Dienst van zondag 20 november 2016

(Eeuwigheidszondag)

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur:

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: uit de Evangelische Liedbundel lied 413: 1 t/m 4

Collecten in deze dienst: 1. Kerk, 2. Werk binnen eigen gemeente

Dienstdoende koster: Willem Meinsma, Metslawier

Op deze zondag willen wij als gemeente gedenken allen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Dit jaar gaat het om 7 gemeenteleden. Van hen is er een wit steentje bewaard op de gedachtenisschaal in de kerk. Dit steentje zal als herinnering aan de naaste familieleden worden gegeven.

Er wordt deze dienst ook een kaars aangestoken voor de mensen in onze dorpen die zijn overleden, maar niet kerkelijk waren.

Daarnaast ontvangt iedereen de gelegenheid om in deze dienst een licht aan te steken voor wie langer of korter geleden is gestorven en die wij meedragen in ons hart. Al deze kaarsen en lichten steken we aan aan de grote Paaskaars in de kerk. Want als kerkelijke gemeente vinden wij troost in het geloof in Jezus, die ons laat zien dat de dood het einde niet is.


Dienst van zondag 13 november 2016

Dienst in "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. J. van der Goot uit Dokkum

Te zingen lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek, gezang 913: 1, 2 en 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie / binnenlands diaconaat

Dienstdoende koster is: Jappie de Vries, Niawier


Dienst van zondag 6 november 2016

Weer een bijzondere dienst in "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang: 9.30 uur

Zendingsdienst, georganiseerd door de ZEM-commissie (zie de informatie

onder het "nieuws") 

Te zingen lied voor de dienst: Uit de bundel Sjongend op Wei lied 203: 1, 2 en 3

De collecte is voor: 1. Zending (zendingsnajaarweek)

Dienstdoende koster is: Oane Meinema, Metslawier


 

Diensten 30 oktober en 2 november 2016

Zondag 30 oktober Doopdienst

te houden in Rehoboth Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: onze eigenpredikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst:: Uit de bundel Sjongend op wei lied 90: 1, 2 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Aktie/Hervormingsdag

Dienstdoende koster is: Pieter Tamminga, Metslawier


Dankstonddienst woensdag 2 november a.s.

te houden in de Kleasterstjerke te Niawier

Aanvang dienst: 19.30 uur

Voorganger: ds. L. Adema, Metslawier

Te zingen voor de dienst: uit het nieuwe liedboek lied 704: 2 en 3

De collecte is voor de Diaconie

Dienstdoende koster: Gerard Kloostra, Niawier


Dienst van zondag 23 oktober 2016

(let op) in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Organisatie dienst: het "Dreamteam"

Te zingen lied voor de dienst: Uit de SOW-bundel lied 217: 1 en 2

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Bloemen te bezorgen in eigen gemeente

Dienstdoende koster: 


Dienst van zondag 16 oktober 2016

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. M. J. Koppe, Dokkum

Te zingen lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek lied 650: 1, 2, 6 en 7

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Werelddiaconaat (wereldvoedseldag)

De dienstdoende koster is: Willem Weidenaar, Niawier


Dienst van zondag 9 oktober 2016

School- en gezinsdienst

te houden in: kerkelijk centrum "Rehoboth", Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uur:

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek lied 913: 1, 2 en 4

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie t.b.v. onze adoptiekinderen

Dienstdoende koster: Doede Douma, Metslawier

Op deze zondag wordt u allen verwacht voor een heel bijzondere dienst. In samenwerking met de basisscholen van Metslawier en Niawier willen we dan een school- en gezinsdienst houden. Het thema is: zorgen voor elkaar. We leggen dit thema uit aan de hand van het verhaal van Ruth, Naomi en Boaz. De kinderen zullen actief meewerken aan de dienst. We wachten vol spanning af. En we hopen dat veel ouders, familie en bekenden naar de kerk zullen komen om met ons mee te doen.


Dienst van zondag 2 oktober 2016

in "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. G. van Wieren, Oosternijkerk

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Evangelische liedbundel gezang 37: 1, 3 en 8

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk en Israël

Dienstdoende koster is: Hein Braaksma, Niawier