Zendingsdienst zondag 8 november a.s.

Categorie: Nieuws Laatst bijgewerkt: zaterdag 07 november 2015 Gepubliceerd: zaterdag 07 november 2015 Geschreven door Harm Tolsma

in  "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 10.00 uur. Maar vanaf 9.30 uur bent u / ben jij van harte welkom en staan we in "NIJ SION" klaar met koffie, thee of fris

Leiding van de dienst: de heer Bram van Dijke van "MENSENKINDEREN"

Onderwerp van de dienst: "ZENDING VER WEG, ZENDING DICHTBIJ"

Collecte is voor: MENSENKINDEREN (zie toelichting hieronder)

Dienstdoende koster: Willem Weidenaar, Niawier

                                                             ----

"Mensenkinderen" werkt in Albanië, Bulgarije, Moldavie en Armenie.

In deze landen zorgt "Mensenkinderen" voor de basisbehoeften van de allerarmsten zoals: voedsel, een gezonde en veilige plek om te wonen, warmte en kleding.

Zo helpt "Mensenkinderen" bij het opstarten van de gerstteelt voor kansarme gezinnen in Armenie. Voor twee gezinnen is bijna € 1000 nodig voor de benodigde zaden, mestmiddelen, dieselolie, geld om een maaidorser te huren en ondersteuning bij de organisatie van alle werkzaamheden. Dit is een uitdaging voor ons geworden en we zijn hem aangegaan. Want als hier in onze omgeving het bewerken van het land en daarna de groei, de bloei en de oogst veel levensvreugde geeft, zal het in Armenie ook levensgeluk, blijdschap en uiteindelijk -hopen we- toekomst geven.

Daarom de droge worst actie, die we door onze dorpen hebben gehouden. Ook vanaf deze plaats hartelijk  dank voor uw / jouw steun! Het ging heel goed. Maar we zijn er nog niet, daarom is de collecte in de dienst ook nog voor dit project. Zien we u / jou ook in de zendingsdienst? Door middel van dia's krijgen we een indruk van het leven in Armenie.

Het belooft een mooie dienst te worden.

Een hartelijke groet van de leden van de ZEM-commissie........


Hits: 3083