Nieuws

Zondag 7 februari 2015

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: maandag 07 maart 2016 Gepubliceerd: zondag 31 januari 2016
Geschreven door Harm Tolsma

De kerkdienst van zondag 7 februari is om 10.00 uur. Conform het rooster wordt de dienst verzorgd door het Dreamteam. Omdat we gasten in onze dienst hebben is de dienst op 10 uur gesteld. Dit omdat die gasten dan al een hele reis gehad hebben.

De speciale gast is: Daniel Saah  van "Stichting Antwoord". Voor meer informatie verwijzen we u / jullie naar de Geandewei  die deze week verschijnt.

De (diaconale) collecte voor "Stichting Antwoord" zal worden gehouden op de zondag de week daarop (zondag 14 februari) ......

Voor meer informatie over deze dienst, zie onder "Erediensten" op deze website 

 

Verder: te bestellen bij de ZEM (zendings-) commissie: 

                 

                 de 40 Dagenkalender

met:  gebeden, teksten, gedichten en recepten

en: een bezinningsmoment  voor alle dagen van

            Aswoensdag  t/m Pasen

        

           thema    “ Laat me niet lachen

        Intekenlijst ligt in de hal van de kerk

                         Prijs is € 3,50

 


                             

Krystfeest foar de bern - Twadde Krystdei....

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zondag 31 januari 2016 Gepubliceerd: zondag 06 december 2015
Geschreven door Harm Tolsma

Beste jongens en famkes,

It is hast sa fier, Kryst komt der oan en it bernekrystfeest slaan wy ek dit jier natuerlik net oer. Jimme binne fan herte wolkom op twadde Krystdei om 10.00 oere yn "Rehoboth".

Rehoboth feroarje wy yn in bioscoop. Dus nim jim bruorkes / suskes / heit / mem / pake / beppe / wa dan ek mar, mei. Wy litte in animaasjefilm sjen oer it Krystferhaal, mar net yn tradisjonele foarm.

Mear wolle wy no net ferklappe, do moatst it mar gewoan foar dysels sjen.

 

Graach oant sneon, twadde Krystdei om 10.00 oere, op 26 desimber .......

                                                                                     

Lieding fan 'e berneneventsjinst

 Actie Leger des Heils

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: maandag 30 november 2015 Gepubliceerd: dinsdag 01 december 2015
Geschreven door Harm Tolsma

De tieners van pkn Metslawier/Niawier gaan in de maand november en december in actie komen voor het leger des heils.

4 november is het dankstond dan willen we alvast beginnen, we zouden het fijn vinden dat u een blik snert, soep, of knakworst mee zou willen brengen naar de kerkdienst!

De daklozen waarderen het zeer om wat warms te krijgen tijdens de koude maanden.

De 18+ groep gaat dit er heen brengen.

De 12+ groep gaat een bezoek brengen aan de 2e hands kleding zaak. Hiervoor willen we kleding (heel en schoon) inzamelen, dit kunt u mee nemen naar de kerk t/m zondag 6 december!

Wilt u wel wat geven , maar u kunt het zelf niet brengen bel dan naar Anita: 321072, Elna: 241924 of Akke Greetje: 242237.

Het leger des heils Leeuwarden reageerde erg positief op dit initiatief. Hopelijk bent u dat ook!

 

Informatie beschikbaarheid Rehoboth

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zondag 13 december 2015 Gepubliceerd: woensdag 25 november 2015
Geschreven door Harm Tolsma
 
De bouwcommissie en het college van kerkrentmeesters hebben aan de Kerkenraad laten weten, dat "Rehoboth" met ingang van zondag 6 december a.s. weer beschikbaar is voor kerkdiensten en de andere activiteiten en dus weer in gebruik genomen kan worden.
 
De dienst van 6-12-2015 stond gepland te NIJ SION in Niawier. 
Deze komt daar dus te vervallen en is dan in REHOBOTH in Metslawier.
 
De kerkenraad,
 
 

Informatie i.v.m. dienst op 29 november a.s.

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zondag 13 december 2015 Gepubliceerd: zaterdag 21 november 2015
Geschreven door Harm Tolsma

29-11-2015 dienst in NIJ SION.....

In afwijking van wat in de Geandewei is vermeld zal op 29 november a.s. de dienst niet in "Rehoboth" zijn, maar in NIJ SION. Zoals gezegd in "Geandewei" is het een praisedienst met muzikale medewerking van gospelgroep "Rising Hope" uit Burgum. Voorganger in deze dienst zal zijn dhr L. Blees uit Damwoude. Voor verdere informatie over deze dienst, klik hiernaast "Erediensten" aan ...........


Subcategorieën