Nieuws

Zendingsdienst zondag 8 november a.s.

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zaterdag 07 november 2015 Gepubliceerd: zaterdag 07 november 2015
Geschreven door Harm Tolsma

in  "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 10.00 uur. Maar vanaf 9.30 uur bent u / ben jij van harte welkom en staan we in "NIJ SION" klaar met koffie, thee of fris

Leiding van de dienst: de heer Bram van Dijke van "MENSENKINDEREN"

Onderwerp van de dienst: "ZENDING VER WEG, ZENDING DICHTBIJ"

Collecte is voor: MENSENKINDEREN (zie toelichting hieronder)

Dienstdoende koster: Willem Weidenaar, Niawier

                                                             ----

"Mensenkinderen" werkt in Albanië, Bulgarije, Moldavie en Armenie.

In deze landen zorgt "Mensenkinderen" voor de basisbehoeften van de allerarmsten zoals: voedsel, een gezonde en veilige plek om te wonen, warmte en kleding.

Zo helpt "Mensenkinderen" bij het opstarten van de gerstteelt voor kansarme gezinnen in Armenie. Voor twee gezinnen is bijna € 1000 nodig voor de benodigde zaden, mestmiddelen, dieselolie, geld om een maaidorser te huren en ondersteuning bij de organisatie van alle werkzaamheden. Dit is een uitdaging voor ons geworden en we zijn hem aangegaan. Want als hier in onze omgeving het bewerken van het land en daarna de groei, de bloei en de oogst veel levensvreugde geeft, zal het in Armenie ook levensgeluk, blijdschap en uiteindelijk -hopen we- toekomst geven.

Daarom de droge worst actie, die we door onze dorpen hebben gehouden. Ook vanaf deze plaats hartelijk  dank voor uw / jouw steun! Het ging heel goed. Maar we zijn er nog niet, daarom is de collecte in de dienst ook nog voor dit project. Zien we u / jou ook in de zendingsdienst? Door middel van dia's krijgen we een indruk van het leven in Armenie.

Het belooft een mooie dienst te worden.

Een hartelijke groet van de leden van de ZEM-commissie........


Dankstonddienst 4 november a.s.

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zondag 13 december 2015 Gepubliceerd: zondag 01 november 2015
Geschreven door Harm Tolsma

Woensdag 4 november (Dankstond)

in de Doarpstsjerke te Metslawier

Aanvang dienst: 19:30 uur

Voorganger: ds. M. J. Koppe, Dokkum

Intochtslied: Gez. 350 uit het Liedboek voor de Kerken

De collecten zijn voor: 1. Diaconie, 2. Dankstond

De dienstdoende koster is: E. Bandstra, Metslawier

Zie hieronder. Actie ten bate van het Leger des Heils

Kerkvisitatie 2015

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zondag 13 december 2015 Gepubliceerd: vrijdag 30 oktober 2015
Geschreven door Harm Tolsma

Op maandag 9 november 2015 komen er kerkvisitatoren op bezoek bij de Protestantse gemeente Metslawier Niawier. Het programma ziet er als volgt uit:

18.00 uur: gesprek met ds. L. Adema

19.00 uur: "spreekuur" voor de gemeente

19.30 uur: gesprek met de kerkenraad zonder predikant

20.00 uur: gesprek met de hele kerkenraad

Gemeenteleden die zaken met de kerkvisitatoren willen bespreken worden hierbij uitgenodigd op het aangegeven tijdstip 19.00 uur. Plaats: NIJ SION, Niawier.

                                                                                                             De kerkenraad


Zendingsdienst 8 november a.s.

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zondag 13 december 2015 Gepubliceerd: vrijdag 30 oktober 2015
Geschreven door Harm Tolsma

Zondag 8 november a.s. is er een Zendingsdienst in "Nij Sion" in Niawier.

Deze begint om 10.00 uur.

Inloop vanaf 9.30 met koffie, thee en fris.

Onder leiding van Bram van Dijke van "MENSENKINDEREN"                         

Graag tot dan,

de Zendingscommissie.


Eeuwigheidszondag 22 november 2015

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zondag 13 december 2015 Gepubliceerd: maandag 26 oktober 2015
Geschreven door Harm Tolsma

Omdat het nog niet helemaal zeker is, dat "REHOBOTH" op 22 november a.s. wel volledig beschikbaar zal zijn, hebben wij besloten de dienst van Eeuwigheidszondag te verplaatsen naar "NIJ SION".

Gezien de stand van de werkzaamheden aan Rehoboth, de schoonmaakwerkzaamheden die daarop moeten volgen, de volledige inrichting van het gebouw, maar ook die van de keuken, lijkt dit ons beter.  

                                                                                                                 De Kerkenraad. 

 

Subcategorieën