Nieuws

BIJBELQUIZ te Dokkum

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: donderdag 20 oktober 2016 Gepubliceerd: donderdag 20 oktober 2016
Geschreven door Harm Tolsma

Speel samen de Bijbelquiz in Dokkum

Op dinsdag 15 nov 2016 wordt in Dokkum de jaarlijkse Bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap gespeeld. De quiz heeft als titel

                                                     De Bijbel dichtbij

Al heel veel jaren wordt er elk jaar rond de Nationale Bijbelzondag in veel plaatsen een bijbelquiz georganiseerd. Teams van verschillende samenstelling spelen dan met elkaar een bijbelquiz vol humor, doordenkertjes en interessante weetjes. De quiz bestaat uit dertig meerkeuzevragen en een finaleronde. Jacob & Anny van der Wal zullen op deze avond in Dokkum voor enige creatieve afwisseling zorgen door middel van het spelen van een korte sketch.

Iedereen is welkom op 15 november. De avond begint om half 8 en zal rond half 10 afgelopen zijn. De toegang is gratis. De bijbelquiz vindt deze keer plaats in “Nehemia”, Zaagmolenstraat 2, Dokkum.

Presentatie op deze avond is bij Ypie Veenstra uit Damwâld. Algehele leiding van de avond: Ria Rispens uit Morra. En de Evangelische Boektiek uit Dokkum komt weer met een boekentafel.

U of jij kunt zelf meedoen met de quiz, maar ook toeschouwers zijn van harte welkom. De teams bestaan uit 3 tot 6 personen.

U of jij kunt zich als lid van een team maar ook individueel aanmelden. Dat aanmelden kan tot 10 november per e-mail bij: j.rispens@outlook.com of telefonisch 0519-321409.

 Voor enige coördinatie vanuit Metslawier en Niawier is aanmelding ook mogelijk bij Doede Douma, Túnstrjitte 21, Metslawier (telefoonnummer 0519-242029).

We hopen dat velen zich aanmelden !!


 

Tafels te koop

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: dinsdag 12 juli 2016 Gepubliceerd: dinsdag 12 juli 2016
Geschreven door Harm Tolsma

TER OVERNAME AANGEBODEN

Nog steeds zijn de twee overgebleven avondmaaltafels van voormalig GKN en GKM niet verkocht.

Heeft u hiervoor belangstelling of wil u deze nog eens bezichtigen dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van het college van kerkrentmeesters Hette Meinema. Zijn mailadres is: h.meinema1@knid.nl en zijn telefoonnummer is: 0519-294161. Ook zijn er nog een 6-tal stoelen uit de vroegere kerkenraadskamer beschikbaar voor verkoop.

Met hartelijke groet,

Het college van Kerkrentmeesters.


  

Diensten van komende zondagen

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: maandag 03 oktober 2016 Gepubliceerd: dinsdag 12 juli 2016
Geschreven door Harm Tolsma

Voor de informatie over de dienst van komende zondagen mogen wij u zoals gewoonlijk weer verwijzen naar de rubriek "erediensten" op deze website:  http://www.pkn-metslawier-niawier.nl/index.php/erediensten


 

Zangmiddag 10 juli a.s.

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: dinsdag 12 juli 2016 Gepubliceerd: maandag 04 juli 2016
Geschreven door Harm Tolsma

Zondagmiddag 10 juli a.s. 's middags om 15.30 uur is er een zangmiddag in "de Schakel" te Metslawier. Met muzikale begeleiding van de gebroeders Soorsma. Het belooft met uw aanwezigheid een fijn zanguurtje te worden. We hopen velen van u daar allemaal te mogen begroeten.

                                                                                             De leden van de ZEM-commissie.

 


 

Vervulling vacatures in de kerkenraad

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: dinsdag 10 mei 2016 Gepubliceerd: dinsdag 10 mei 2016
Geschreven door Harm Tolsma

Bij de afkondigingen van zondagmorgen 8 mei j.l. kon de kerkenraad tot zijn grote blijdschap meedelen, dat inmiddels alle vacatures binnen de kerkenraad zijn ingevuld. Wanneer er dus van de kant van de gemeente geen wettige bezwaren worden ingediend, worden op 22 mei a.s. de volgende ambtsdragers bevestigd:

Jeugdouderlingen: Akkelien Groen-van der Veen, it Skûtsje 18, Metslawier en Frederika Meinema-Zijlstra, de Snikke 20, Metslawier;

Diakenen: Sjoukje Dijkstra, Tsjerkepaad 24, Niawier, Hemke Klaas Kloostra, Grytmanswei 5, Niawier en James Jacob en Marion Johanna Tjeerdsma-Boosman, Skûlestrjitte 31, Metslawier;

Ouderlingen: Margriet Machiela-de Vries, Singel 2, Metslawier, Betty Poleij-van der Leij, Balthasar Bekkerstrjitte 12, Metslawier en de functie van voorzitter: Marcus Weidenaar, Bredewei 4a, Niawier;    

Wijkconsulent: Doede Douma, Túnstrjitte 21, Metslawier


 

Subcategorieën