Dankstonddienst 4 november a.s.

Categorie: Nieuws Laatst bijgewerkt: zondag 13 december 2015 Gepubliceerd: zondag 01 november 2015 Geschreven door Harm Tolsma

Woensdag 4 november (Dankstond)

in de Doarpstsjerke te Metslawier

Aanvang dienst: 19:30 uur

Voorganger: ds. M. J. Koppe, Dokkum

Intochtslied: Gez. 350 uit het Liedboek voor de Kerken

De collecten zijn voor: 1. Diaconie, 2. Dankstond

De dienstdoende koster is: E. Bandstra, Metslawier

Zie hieronder. Actie ten bate van het Leger des Heils

Hits: 3084