Dienst van zondag 14 mei 2017

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger in deze dienst: onze eigen voorganger ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Gezang 416:1 en 2 uit het Liedboek voor de Kerken

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is: Anne Meinema, MetslawierDienst van zondag 7 mei 2017

te houden in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. A. M. Langhout, Oldeberkoop

Te zingen lied voor de dienst: Uit het Nieuwe liedboek lied 650: 1, 3, 4 en 5

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Missionair werk (zending)

Dienstdoende koster is: Gatske.Poutsma-Jongeling, Metslawier


 

Dienst van zondag 30 april 2017

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier  

Aanvang: 9.30 uur:

Voorganger: mw. A. C.Plantinga, Ee

Te zingen lied voor de dienst: Gez. 416: 1 en 2 uit het Liedboek voor de Kerken

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is Eric Turkstra, Niawier


Dienst van zondag 23 april 2017

Jeugd- en Gezinsdienst

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Lied voor de dienst: uit het Nieuwe Liedboek, gezang 350: 1, 3, 4, en 5

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Eredienst en kerkmuziek

Dienstdoende koster is: Willem Weidenaar, Niawier

We lezen deze zondag over Jezus die na Pasen zijn leerlingen opzoekt, en aan hen zijn Vrede en zijn Geest meegeeft. Ook wordt er verteld over Thomas, die er niet bij was, toen Jezus verscheen. Hij weigert te geloven, hij moet het eerst met eigen ogen gezien hebben.


De kerkdiensten rond en na de Paasdagen

Met Pasen vieren wij als gemeente het grootste kerkelijke feest: de opstanding van onze Heer uit de dood. Wij vieren dat als het grote teken, dat ook voor ons geldt, dat de dood het einde niet is. Ook al blijft het met Pasen tastend geloven vol verwondering. Op de zaterdagavond voor Pasen houden we een Paaswake, die begint om 9 uur ’s avonds. Net als de vroeg christelijke gemeente bereiden we ons samen voor op het grote wonder. We vieren de lof van het licht door de nieuwe Paaskaars brandend binnen te dragen in een donkere kerk. En we volgen Jezus op zijn weg door lijden en dood heen, naar een nieuwe morgen ongedacht!

Op Paasmorgen groeten wij elkaar met: De Heer is waarlijk opgestaan. In de dienst op Paasmorgen zullen 3 kinderen van onze gemeente worden gedoopt. Het zijn Norah Tjitske, dochtertje van Birhanu Rispens en Sippie Lodder; Niek Willem, zoontje van Marcel Timmerman en Ineke Steegstra; en Yfke, dochtertje van Gerard Peter Weidenaar en Johantine de Jong. De doop en de witte doopkleren vertellen ons in de kerk al vanaf het begin van de kerkgeschiedenis, dat nu de Heer is opgestaan voor ons en onze kinderen het Nieuwe Leven is begonnen. Zondag 23 april, de zondag na Pasen, vieren wij een jeugd- en gezinsdienst. We lezen dan over Jezus die na Pasen zijn leerlingen opzoekt, en die aan hen zijn vrede en zijn Geest meegeeft. Ook wordt er verteld over Thomas, die er niet bij was, toen Jezus verscheen, en die weigert te geloven, hij moet het eerst met eigen ogen gezien hebben.

Samenvatting kerkdienst eerste Paasdag:

Zondag 16 april - 1e Paasdag, tevens doopdienst

De dienst is in "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema, Metslawier

Lied voor de dienst: 40-dagenlied: 1 en 8

Collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Jeugdwerk

Dienstdoende koster: Pieter Tamminga

diensten vanaf Palmpasen tot en met Goede Vrijdag

Zondag 9 april Palmzondag

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang: 9.30 uur

Voorganger: ds. J. G. Arendsman, Drachten,

in deze dienst ook voorbereiding op het Heilig Avondmaal op Witte Donderdag

Te zingen lied voor de dienst: 40-dagenlied : 1 en 7

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Aktie/40-dagentijdcollecte

Dienstdoende koster is : Renze Haaksma, Metslawier

 

Witte Donderdag 13 april

in de Doarpstsjerke van Metslawier

Aanvang dienst: 19.30 uur

Voorganger: ds. L. Adema, viering Heilig Avondmaal

Lied voor de dienst: Uit bundel Sjongend op Wei lied 178: 1 en 2

De collecten zijn voor: 1. Diaconie, 2. Kerk

Dienstdoende koster: Eeltsje de Groot, Metslawier

 

Goede Vrijdag 14 april

in de Kleastertsjerke te Niawier

Aanvang dienst: 19.30 uur

Voorganger: ds. L. Adema, Metslawier

Lied voor de dienst: Gezang 188: 1 en 2

Collecten: geen

Dienstdoende koster: Gerard Kloostra, Niawier

 

Zondag 9 april is het Palmzondag. In de kerk komt dan terug het verhaal van Jezus' intocht in Jeruzalem, een week voor Pasen, rijdend op een ezel. Met deze zondag begint de Stille Week.

Donderdag 13 april is het Witte Donderdag. In de avonddienst vieren wij dan het Avondmaal. Op deze donderdag voor Pasen heeft Jezus het avondmaal gevierd met zijn leerlingen, en hen opgeroepen om bij het breken van het brood en het laten rondgaan van de bekers, Hem te gedenken en te vieren: zijn lichaam en zijn bloed voor ons gegeven.

Vrijdag 14 april: Goede Vrijdag. Wij volgen aan de hand van het evangelie van Mattheus Jezus op de kruisweg. In de dienst wordt de Paaskaars gedoofd.

“Zie de mens die in zijn lijden teken werd voor alle tijden van wat liefde dragen kan. Zie, hoe is zijn hart bewogen om ons blinde onvermogen – stervende pleit Hij ons vrij.” (Lied 586, nieuw liedboek, een beetje bewerkt)

Dienst van zondag 2 april 2017

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

op de 5e zondag van de 40-dagentijd

Te zingen lied voor de dienst: Uit het 40-dagenlied de verzen 6 en 7

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Aktie/40-dagentijdcollecte/werelddiaconaat

Dienstdoende koster is Hein Braaksma, Niawier

Vandaag wordt de dienst ingevuld door de catechisanten. Zij hebben ook alle liederen in deze dienst aangedragen. Het thema is:

Ik voel me thuis in de kerk als..... Omdat het dit jaar 500 jaar geleden is dat Maarten Luther 95 stellingen bevestigde aan de kerkdeur, met de oproep de kerk te hervormen, willen we jullie uitnodigen om voor de dienst een briefje aan de deur van de kerk te bevestigen waarop je jouw eigen opmerking kunt schrijven over: "Ik voel me thuis in de kerk als.....".


Dienst van zondag 26 maart 2017

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. R. de Pee, Feanwalden

3e zondag 40-dagentijd voorafgaand aan Pasen

Lied voor de dienst: Uit het 40-dagenlied de verzen 1 en 5

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Aktie/binnenlands diaconaat

Dienstdoende koster: Doede Douma, Metslawier