Nieuws

Krystfeest foar de bern - Twadde Krystdei....

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zondag 31 januari 2016 Gepubliceerd: zondag 06 december 2015
Geschreven door Harm Tolsma

Beste jongens en famkes,

It is hast sa fier, Kryst komt der oan en it bernekrystfeest slaan wy ek dit jier natuerlik net oer. Jimme binne fan herte wolkom op twadde Krystdei om 10.00 oere yn "Rehoboth".

Rehoboth feroarje wy yn in bioscoop. Dus nim jim bruorkes / suskes / heit / mem / pake / beppe / wa dan ek mar, mei. Wy litte in animaasjefilm sjen oer it Krystferhaal, mar net yn tradisjonele foarm.

Mear wolle wy no net ferklappe, do moatst it mar gewoan foar dysels sjen.

 

Graach oant sneon, twadde Krystdei om 10.00 oere, op 26 desimber .......

                                                                                     

Lieding fan 'e berneneventsjinst

 Actie Leger des Heils

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: maandag 30 november 2015 Gepubliceerd: dinsdag 01 december 2015
Geschreven door Harm Tolsma

De tieners van pkn Metslawier/Niawier gaan in de maand november en december in actie komen voor het leger des heils.

4 november is het dankstond dan willen we alvast beginnen, we zouden het fijn vinden dat u een blik snert, soep, of knakworst mee zou willen brengen naar de kerkdienst!

De daklozen waarderen het zeer om wat warms te krijgen tijdens de koude maanden.

De 18+ groep gaat dit er heen brengen.

De 12+ groep gaat een bezoek brengen aan de 2e hands kleding zaak. Hiervoor willen we kleding (heel en schoon) inzamelen, dit kunt u mee nemen naar de kerk t/m zondag 6 december!

Wilt u wel wat geven , maar u kunt het zelf niet brengen bel dan naar Anita: 321072, Elna: 241924 of Akke Greetje: 242237.

Het leger des heils Leeuwarden reageerde erg positief op dit initiatief. Hopelijk bent u dat ook!

 

Informatie beschikbaarheid Rehoboth

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zondag 13 december 2015 Gepubliceerd: woensdag 25 november 2015
Geschreven door Harm Tolsma
 
De bouwcommissie en het college van kerkrentmeesters hebben aan de Kerkenraad laten weten, dat "Rehoboth" met ingang van zondag 6 december a.s. weer beschikbaar is voor kerkdiensten en de andere activiteiten en dus weer in gebruik genomen kan worden.
 
De dienst van 6-12-2015 stond gepland te NIJ SION in Niawier. 
Deze komt daar dus te vervallen en is dan in REHOBOTH in Metslawier.
 
De kerkenraad,
 
 

Informatie i.v.m. dienst op 29 november a.s.

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zondag 13 december 2015 Gepubliceerd: zaterdag 21 november 2015
Geschreven door Harm Tolsma

29-11-2015 dienst in NIJ SION.....

In afwijking van wat in de Geandewei is vermeld zal op 29 november a.s. de dienst niet in "Rehoboth" zijn, maar in NIJ SION. Zoals gezegd in "Geandewei" is het een praisedienst met muzikale medewerking van gospelgroep "Rising Hope" uit Burgum. Voorganger in deze dienst zal zijn dhr L. Blees uit Damwoude. Voor verdere informatie over deze dienst, klik hiernaast "Erediensten" aan ...........


Zendingsdienst zondag 8 november a.s.

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zaterdag 07 november 2015 Gepubliceerd: zaterdag 07 november 2015
Geschreven door Harm Tolsma

in  "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 10.00 uur. Maar vanaf 9.30 uur bent u / ben jij van harte welkom en staan we in "NIJ SION" klaar met koffie, thee of fris

Leiding van de dienst: de heer Bram van Dijke van "MENSENKINDEREN"

Onderwerp van de dienst: "ZENDING VER WEG, ZENDING DICHTBIJ"

Collecte is voor: MENSENKINDEREN (zie toelichting hieronder)

Dienstdoende koster: Willem Weidenaar, Niawier

                                                             ----

"Mensenkinderen" werkt in Albanië, Bulgarije, Moldavie en Armenie.

In deze landen zorgt "Mensenkinderen" voor de basisbehoeften van de allerarmsten zoals: voedsel, een gezonde en veilige plek om te wonen, warmte en kleding.

Zo helpt "Mensenkinderen" bij het opstarten van de gerstteelt voor kansarme gezinnen in Armenie. Voor twee gezinnen is bijna € 1000 nodig voor de benodigde zaden, mestmiddelen, dieselolie, geld om een maaidorser te huren en ondersteuning bij de organisatie van alle werkzaamheden. Dit is een uitdaging voor ons geworden en we zijn hem aangegaan. Want als hier in onze omgeving het bewerken van het land en daarna de groei, de bloei en de oogst veel levensvreugde geeft, zal het in Armenie ook levensgeluk, blijdschap en uiteindelijk -hopen we- toekomst geven.

Daarom de droge worst actie, die we door onze dorpen hebben gehouden. Ook vanaf deze plaats hartelijk  dank voor uw / jouw steun! Het ging heel goed. Maar we zijn er nog niet, daarom is de collecte in de dienst ook nog voor dit project. Zien we u / jou ook in de zendingsdienst? Door middel van dia's krijgen we een indruk van het leven in Armenie.

Het belooft een mooie dienst te worden.

Een hartelijke groet van de leden van de ZEM-commissie........