Nieuws

Doopdienst

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: dinsdag 20 oktober 2015 Gepubliceerd: maandag 19 oktober 2015
Geschreven door Harm Tolsma
  • Bewerk
 

te houden in "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9:30 uur. Voorganger is onze eigen predikant ds. L. Adema. In deze dienst zullen D.V. gedoopt worden twee kinderen uit onze gemeente.

Douwe de Groot en Anita Haisma hebben de doop aangevraagd voor hun dochtertje en zusje Ise Hanna. “Opnij in geskink út Syn hân oan ús tabetroud!” staat op Ise haar geboortekaartje.

Ook Lieuwe Klimstra en Annie Visser willen hun dochtertje en zusje graag laten dopen. “Tank foar dit wûnder, sa lyts en tear, God is de makker, oan Jo alle ear” staat op Jenice haar geboortekaartje.

Oproep kinderkerstfeest van de leiding kindernevendienst

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zondag 31 januari 2016 Gepubliceerd: donderdag 15 oktober 2015
Geschreven door Harm Tolsma
Beste jongens en meisjes,
 
Enthousiaste kinderen gezocht voor ons jaarlijks kinderkerstfeest in Niawier/Metslawier.
 
Misschien wil je een kerstlied op instrument spelen of je wilt een cool kerstlied ten gehore brengen. Lijkt muziek/zang je wat, dan gaan we samen met jou een bijzonder en muzikaal kerstfeest neerzetten. Dus aarzel niet en geef je op.
 
Opgeven kan tot 30 november bij Linda Wierenga, tel.nr. 242 340
 
Groetjes van de leiding kindernevendienst

 

Dienst van zondag 18 oktober a.s.

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: donderdag 15 oktober 2015 Gepubliceerd: donderdag 15 oktober 2015
Geschreven door Harm Tolsma
  • Bewerk
in Nij Sion. Aanvang dienst: 9:30 uur

verzorgd door: het Dreamteam

Collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Kerk in Actie / Werelddiaconaat (het Ghanaproject)

Dienstdoende koster: E. Turkstra

Oproep aan alle kinderen: kom in je sportkleding naar de dienst! 

De dienst staat namelijk in het teken van sport en geloof. Ook je vrienden of vriendinnen (ook van je sportclub) mogen meekomen. Vraag maar eens of ze willen.

In deze dienst hebben we als gast Henri Ruitenberg, oud marathon schaatser en nu gastspreker van "Geloofshelden".

Aan het einde van de dienst is er een extra collecte bij de deur, deze is bestemd voor de "stichting Geloofshelden".  Deze collecte bevelen we van harte bij u en jullie aan. Met de opbrengst van collectes kunnen zij hun werk voortzetten. Voor meer informatie kijk op: www.geloofshelden.nl

Na de dienst is er gelegenheid om een kop koffie of thee te nuttigen. Kunnen we nog even na praten over de dienst.

Tienerdiensten

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: woensdag 07 oktober 2015 Gepubliceerd: woensdag 07 oktober 2015
Geschreven door Harm Tolsma

Hallo iedereen die naar de tienerdienst komt,

A.s. zondag 11 oktober is de eerste keer in de Doarpstsjerke in Metslawier, dat we weer samenkomen. We gaan dan gezellig beginnen met een ontbijt. Het lijkt ons leuk als iedereen wat meeneemt, zoals broodjes, kaas, hagelslag, enz., om het ontbijt tot een succes te maken. We zijn benieuwd wat we te eten krijgen! Voor drinken zorgen wij! Tot dan!

                                                                                                     Akke Greetje, Anita, Elma


 

Sport en geloof.....

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: maandag 26 oktober 2015 Gepubliceerd: woensdag 07 oktober 2015
Geschreven door Harm Tolsma

Op zondag 18 oktober a.s. is er een dienst die wordt verzorgd door het Dreamteam.

De dienst zal in het teken staan van "sport en geloof".

Bij deze een oproep aan alle kinderen om in je sportkleding in deze dienst te komen.

Misschien zijn er vrienden / vriendinnen van je sportclub die ook graag meekomen, ze zijn van harte welkom.

Zie voor verdere informatie hierover nog even op "Nieuws".