Nieuws

Actie "heitje voor een karweitje"

Categorie: Nieuws
Gepubliceerd: maandag 18 mei 2015
Geschreven door Harm Tolsma

Vrijdag 24 april gingen catechisanten en de jeugd van groepen 7 en 8 van de basisschool van Niawier een heitje voor een karweitje doen in Niawier. De opbrengst van de actie was voor het Thomashûs in Metslawier.
Op de foto's is te zien hoe de jeugd bezig was met de klusjes / klussen. Toen ze klaar waren werd de actie afgesloten met een heerlijke barbecue en gingen ze nog even ontspannen met touwdansen, enz., enz.
De opbrengst van de actie bedroeg € 311,72.

Dodenherdenking maandag 4 mei 2015

Categorie: Nieuws
Gepubliceerd: zaterdag 25 april 2015
Geschreven door Harm Tolsma

 

 

Maandag 4 mei Dodenherdenking

Om 19:00 uur herdenkingsbijeenkomst in de Doarpstsjerke te Metslawier, gevolgd door kranslegging bij het monument aan de Balthasar Bekkerstrjitte. Na afloop is er in "de Schakel" gelegenheid om samen met elkaar na te praten onder het genot van een kopje thee / koffie.

Voorganger in de dienst is ds. L. Adema, Metslawier-Niawier.

 

 

PASEN 2015

Categorie: Nieuws
Gepubliceerd: woensdag 01 april 2015
Geschreven door Harm Tolsma

 

Pasen 2015

Op velerlei manieren gedenken wij in onze gemeente het lijden en sterven van Jezus, en met Pasen vieren wij zijn Opstanding uit de dood.

Dienst Witte Donderdag 2 april in de Kleastertsjerke, Niawier 

Op de avond van deze donderdag gedenken wij als gemeente, hoe Jezus op de avond voordat Hij werd gearresteerd, samen met zijn leerlingen bij de maaltijd het avondmaal heeft gevierd. Hij riep ons op, om Hem te gedenken. Wij lezen in deze dienst uit Lucas 22 vers 14 tot en met 27. Daar gaat het over de vraag: wie is het belangrijkst?

Dienst Goede Vrijdag 3 april in "Rehoboth", Metslawier 

Op de avond van deze dag komen wij samen om het lijdensverhaal van Jezus te lezen en te horen. Dit jaar volgens het evangelie van Johannes. Vol verwondering horen we hoe Jezus in zijn leven en lijden alles wat Hij had heeft gegeven. En uiteindelijk, toen Hij alles gegeven had, gaf Hij zijn leven voor ons en onze wereld.

Paaswake 4 april

Dit jaar willen wij voor het eerst op de avond van Pasen iets organiseren met de tieners van onze gemeente. In Niawier zal een kruis gemaakt worden, dat door een aantal mensen naar Rehoboth in Metslawier zal worden gedragen om ongeveer half 10 's avonds. Na aankomst zal het kruis op het podium in de kerk geplaatst worden, waarna het podium voor het Paasfeest versierd wordt. We kijken naar de musical Jesus Christ Superstar. Voor tieners die zich daarvoor hebben opgegeven, zal er slaapgelegenheid onder begeleiding zijn in De Schakel. En na een paasontbijt gaan we samen naar de Paasviering.

Dienst op de 1e Paasdag, 5 april in "Rehoboth", Metslawier

De Heer is waarlijk opgestaan! Op Paasmorgen komen wij als gemeente samen, om als jong en oud samen met elkaar het grootste feest van de kerk Pasen te vieren. Het thema voor dit jaar is: Open handen! En we lezen vol verwondering in de Bijbel, wat er allemaal in ons leven mogelijk is, als God zijn open handen genadig naar ons mensen uitsteekt.

Peaskepower te Anjum

Op eerste Paasdag 's middag som 14.00 uur begint in De Dobbe in Anjum de Peaskepower. Een Paasviering met name voor jongeren. 

.....en tenslotte de dienst op 2e Paasdag, 6 april in de Kleastertsjerke, Niawier

 Voorganger in deze dienst is ds. R. Praamsma  uit Easterein. En ook hier bent u van harte welkom.

                                                                                                                                                  L.A.

 

 

Belangstelling voor "Theologie en Levensbeschouwing" ?

Categorie: Nieuws
Gepubliceerd: zaterdag 21 maart 2015
Geschreven door Harm Tolsma

Werk maken van uw inspiratie?

Werk maken van uw inspiratie?

Bijbelse verhalen ritselen.
Dat komt omdat er mensen in wonen,
Mensen die geraakt zijn,

Mensen met een verhaal.
De kunst is om dat zichtbaar te maken.

Pete Pronk, Verhalenverteller en docent Beeldend Vertellen

 

Inspireert religie u?

Kunnen bijbel- en andere geloofsverhalen u verwonderen? Bent u geboeid door zingevingsvraagstukken? Denkt u graag na over gedachten die anderen hieraan hebben gewijd? Bent u nieuwsgierig naar wat uzelf en anderen beweegt? Maak werk van uw inspiratie.

Dat kan met onze bachelor- en masteropleidingen Theologie en Levensbeschouwing van de Christelijke Hogeschool Windesheim.
Vanaf 1 september 2015 is het mogelijk in voltijd- en deeltijd onze bachelor- theologie-opleidingen te volgen in Zwolle en Amsterdam. Daarnaast kunt u ook een masteropleiding volgen in Zwolle!

Wij zijn een opleiding met oog voor persoonlijke (levensbeschouwelijke) eigenheid van studenten, die vanuit diversiteit de ontmoeting en dialoog met de ander centraal stelt.
Als opleiding bieden we handvatten om een bijdrage te leveren aan de levensbeschouwelijke vorming van anderen in verschillende maatschappelijke contexten.


Met beroepsperspectieven als: kerkelijk werker, leraar godsdienst/levensbeschouwing, voorganger in een kerkgenootschap, reli-ondernemer, pastoraal-agogisch werker binnen een diaconaal project of geestelijk verzorger binnen een zorginstelling.

Onze opleidingen zijn erkend door de Protestantse Kerk in Nederland, de Unie van Baptisten, Leger des Heils en de Molukse kerken.


Meer weten?
Voor meer informatie ook ten aanzien van de Informatie- en Meeloopdagen, zie onze website www.windesheim.nl/theologie of neem contact op, tel. (088) 4 699 699 of e-mail: info@windesheim.nl.
 


 

 

Kerkzilver van de Prot. gemeente Metslawier-Niawier

Categorie: Nieuws
Gepubliceerd: zondag 15 maart 2015
Geschreven door Harm Tolsma

Op onderstaande foto’s ziet u het prachtige antieke zilver van onze gemeente:

Een wit aardewerken wijnkan met een zilveren deksel, een tinnen wijnkan met zilveren deksel, 2 zilveren schotels  voor brood, 2 zilveren wijnbekers en 2 zilveren doopschalen.

Unnamed zo mrt. 15 2015

Alles versierd met graveringen.

Het college van kerkrentmeesters heeft deze zilveren voorwerpen in langdurig bruikleen gegeven aan museum ”Dokkum”, onder voorwaarde, dat ze tentoongesteld worden en door onze gemeente gebruikt kunnen worden met speciale gelegenheden.

Weer een argument om eens een kijkje te nemen in museum "Dokkum" op de Diepswal (vlakbij de Halvemaanspoort).