Nieuws

Diensten rond de KERST

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zaterdag 16 mei 2015 Gepubliceerd: zaterdag 20 december 2014
Geschreven door Harm Tolsma

Zondag 21 december 4e Advent

Rehoboth 9:30 uur: ds. L. Adema

Zingen voor de dienst: SOW 26

Collecten:  1. Kerk  2. Diaconie

Dienstdoende koster: P. Tamminga

M.m.v. : Zanggroep De Stim

 

Woensdag 24 december Kerstnachtdienst

Rehoboth 19:30 uur: Dreamteam, aanvang 19.30 i.v.m. kuiertocht door het dorp.

Zingen voor de dienst: Gez. 138

Collecten:  1. Kerk,  2. Kerk in Actie Kinderen in de knel

Dienstdoende koster: W. Meinsma

Donderdag 25 december 1e Kerstdag

Nij Sion 10:00 uur: ds. L. Adema

Zingen voor de dienst: Gez. 134

Collecten:  1. Kerk,  2. Kerk in Actie Kinderen in de knel

Dienstdoende koster: H. Braaksma

 

Vrijdag 26 december 2e Kerstdag

Rehoboth 9:30 uur: Kinderkerstfeest

Zingen voor de dienst: Gez. 135

Collecten:  1. Kerk,  2. Collecte Kinderkerstfeest

Dienstdoende koster: P. Tamminga

 

Zondag 28 december

Rehoboth 9:30 uur: ds. J. Glas, Twijzel

Zingen voor de dienst: Gez. 151

Collecten:  1. Kerk,  2. Diaconie

Dienstdoende koster: G. Poutsma-Jongeling

Woensdag 31 december Oudjaarsdienst

 

Rehoboth 19:30 uur: ds. L. Adema

Zingen voor de dienst: Gez. 398: 1, 5 t/m 7

Collecten:  1. Kerk,  2. Diaconie

Dienstdoende koster: P. Tamminga

 

Zondag 4 januari

Nij Sion 9:30 uur: ds. B. v/d Boon, Surhuizum

Bijzonderheden: Koffiedrinken

Collecten:  1. Kerk,  2. Bloemen eigen gemeente

Dienstdoende koster: S. van Dellen

KINDERDIENST in adventstijd.......

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zondag 30 november 2014 Gepubliceerd: zondag 30 november 2014
Geschreven door Harm Tolsma

Kindernevendienst - adventsproject

Iedere zondag  (met uitzondering van de zomervakantie en enkele speciale diensten) is er voor de kinderen van de basisschool kindernevendienst tijdens de kerkdienst. Tijdens de kindernevendienst wordt meestal een verhaal verteld uit "Kind op Zondag".

In een gesprekje wordt even dieper op het verhaal ingegaan. Daarna wordt er geknutseld of wordt er een spelletje gedaan wat aansluit op het verhaal.

Tijdens de adventsperiode volgen we het project van Kind op Zondag. Het heet dit jaar “Verderkijkers”. Op de zondagen van advent horen we verhalen over ‘verderkijkers’, mensen die verder kijken dan anderen. Het zijn: de deurwachter, Johannes de Doper, Jesaja, Maria en de herders. Door met hen mee te kijken, krijgen we steeds meer te zien van Kerst.

Op de beamer is elke week een afbeelding te zien van de verschillende verderkijkers.

Zo werken we naar de Kerst toe. Op de Tweede Kerstdag is ‘s ochtends het kinderkerstfeest. Bij het project is ook een korte kerstmusical gemaakt, die tijdens het kinderkerstfeest  opgevoerd wordt. We maken kennis met een paar herders, die in de velden van Betlehem de wacht houden. Wat zien zij allemaal?

Verder zingen we tijdens deze dienst mooie Kerstliedjes met elkaar. Na afloop van het kinderkerstfeest is er voor alle kinderen een sinaasappel en een boekje.

50 jarig ambtsjubileum van ds. L.C. van Drimmelen

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zaterdag 16 mei 2015 Gepubliceerd: maandag 03 november 2014
Geschreven door Harm Tolsma
 kaart
Zo ziet de voorkant van de kaart er uit met de uitnodiging van het 50 jarig ambtsjubileum van ds. L.C. van Drimmelen.
Het was 25 oktober 50 jaar geleden dat ds. van Drimmelen werd bevestigd in de gereformeerde kerk van Niawier, en op 20 oktober j.l. vierde hij zijn 80e verjaardag.
 
Zondag 26 oktober 2014 was er feestelijke dag georganiseerd ter gelegenheid van deze twee heugelijke feiten.
Een zestal gemeenteleden van Niawier zijn naar Amsterdam afgereisd en hebben een gedeelte van het feestprogramma bijgewoond. Om half 8 zijn we vertrokken uit Niawier, Christ Sijtsma, Klaas Dijkstra, Riel en Joke Dijkstra en Marcus en Tiny Weidenaar. Na een voorspoedige reis kwamen we rond half 10 aan in Amsterdam bij de Pelgrimskerk. We werden verwelkomd met een heerlijk kop koffie. Om half elf begon de kerkdienst waarin voorging ds. van Drimmelen.
Een mooie dienst waarin vers 2 van Psalm 103 centraal stond n.l. Prijs de Here mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Na de dienst bood Frans, zijn zoon een boek aan met anekdotes en verhalen gemaakt door familie, vrienden en bekenden. Ook het bericht van Niawier door Jan Walda gemaakt. 
 
