Overzicht sectoren en sectorenindeling

Laatst bijgewerkt: dinsdag 04 juli 2023 Gepubliceerd: woensdag 22 januari 2014 Geschreven door Harm Tolsma

Pastoraal team

Bij het pastoraal team vindt u een sectorouderling en een aantal contactpersonen voor het bezoekwerk en een diaken.

Bezoekwerk

De bezoekadressen zijn over een aantal personen verdeeld. U kunt vanuit uw pastoraal team tenminste eenmaal per jaar een bezoekje verwachten van een ouderling of een contactpersoon. In dit gesprek kunt u aangeven wat u van een ouderling/contactpersoon verwacht. Daarnaast, het gaat om een pastoraal team, kunt u ook altijd de sectorouderling of de predikant aanspreke .

Overzicht sectoren 

Wijkindeling Protestantse gemeente Metslawier-Niawier 2023
     
Sectie Straten wijkouderling/-consulent
1. De Oerslag Hemke en Willie Kloostra
  Roptawei  
  Skûlestrjitte  
     
2. Reidswal Vacant
  Keechsdijk  
  De Singel  
  B. Bekkerstrjitte  
  Tsjerkebuorren  
     
3.  De Skûle Karina Leistra
  aanleunwoningen Fokje Kuik, wijkconsulent
  De Klink  
  Stationswei  
     
4. M. fan Loanstrjitte Vacant
  Tunstrjitte  
  Wilhelminastrjitte  
     
5. It Skûtsje Sijbe en Geertje Postma (242009)
  De Snikke  
  De Pelfinne  
     
6. Skipfeartsein Vacant
  Julianastrjitte  
     
7. Siercksmawei Betty Poley (241862)
  Auck Doniastrjitte  
  Greate Stege  
  Kampsteech  
  Linepaed  
     
8. De Singel Geertje Weidenaar-Braaksma (241747)
  Bartenswei  
  Bornensisstrjitte  
  Terpstrjitte  
  Mearswei  
     
9. De Skulp Willem Weidenaar (241747)
  Bredewei  
  Tsjerkepaed  
  Fellingswei  
  Grytmanswei  
  It Heech  
  Jaerlawei  
  Miedwei  
     
Scriba: B. Meindersma    
E-mail adres: scriba@pkn-metslawier-niawier.nl    
     
Hits: 6416