Kerkenraad

Laatst bijgewerkt: donderdag 15 juni 2023 Gepubliceerd: woensdag 22 januari 2014 Geschreven door Harm Tolsma

Samenstelling kerkenraad

Naam Adres telefoon functie
Ds. Lubbert Adema Skipfeartsein 26, Mitselwier 346827 Predikant
Betty Poley B.Bekkerstrjitte 12, Mitselwier 241862 Voorzitter
Tiny Weidenaar Bredewei 4, Nijewier 241700 Voorzitter

Bea Meindersma

Skipfeartsein 38, MItselwier 06-12025975 Scriba
Hits: 9566