Na de dienst was er koffie met een tompouce, het lievelingsgebakje van ds. van Drimmelen. 
Onder tussen was er gelegenheid om dominee te feliciteren.
Door de Niawiersters werden er mooie gebeurtenissen verteld over de periode dat hij in Niawier woonde. 
Nog een drankje en kop soep en toen zijn we weer richting Friesland gegaan. 
We hebben een mand met typisch Friese producten in Amsterdam achter gelaten zodat hij nog aan ons zou denken wanneer deze spullen worden genuttigd.

Startzondag 28 september 2014

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zaterdag 16 mei 2015 Gepubliceerd: vrijdag 03 oktober 2014
Geschreven door Harm Tolsma

 

STARTZONDAG 28 september 2014 PKN-gemeente van Metslawier en Niawier

Het startschot voor het werkseizoen 2014-2015 is weer gelost. Voorafgaand aan de startzondag was in de week daarvoor al een programma voor het winterwerk bij de gemeenteleden bezorgd en niet alleen bij de gemeenteleden, maar ook en zelfs bij alle dorpsgenoten in Metslawier en Niawier.

Er staan nogal een aantal zaken in het programmaboekje die niet alleen specifiek voor de gemeenteleden nuttig en interessant zijn. Ook zijn er voorgenomen activiteiten in opgenomen, waaraan ook niet-gemeenteleden kunnen deelnemen. Ook de startzondag was dus voor iedereen in de dorpen en omgeving bedoeld.

Dat dit goed overgekomen was bleek wel, want het ontbijt op de startzondag in "NIJ SION" in Niawier werd overweldigend goed bezocht. Een duidelijk met elkaar gepaard gaand gevoel van lichamelijk en geestelijke honger? Wie weet….     

Om 9 uur stond het ontbijt voor iedereen klaar voor een vol "Nij Sion". Maar het kon nog voller, want er moesten zelfs stoelen en tafels, en etensborden en bijbehorende etenswaar worden bijgeplaatst!  De hieronder staande foto's spreken voor zich.

Om 10 uur begon de dienst. Een alternatieve dienst want na het votum, een begroeting namens de kerkenraad en een korte preek met toelichting van de kant van onze predikant Lubbert Adema werden alle aanwezigen uitgenodigd in groepjes van tussen de vijf en vijftien personen Niawier in te trekken en aan de hand van een plattegrond met het Levensparelpad de  levensparels op te zoeken.

De teksten bij de gevonden levensparels kon je daarna òf op je laten inwerken, òf het er met elkaar over hebben (de nodige gespreksstof). Aan het eind gekomen van het "Levensparelpad" was de conclusie van velen vaak, dat deze activiteit heel opbouwend was voor het gemeente- en hert geloofsleven. De tekst van de opgehangen plakkaten waren alleen al een preek op zich. Het thema van de zondag was "Vieren en verbinden". Het was inderdaad een gevierde dag, een dag waarmee je de zondag verder in kon. En bij "verbinden" hoort een band en die band was dan ook stevig voelbaar ook na afloop van de dienst.

Goed half twaalf kon de dienst worden beëindigd maar kon iedereen nog even blijven in NIJ SION onder het genot van iets ander spiritueels………

Bent u nieuwsgierig naar de foto's dan vindt u deze in de rubriek "foto-s"  elders op de site.

Fietstocht a.s.zondag (16 aug. 2014)

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zaterdag 16 mei 2015 Gepubliceerd: zaterdag 16 augustus 2014
Geschreven door Harm Tolsma

 

Fietstocht zondag 16 augustus 2014

 

Beste deelnemers aan fietstocht,

Zondag is het zover, de fietstocht.

Als het weer meezit, starten we om 13.00 uur bij Nij Sion in Niawier.

De weerberichten voor zondag zijn niet stabiel, dus misschien moeten we ons alternatief gaan gebruiken.

We zijn vanavond (15 augustus) bij elkaar geweest en hebben afgesproken dat we zondagmorgen gaan besluiten wat we gaan doen.

Op zondagmorgen krijgen mensen die bij ons bekend zijn met een mail-adres een mail met daarin de laatste gegevens.

Dus check dan even de mail van zondagmorgen.

Bij slecht weer gaan  we in de auto. Dan ook verzamelen bij "Nij Sion".

We gaan dan de samen in de auto. 

Maar dat hoort u dus zondagmorgen.

Tip: neem laarzen mee voor de kinderen en trek niet de "zondagse kleren aan".

U hoort nog van ons.

Groeten van Marion, Linda, Catharina en Tiny