Nieuws

Doopdienst zondag 30 oktober a.s.

Categorie: Nieuws
Gepubliceerd: zaterdag 22 oktober 2016
Geschreven door Harm Tolsma

Doopfeest zondag 30 oktober a.s.

Doriene van der Meulen en Waatze Machiela hebben de doop aangevraagd voor hun dochter Margriet Sygrid, geboren op 15 mei. Zusje van Gezina. Op haar geboortekaartje staat: “Twa hantsjes en twa fuotsjes, sa lyts en sa bysûnder, op nij meie wij belibje, sa’n unyk wûnder”.

Ook Ruben van der Leij en Wieke Meindersma willen hun zoontje en broertje Kay graag laten dopen. Hij is het broertje van Brend en geboren op 16 juni. “Sa moai, unyk, leaf en bysûnder. Tankber binne we mei ús twadde wûnder ” staat op zijn geboortekaartje. En Brend voegt daar aan toe: “Mem har búk is fan ‘e baan. No kin ik dy kroepkes en tútsjes jaan” Mei in tút fan Brend".

Ook Sikke Romke en Marika Wielstra hebben de doop aangevraagd voor hun zoontje Ealsen-David Bernt. Hij is geboren op 26 september. En broertje van Anne-Maria Jelsje. Op zijn geboorte kaartje staat: “Als ik dit wonder vatten wil dan wordt mijn hart van eerbied stil. Als ik jou zie zo klein en teer, kan ik slechts fluisteren: Dank u Heer. Wij leggen ook dit leven in Gods hand, daar is het veilig en geborgen. Een kind van U, een kostbaar pand, omringt door liefdevolle zorgen.”  

Tenslotte is de Heilige doop aangevraagd door Bote Hovenga en Nicole van der Mossel voor hun dochtertje Renske. Renske is geboren op 22 april 2016. Ook deze doop zal plaatsvinden op 30 oktober a.s., zodat er in die dienst 4 kinderen gedoopt zullen worden.

Een blijde zondag en gezegende dienst toegewenst, samen met al jullie familie, vrienden en met onze gemeente. Deze feestelijke dienst is D.V. 30 oktober a.s. ’s morgens om half 10 in Rehoboth. Voorganger is ds. L. Adema.


BIJBELQUIZ te Dokkum

Categorie: Nieuws
Gepubliceerd: donderdag 20 oktober 2016
Geschreven door Harm Tolsma

Speel samen de Bijbelquiz in Dokkum

Op dinsdag 15 nov 2016 wordt in Dokkum de jaarlijkse Bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap gespeeld. De quiz heeft als titel

                                                     De Bijbel dichtbij

Al heel veel jaren wordt er elk jaar rond de Nationale Bijbelzondag in veel plaatsen een bijbelquiz georganiseerd. Teams van verschillende samenstelling spelen dan met elkaar een bijbelquiz vol humor, doordenkertjes en interessante weetjes. De quiz bestaat uit dertig meerkeuzevragen en een finaleronde. Jacob & Anny van der Wal zullen op deze avond in Dokkum voor enige creatieve afwisseling zorgen door middel van het spelen van een korte sketch.

Iedereen is welkom op 15 november. De avond begint om half 8 en zal rond half 10 afgelopen zijn. De toegang is gratis. De bijbelquiz vindt deze keer plaats in “Nehemia”, Zaagmolenstraat 2, Dokkum.

Presentatie op deze avond is bij Ypie Veenstra uit Damwâld. Algehele leiding van de avond: Ria Rispens uit Morra. En de Evangelische Boektiek uit Dokkum komt weer met een boekentafel.

U of jij kunt zelf meedoen met de quiz, maar ook toeschouwers zijn van harte welkom. De teams bestaan uit 3 tot 6 personen.

U of jij kunt zich als lid van een team maar ook individueel aanmelden. Dat aanmelden kan tot 10 november per e-mail bij: j.rispens@outlook.com of telefonisch 0519-321409.

 Voor enige coördinatie vanuit Metslawier en Niawier is aanmelding ook mogelijk bij Doede Douma, Túnstrjitte 21, Metslawier (telefoonnummer 0519-242029).

We hopen dat velen zich aanmelden !!


 

Tafels te koop

Categorie: Nieuws
Gepubliceerd: dinsdag 12 juli 2016
Geschreven door Harm Tolsma

TER OVERNAME AANGEBODEN

Nog steeds zijn de twee overgebleven avondmaaltafels van voormalig GKN en GKM niet verkocht.

Heeft u hiervoor belangstelling of wil u deze nog eens bezichtigen dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van het college van kerkrentmeesters Hette Meinema. Zijn mailadres is: h.meinema1@knid.nl en zijn telefoonnummer is: 0519-294161. Ook zijn er nog een 6-tal stoelen uit de vroegere kerkenraadskamer beschikbaar voor verkoop.

Met hartelijke groet,

Het college van Kerkrentmeesters.


  

Diensten van komende zondagen

Categorie: Nieuws
Gepubliceerd: dinsdag 12 juli 2016
Geschreven door Harm Tolsma

Voor de informatie over de dienst van komende zondagen mogen wij u zoals gewoonlijk weer verwijzen naar de rubriek "erediensten" op deze website:  http://www.pkn-metslawier-niawier.nl/index.php/erediensten


 

Zangmiddag 10 juli a.s.

Categorie: Nieuws
Gepubliceerd: maandag 04 juli 2016
Geschreven door Harm Tolsma

Zondagmiddag 10 juli a.s. 's middags om 15.30 uur is er een zangmiddag in "de Schakel" te Metslawier. Met muzikale begeleiding van de gebroeders Soorsma. Het belooft met uw aanwezigheid een fijn zanguurtje te worden. We hopen velen van u daar allemaal te mogen begroeten.

                                                                                             De leden van de ZEM-commissie.