Nieuws

Dienst van zondag 18 oktober a.s.

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: donderdag 15 oktober 2015 Gepubliceerd: donderdag 15 oktober 2015
Geschreven door Harm Tolsma
  • Bewerk
in Nij Sion. Aanvang dienst: 9:30 uur

verzorgd door: het Dreamteam

Collecten zijn voor: 1. Kerk 2. Kerk in Actie / Werelddiaconaat (het Ghanaproject)

Dienstdoende koster: E. Turkstra

Oproep aan alle kinderen: kom in je sportkleding naar de dienst! 

De dienst staat namelijk in het teken van sport en geloof. Ook je vrienden of vriendinnen (ook van je sportclub) mogen meekomen. Vraag maar eens of ze willen.

In deze dienst hebben we als gast Henri Ruitenberg, oud marathon schaatser en nu gastspreker van "Geloofshelden".

Aan het einde van de dienst is er een extra collecte bij de deur, deze is bestemd voor de "stichting Geloofshelden".  Deze collecte bevelen we van harte bij u en jullie aan. Met de opbrengst van collectes kunnen zij hun werk voortzetten. Voor meer informatie kijk op: www.geloofshelden.nl

Na de dienst is er gelegenheid om een kop koffie of thee te nuttigen. Kunnen we nog even na praten over de dienst.

Tienerdiensten

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: woensdag 07 oktober 2015 Gepubliceerd: woensdag 07 oktober 2015
Geschreven door Harm Tolsma

Hallo iedereen die naar de tienerdienst komt,

A.s. zondag 11 oktober is de eerste keer in de Doarpstsjerke in Metslawier, dat we weer samenkomen. We gaan dan gezellig beginnen met een ontbijt. Het lijkt ons leuk als iedereen wat meeneemt, zoals broodjes, kaas, hagelslag, enz., om het ontbijt tot een succes te maken. We zijn benieuwd wat we te eten krijgen! Voor drinken zorgen wij! Tot dan!

                                                                                                     Akke Greetje, Anita, Elma


 

Sport en geloof.....

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: maandag 26 oktober 2015 Gepubliceerd: woensdag 07 oktober 2015
Geschreven door Harm Tolsma

Op zondag 18 oktober a.s. is er een dienst die wordt verzorgd door het Dreamteam.

De dienst zal in het teken staan van "sport en geloof".

Bij deze een oproep aan alle kinderen om in je sportkleding in deze dienst te komen.

Misschien zijn er vrienden / vriendinnen van je sportclub die ook graag meekomen, ze zijn van harte welkom.

Zie voor verdere informatie hierover nog even op "Nieuws".


Werkzaamheden aan "Rehoboth"

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zondag 13 december 2015 Gepubliceerd: maandag 21 september 2015
Geschreven door Harm Tolsma

De werkzaamheden aan "Rehoboth" zijn inmiddels al weer een aantal
weken aan de gang. Dus even een "tussenstand" met gebruikmaking van
wat foto's van de werkzaamheden.
Van de eerste werkzaamheden van de vrijwilligers (het breekwerk aan de
muren tussen Schakel en kerk en de w.c.'s die eerst volledig moesten
worden verwijderd) zijn helaas geen foto's aanwezig!
Aannemer Allema, schildersbedrijf Nutma en installatiebedrijf Faber
van Oosternijkerk, daarbij aangevuld met enkele vrijwilligers -die
inmiddels ook al hun waarde ruimschoots hebben bewezen- zijn momenteel
bezig zo gauw als mogeljk het werk geklaard te krijgen.

klik hier voor de foto's

Startzondag 27 september in NIJ SION

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: maandag 26 oktober 2015 Gepubliceerd: zaterdag 19 september 2015
Geschreven door Harm Tolsma

Zondag 27 september Startzondag

in Nij Sion, Niawier Aanvang 9:30 uur. Voorganger: ds. L. Adema

Intochtslied: Gez. 285 uit het liedboek voor de Kerken

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Bloemen binnen eigen gemeente

Informatie startzondag 2015

We zijn als commissie druk bezig geweest met het opstellen van een programma voor de startzondag voor jong en oud. Het thema is dit jaar: Goede buren. De opzet ziet er voorlopig als volgt uit:

  • Inloop van half tien tot tien met koffie, thee en limonade.
  • Korte dienst van maximaal 45 minuten.
  • Na de dienst diverse activiteiten, als:

Bloemschikken in koppen en schotels

Schilderen op doek Bijbelquiz

Zingen met Jappie de Vries (een lied instuderen)

Voor de jeugd: Spellen op het "Mearsveld"

* Vervolgens gezamenlijk even een borreltje en daarna

* Afsluiten met een gezamenlijke lunch.

Wij willen graag alvast iedereen uitnodigen om op deze zondag samen met elkaar het nieuwe kerkelijke seizoen te beginnen.

Nog even wat praktische tips: Bij dezen een oproep aan u: voor het bloemschikken graag kleine bloemen meenemen en groen.

En als u wat lekkers kunt bakken, dan graag ook iets voor bij de koffie of thee of ranja.

We hopen op deze wijze samen te bouwen in onze gemeente en onze dorpen aan een stuk saamhorigheid.

 


 

Subcategorieën