Nieuws

Dankstonddienst 4 november a.s.

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zondag 13 december 2015 Gepubliceerd: zondag 01 november 2015
Geschreven door Harm Tolsma

Woensdag 4 november (Dankstond)

in de Doarpstsjerke te Metslawier

Aanvang dienst: 19:30 uur

Voorganger: ds. M. J. Koppe, Dokkum

Intochtslied: Gez. 350 uit het Liedboek voor de Kerken

De collecten zijn voor: 1. Diaconie, 2. Dankstond

De dienstdoende koster is: E. Bandstra, Metslawier

Zie hieronder. Actie ten bate van het Leger des Heils

Kerkvisitatie 2015

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zondag 13 december 2015 Gepubliceerd: vrijdag 30 oktober 2015
Geschreven door Harm Tolsma

Op maandag 9 november 2015 komen er kerkvisitatoren op bezoek bij de Protestantse gemeente Metslawier Niawier. Het programma ziet er als volgt uit:

18.00 uur: gesprek met ds. L. Adema

19.00 uur: "spreekuur" voor de gemeente

19.30 uur: gesprek met de kerkenraad zonder predikant

20.00 uur: gesprek met de hele kerkenraad

Gemeenteleden die zaken met de kerkvisitatoren willen bespreken worden hierbij uitgenodigd op het aangegeven tijdstip 19.00 uur. Plaats: NIJ SION, Niawier.

                                                                                                             De kerkenraad


Zendingsdienst 8 november a.s.

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zondag 13 december 2015 Gepubliceerd: vrijdag 30 oktober 2015
Geschreven door Harm Tolsma

Zondag 8 november a.s. is er een Zendingsdienst in "Nij Sion" in Niawier.

Deze begint om 10.00 uur.

Inloop vanaf 9.30 met koffie, thee en fris.

Onder leiding van Bram van Dijke van "MENSENKINDEREN"                         

Graag tot dan,

de Zendingscommissie.


Eeuwigheidszondag 22 november 2015

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zondag 13 december 2015 Gepubliceerd: maandag 26 oktober 2015
Geschreven door Harm Tolsma

Omdat het nog niet helemaal zeker is, dat "REHOBOTH" op 22 november a.s. wel volledig beschikbaar zal zijn, hebben wij besloten de dienst van Eeuwigheidszondag te verplaatsen naar "NIJ SION".

Gezien de stand van de werkzaamheden aan Rehoboth, de schoonmaakwerkzaamheden die daarop moeten volgen, de volledige inrichting van het gebouw, maar ook die van de keuken, lijkt dit ons beter.  

                                                                                                                 De Kerkenraad. 

 

NBG-Bijbelquiz in regio

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zondag 13 december 2015 Gepubliceerd: vrijdag 23 oktober 2015
Geschreven door Harm Tolsma

Op dinsdag 10 november wordt in Dokkum de jaarlijkse Bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) gespeeld. In deze quiz spelen mensen uit de verschillende plaatsen van Anjum tot Feanwâlden en Engwierum tot Hallum tegen elkaar. De quiz heeft als thema "samenspel" en is bestemd voor jong en oud.

De teams spelen met elkaar een bijbelquiz vol humor, doordenkertjes en interessante weetjes. De quiz bestaat uit drie rondes met tien (meerkeuze)vragen. Welk team scoort dit jaar het hoogst en wie wordt de beste speler? 

Er wordt gespeeld in teams van vier of vijf personen. U kunt zich als groep aanmelden. Het is ook mogelijk om u individueel aan te melden.

Iedereen is welkom op 10 november. Het is in de "VBG Nehemia" aan de Zaagmolenstraat 2 in Dokkum. De avond begint om half acht en zal rond half tien afgelopen zijn. De toegang is gratis. Wel wordt er een collecte gehouden voor de onkosten.

Aanmelden kan tot 1 november. Dit kan bij de vrijwilliger van het NBG in uw woonplaats. Voor Metslawier is dat Doede Douma en voor Niawier Sjoerd Keekstra. Het kan ook bij Ria Rispens, rayoncoach NBG, telefoonnummer 0519-321409 of op e-mailadres j.rispens@outlook.com .