Nieuws

Dienst zondag 4 december

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zaterdag 17 december 2016 Gepubliceerd: maandag 28 november 2016
Geschreven door Harm Tolsma

Dienst van a.s. zondag 4 december  

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier.

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger is onze eigen predikant ds. L. Adema

2e adventszondag / voorbereiding Heilig Avondmaal

Te zingen lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek gezang 440: 1, 2 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. landelijke collecte voor het Pastoraat

Dienstdoende koster is: mw. Gatske Poutsma-Jongeling, Metslawier

Op deze tweede adventszondag zal muziekkorps "Soli Deo Gloria" uit Nes zijn medewerking verlenen aan onze dienst. De muziekvereniging is een fanfarekorps dat uitkomt in de vijfde divisie en staat onder leiding van dirigent Eelke de Jong.

Ook staan wij in deze dienst erbij stil, dat wij als gemeente op zondag 11 december met elkaar het Avondmaal willen gaan vieren.


Bijeenkomst 24 november a.s. (Tsjerke wêze mei inoar)

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: dinsdag 08 november 2016 Gepubliceerd: dinsdag 08 november 2016
Geschreven door Harm Tolsma

Onderstaande gemeenteleden willen u / jou uitnodigen voor een bijeenkomst in "Nij Sion" op donderdag 24 november a.s. We willen praten over wat er leeft binnen onze PKN-gemeente en hoe we 

de betrokkenheid binnen onze gemeente kunnen laten groeien en bloeien!

Inloop met koffie om 19.45 uur en we beginnen om 20.00 uur.

Iedereen is van harte welkom!

Dus ook als je denkt: ik kom nooit / niet vaak in de kerk, maar ben wel geïnteresseerd in deze avond, van harte welkom!

Door samen te praten over ons geloof op persoonlijk vlak en ook in relatie met onze kerk en gemeente, hopen we nog meer betrokken te raken bij elkaar. Je geloof vertalen naar het leven van alledag. Dat valt vaak niet mee. Dan is het fijn om gesterkt te worden door bijzondere verhalen van mensen om je heen. Generaties die met elkaar praten over het geloof, dat is wat we graag willen bereiken deze avond. Dus kom, jong en oud! We maken er op deze manier een mooie avond van en hopen van u / jullie allemaal te horen wat je sterkt in het geloof, maar ook wat u / jij nodig hebt.

 

Anneke Allema,

Douwe de Groot,

Anja Kloostra,

Geziene Meinsma,

Betty Poleij,

Willem Weidenaar,

namens de PKN gemeente Metslawier-Niawier


 

Jeugdactiviteiten

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: maandag 28 november 2016 Gepubliceerd: donderdag 03 november 2016
Geschreven door Harm Tolsma

Van de jeugdouderlingen

Op 18 oktober j.l. hebben we onze gezamenlijke startavond gehad met de catechisatie. We hebben een film gekeken in "Nij Sion". De eerste tienerdienst is op zondag 13 november a.s. om 9.30 uur in "Rehoboth". En op 24/12 gaan we met zijn allen naar de kerstnachtdienst en doen we voor de dienst een leuke activiteit. Informatie volgt tegen die tijd.

Akke Greetje, Anita, Frederika, Akkelien en Elna


Jeugdwerk

Hallo jongens en meisjes

Vrijdagavond 18 november willen wij met jullie meedoen met Sirkelslag KIDS, het creatiefste, spannendste en het meest interactieve spel. Dit wordt georganiseerd door JOP, de jongerorganisatie van KerkInActie. Sirkelslag speel je met andere kinderen uit Metslawier en Niawier tegen duizenden andere kinderen uit heel Nederland. Wij spelen met onze groep vanuit "De Schakel" in Metslawier. Van te voren weet je niet welke opdrachten je uit moet voeren. Sirkelslag KIDS sluit inhoudelijk aan bij de thema’s van Kind Op Zondag waar we tijdens de kindernevendienst mee werken.

Voor wie: iedereen van 8 t/m 12 jaar.

Wanneer: 18 november 2016

Hoe laat: 19.15 tot 21.00 uur.

Waar: "De Schakel" in Metslawier

We maken er een gezellige avond van!

Lijkt het je leuk om mee te doen? Geef je dan op bij Alie Visser (Metslawier) of bij Willie Kloostra (Niawier).


MUSICAL....

We kijken alvast vooruit naar het Kinderkerstfeest op Tweede Kerstdag. We willen dan graag een musical opvoeren en daarvoor zijn we op zoek naar kinderen die het leuk vinden om hierin mee te spelen. Voor de tijd gaan we een aantal keren oefenen. Is dit wat voor jou? Dan mag je je ook hiervoor opgeven bij Alie Visser of Willie Kloostra.

