Afhuren De Schakel

Laatst bijgewerkt: zondag 07 juni 2020 Gepubliceerd: zondag 07 juni 2020
Geschreven door Freddy ter Harkel

De Schakel is ook te huur voor feesten en/of andere gelegenheden.

Schakel per dagdeel grote lokaal € 70,00

Scakel per dagdeel klein lokaal € 40,00

Verder alles in overleg met de koster.

Gebouwen

Laatst bijgewerkt: zondag 07 juni 2020 Gepubliceerd: zondag 13 april 2014
Geschreven door Harm Tolsma
  • “Rehoboth” kerk Balthasar Bekkerstrjitte 27 9123 JV  Metslawier
  • "de Schakel" Balthasar Bekkerstrjitte 27 9123 JV  Metslawier
  • Doarpstsjerke Tsjerkebuorren 7 9123 JT  Metslawier( Stichting Doarpstsjerke) 
  • Kleastertsjerke Tsjerkepaad 4 9138 SP  Niawier
  • Doarpshûs “Nij Sion” Bornensisstrjitte 4 9138 TB  Niawier ( wordt gehuurd voor erediensten)

 

De Schakel is ook te huur voor feesten en/of andere gelegenheden.
Schakel per dagdeel grote lokaal € 70,00
Scakel per dagdeel klein lokaal € 40,00
Verder alles in overleg met de koster.

Metslawier

Niawier

 


 

Contact

Laatst bijgewerkt: donderdag 25 november 2021 Gepubliceerd: zaterdag 08 maart 2014
Geschreven door Harm Tolsma

Predikant

 

Ds. Lubbert Adema

Skipfeartsein 26, Metslawier      346827

l.adema1@hetnet.nl

Voorzitters Tiny Weidenaar  Bredewei 4, Niawier                    241700
  Betty Poleij  B.Beckerstrjitte 12, Metslawier 241862
Scriba W. Kloostra-de Groot

Grytmanswei 5, Niawier             241623

scriba@pkn-metslawier-niawier.nl

College van kerkrentmeesters Voorzitter: L Mooibroek
 mooibroek@knid.nl
  Secretaris: A. Allema-Dijkstra anneke@allema.nl
Afgevaardigde naar de Classis vacant  
Administratie kerkelijke bijdragen L. Rispens l.rispens@knid.nl
Beamergroep S. Postma beamercommissie@pkn-metslawier-niawier.nl
Financieel administrateur H. Nicolai h.nicolai02@knid.nl
LRP ledenadministratie

H. de Wind

ledenadministratie@pkn-metslawier-niawier.nl
LRP lokaal beheerder   lokaalbeheer-lrp@pkn-metslawier-niawier.nl
Redactie Nieuwsbrief Jan-Anne en Carolien Weidenaar-van Dijk jaweidenaar@gmail.com
Zalencentrum “de Schakel”  L. Mooibroek
 mooibroek@knid.nl
Aanspreekpunt (stichting) Doarpstsjerke Metslawier H. Meinema, Stasjonswei 9 Metslawier tel.:294161 (h.meinema1@knid.nl)
Aanspreekpunt Kleastertsjerke Niawier    
Redactie website S. vd Veen webmaster@pkn-metslawier-niawier.nl 
   
Techniek website   website@pkn-metslawier-niawier.nl
Klachten kerkradio doorgeven aan  L. Mooibroek  mooibroek@knid.nl
Metslawier  D.J. Meinema  06 41522170
Niawier Sjouke Basteleur tel.: 242052

Welkom

Welkom op de website van de Protestantse gemeente Metslawier-Niawier.

Deze website is opgezet voor alle leden van de Protestantse gemeente Metslawier-Niawier en voor andere belangstellenden in en buiten Metslawier en Niawier. 

Op deze site vindt u informatie over het reilen en zeilen van onze gemeente.

Kerktelevisie: Rehoboth, kanaal nummer: 1966 of 2966

Kerktelevisie: Nij Sion,    kanaal nummer: 1967 of 2967

https://www.facebook.com/pkn.metslawierniawier