• "Rehoboth"
  • "Doarpstsjerke"
  • “Nij Sion”
  • "Kleastertsjerke"

Algemeen

Welkom

Categorie: Algemeen
Laatst bijgewerkt: woensdag 14 juni 2023 Gepubliceerd: woensdag 22 januari 2014
Geschreven door Harm Tolsma

Welkom op de website van de Protestantse gemeente Metslawier-Niawier.

Deze website is opgezet voor alle leden van de Protestantse gemeente Metslawier-Niawier en voor andere belangstellenden in en buiten Mitselwier en Nijewier 

Op deze site vindt u informatie over het reilen en zeilen van onze gemeente.

Kerktelevisie: Rehoboth, kanaal nummer: 1966 of 2966

Kerktelevisie: Nij Sion,    kanaal nummer: 1967 of 2967

https://www.facebook.com/pkn.metslawierniawier

Afhuren De Schakel

Categorie: Algemeen
Laatst bijgewerkt: woensdag 14 juni 2023 Gepubliceerd: zondag 07 juni 2020
Geschreven door Freddy ter Harkel

De Schakel is ook te huur voor feesten en/of andere gelegenheden.

Schakel per dagdeel grote lokaal € 70,00

Schakel per dagdeel klein lokaal € 40,00

Verder alles in overleg met de koster.

Gebouwen

Categorie: Algemeen
Laatst bijgewerkt: zondag 07 juni 2020 Gepubliceerd: zondag 13 april 2014
Geschreven door Harm Tolsma
  • “Rehoboth” kerk Balthasar Bekkerstrjitte 27 9123 JV  Metslawier
  • "de Schakel" Balthasar Bekkerstrjitte 27 9123 JV  Metslawier
  • Doarpstsjerke Tsjerkebuorren 7 9123 JT  Metslawier( Stichting Doarpstsjerke) 
  • Kleastertsjerke Tsjerkepaad 4 9138 SP  Niawier
  • Doarpshûs “Nij Sion” Bornensisstrjitte 4 9138 TB  Niawier ( wordt gehuurd voor erediensten)

 

De Schakel is ook te huur voor feesten en/of andere gelegenheden.
Schakel per dagdeel grote lokaal € 70,00
Scakel per dagdeel klein lokaal € 40,00
Verder alles in overleg met de koster.

Metslawier

Niawier

 


 

Contact

Categorie: Algemeen
Laatst bijgewerkt: zondag 06 augustus 2023 Gepubliceerd: zaterdag 08 maart 2014
Geschreven door Harm Tolsma

Predikant

Ds. Lubbert Adema

Skipfeartsein 26, Mitselwier      346827

l.adema1@hetnet.nl

Voorzitters Tiny Weidenaar Bredewei 4, Nijewier                  241700
Betty Poleij B. Bekkerstrjitte 12, Mitselwier.  241862
Scriba B. Meindersma

scriba@pkn-metslawier-niawier 

Postbus 15  9123 ZR Mitselwier

College van kerkrentmeesters Voorzitter: L Mooibroek

mooibroek@knid.nl

Secretaris: krm.metslawier.niawier@gmail.com
Afgevaardigde naar de Classis vacant
Administratie kerkelijke bijdragen H. Nicolai

h.nicolai02@knid.nl

Beamergroep S. Postma beamercommissie@pkn-metslawier-niawier.nl
Financieel administrateur H. Nicolai

h.nicolai02@knid.nl

LRP ledenadministratie

H. de Wind

ledenadministratie@pkn-metslawier-niawier.nl
LRP lokaal beheerder

lokaalbeheer-lrp@pkn-metslawier-niawier.nl

Redactie Nieuwsbrief Jan-Anne en Carolien Weidenaar-van Dijk

jaweidenaar@gmail.com

Geandewei abonnement H. NicolaI

h.nicolai02@knid.nl

Zalencentrum “de Schakel” L. Mooibroek
mooibroek@knid.nl
Aanspreekpunt (stichting) Doarpstsjerke Mitselwier H. Meinema, Stasjonswei 9 Mitselwier

tel.:294161 (h.meinema1@knid.nl)

Aanspreekpunt Kleastertsjerke Nijewier
Redactie website S. vd Veen webmaster@pkn-metslawier-niawier.nl 
Techniek website

website@pkn-metslawier-niawier.nl

Klachten kerkradio doorgeven aan L. Mooibroek mooibroek@knid.nl
Mitselwier 06-53159364
Nijewier 06-53159364
     

Begraafplaats
Protestantse gemeente 
Metslawier Niawier
Bij de Kleastertsjerke te Nijewier

H. NicolaI
h.nicolai02@knid.nl
klik hier voor het Reglement 
voor het beheer van de Begraafplaats