                                                                                    De leiding van de kindernevendienst.


Zendingsdienst zondag 6 november 2016

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zondag 23 oktober 2016 Gepubliceerd: zondag 23 oktober 2016
Geschreven door Harm Tolsma

Van de zending

D.V. zondag 6 november is de ZEM-dienst in “REHOBOTH”. ZEM: staat voor (Zending, Evangelisatie en Missionaire Arbeid).

Vanaf half 10 staat de koffie/thee en limonade voor u / jou klaar. De dienst zelf begint om 10 uur.

Een dienst, waarin kunstschilder Jan Kooistra uit Dokkum zijn schilderijenreeks “Verwondering” laat zien. Na veel voorwerk (informatie inwinnen, wat zegt de Bijbel, contact met predikanten) kwamen de schilderijen klaar. Het koor “Sjong de Heare” uit Oosternijkerk zal ook in ons midden zijn en aan de dienst meewerken. Jannie Visser bespeelt het orgel. Dus het belooft al met al een bijzonder mooie dienst te worden.

De collecte (één rondgang) is deze keer voor de noodhulp in Haïti. In 2010 is Haïti door een zware aardbeving getroffen die 200.000 slachtoffers eiste. Nu is het land weer getroffen door de zeer zware orkaan Matthew. Deze tropische storm heeft een spoor van vernieling achtergelaten. Honderden mensen zijn omgekomen. Duizenden mensen raakten dakloos. Zo’n 1,4 miljoen mensen hebben hulp nodig: voedsel, schoon water, tentzeilen, matjes, hygiënepakketten, enz.

Schoon water en hygiëne zijn cruciaal om verdere uitbraak van cholera te voorkomen. De nood in Haïti is enorm, daarom gaat de opbrengst van de collecte via “TEAR” naar Haïti.

Graag tot zondag 6 november, u / jij bent van harte welkom!

Een hartelijke groet van de ZEM-leden

P.S. Heeft u / heb jij de Advents- en Wereld erfgoedkalender al gezien? We staan hiermee ook zondag 30 oktober in de kerk. U / jij kunt ook alvast bestellen, want in REHOBOTH en in NIJ SION lagen / liggen inkijk-exemplaren en bestellijsten. Bestellen kan!                                                                                                            

Er is op deze zendingszondag ook kindernevendienst.

Doopdienst zondag 30 oktober a.s.

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zaterdag 22 oktober 2016 Gepubliceerd: zaterdag 22 oktober 2016
Geschreven door Harm Tolsma

Doopfeest zondag 30 oktober a.s.

Doriene van der Meulen en Waatze Machiela hebben de doop aangevraagd voor hun dochter Margriet Sygrid, geboren op 15 mei. Zusje van Gezina. Op haar geboortekaartje staat: “Twa hantsjes en twa fuotsjes, sa lyts en sa bysûnder, op nij meie wij belibje, sa’n unyk wûnder”.

Ook Ruben van der Leij en Wieke Meindersma willen hun zoontje en broertje Kay graag laten dopen. Hij is het broertje van Brend en geboren op 16 juni. “Sa moai, unyk, leaf en bysûnder. Tankber binne we mei ús twadde wûnder ” staat op zijn geboortekaartje. En Brend voegt daar aan toe: “Mem har búk is fan ‘e baan. No kin ik dy kroepkes en tútsjes jaan” Mei in tút fan Brend".

Ook Sikke Romke en Marika Wielstra hebben de doop aangevraagd voor hun zoontje Ealsen-David Bernt. Hij is geboren op 26 september. En broertje van Anne-Maria Jelsje. Op zijn geboorte kaartje staat: “Als ik dit wonder vatten wil dan wordt mijn hart van eerbied stil. Als ik jou zie zo klein en teer, kan ik slechts fluisteren: Dank u Heer. Wij leggen ook dit leven in Gods hand, daar is het veilig en geborgen. Een kind van U, een kostbaar pand, omringt door liefdevolle zorgen.”  

Tenslotte is de Heilige doop aangevraagd door Bote Hovenga en Nicole van der Mossel voor hun dochtertje Renske. Renske is geboren op 22 april 2016. Ook deze doop zal plaatsvinden op 30 oktober a.s., zodat er in die dienst 4 kinderen gedoopt zullen worden.

Een blijde zondag en gezegende dienst toegewenst, samen met al jullie familie, vrienden en met onze gemeente. Deze feestelijke dienst is D.V. 30 oktober a.s. ’s morgens om half 10 in Rehoboth. Voorganger is ds. L. Adema.


Subcategorieën