Jan van der Meer, Oosternijkerk

Medewerking verleend de groep "WOMEN PRAISE" uit Ureterp

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Missionair werk (zending)

Dienstdoende koster is mw. Gatske Poutsma-Jongeling, Metslawier


 

Dienst van zondag 27 augustus 2017

in de Doarpstsjerke te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. H. F. de Vries, Dokkum

Te zingen lied voor de dienst: Uit de bundel Sjongend op Wei lied 68: 1, 2 en 4

De collecten in deze dienst zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster: is Eelke Bandstra, Metslawier


Dienst van zondag 20 augustus 2017

yn de Kleastertsjerke te Nijewier

om 11.00 oere:

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit de bundel "Sjongend op Wei" lied 207: 1 t/m 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is Gerard Kloostra, Niawier


Dienst van zondag 13 augustus 2017

yn de Doarpstsjerke te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: dhr. Joop Visser, Stiens 

Te zingen lied voor de dienst: Uit de bundel Sjongend op Wei lied 201: 1 en 2

Collecten in de dienst: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie / zomerzending

Dienstdoende koster: Eeltsje de Groot, Metslawier


Dienst van zondag 6 augustus 2017

plaats: Kleastertsjerke, Niawier

Aanvang: 11.00 uur:

Voorganger: ds. A. M. Langhout, Oldeberkoop

Te zingen lied voor de dienst: Uit de bundel Sjongend op Wei, lied 127: 1 en 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is Thea. Kingma, Niawier


Dienst van zondag 30 juli 2017

in de "Doarpstsjerke" van Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. van Buuren, Kollum

Te zingen lied voor de dienst: Uit de SOW-bundel, lied 195: 1 t/m 6

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster: Jaap de Graaf, Metslawier