Vervulling vacatures in de kerkenraad

Categorie: Nieuws Laatst bijgewerkt: dinsdag 10 mei 2016 Gepubliceerd: dinsdag 10 mei 2016 Geschreven door Harm Tolsma

Bij de afkondigingen van zondagmorgen 8 mei j.l. kon de kerkenraad tot zijn grote blijdschap meedelen, dat inmiddels alle vacatures binnen de kerkenraad zijn ingevuld. Wanneer er dus van de kant van de gemeente geen wettige bezwaren worden ingediend, worden op 22 mei a.s. de volgende ambtsdragers bevestigd:

Jeugdouderlingen: Akkelien Groen-van der Veen, it Skûtsje 18, Metslawier en Frederika Meinema-Zijlstra, de Snikke 20, Metslawier;

Diakenen: Sjoukje Dijkstra, Tsjerkepaad 24, Niawier, Hemke Klaas Kloostra, Grytmanswei 5, Niawier en James Jacob en Marion Johanna Tjeerdsma-Boosman, Skûlestrjitte 31, Metslawier;

Ouderlingen: Margriet Machiela-de Vries, Singel 2, Metslawier, Betty Poleij-van der Leij, Balthasar Bekkerstrjitte 12, Metslawier en de functie van voorzitter: Marcus Weidenaar, Bredewei 4a, Niawier;    

Wijkconsulent: Doede Douma, Túnstrjitte 21, Metslawier


 

Hits: 3212