Nieuws

Reis Roemenië.

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: vrijdag 01 juni 2018 Gepubliceerd: vrijdag 01 juni 2018
Geschreven door Sijbe Postma

 

Op zondag 17 juni om 19.30 uur nodigen wij U/jullie uit in de schakel te Metslawier voor een reis verslag van de catechisanten naar Roemenië.

 Aan de hand van foto’s en een filmpje willen wij u laten zien wat wij hebben gedaan en  beleefd in Roemenië.

 U/jullie zijn van harte welkom.

 Sponsors, Familieleden en gemeenteleden van omliggende dorpen ook van harte welkom.

 Jeltine, Ewout, Famke, Corinna, Sylvia, Nienke, Eveline, Simon, Nyckle, Pieter, Jimmy, Marion, Leo, Meindert, Sijbe en Geertje.

24 uur actie voor reis naar Roemenië

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: vrijdag 18 mei 2018 Gepubliceerd: donderdag 22 maart 2018
Geschreven door Harm Tolsma

Wilt u, wil jij de laatste nieuwtjes lezen over de 24 uurs actie van de Metslawierster en Niawierster jongeren voor Roemenië ga dan vliegensvlug naar de volgende Facebook-site....... 

https://www.facebook.com/ReisNaarRoemenie/

De reis is achter de rug maar er is heel veel te zien op de hierboven genoemde website. Dus klik hem nog maar eens aan.  

 

De redactie....... 

Diensten rond Palmpasen en Pasen

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zaterdag 07 april 2018 Gepubliceerd: zondag 18 maart 2018
Geschreven door Harm Tolsma

Zondag 25 maart Palmzondag

in Dorpshuis Nij Sion te Niawier

De dienst in Niawier begint om 9.30 uur

Voorganger in de dienst is: ds. L. Adema,

Uiteraard bereiden we ons ook alvast voor op het Avondmaal op Witte Donderdag

Het te zingen lied voor de dienst is uit de Evangelische liedbundel: Gezang 408: 1, 2 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie/ 40-dagentijdcollecte/ palmzondagcollecte

Dienstdoende koster is Willem Weidenaar, Niawier

 

Maandag 26 maart

in de Kleastertsjerke, Niawier om 19.30 uur: vesper

Dinsdag 27 maart

in de Kleastertsjerke, Niawier om 19.30 uur: vesper

Woensdag 28 maart

in de Kleastertsjerke, Niawier om 19.30 uur: vesper

 

Donderdag 29 maart: Witte Donderdag

in de Doarpstsjerke, Metslawier om 19.30 uur

Voorganger ds. L. Adema, viering van het Heilig Avondmaal

Ye  zingen lied voor de dienst: Ui de Evangelische liedbundel: gezang 285: 1, 3 en 4

De collecten zijn in deze dienst voor: 1. Diaconie, 2. Kerk

Dienstdoende koster is Eelke Bandstra, Metslawier

 

Vrijdag 30 maart Goede Vrijdag

dienst in de Kleastertsjerke, Niawier 

Aanvang dienst: 19.30 uur

Voorganger: ds. L. Adema, stilte uur

Te zingen lied voor de dienst: Gezang 188: 1 en 2 uit Nieuwe Liedboek

Collecten: geen

Dienstdoende koster: Gerard Kloostra, Niawier

 

Zaterdag 31 maart Stille Zaterdag

in kerkcentrum Rehoboth te Metslawier

20.30 uur: Paaswake

 

Zondag 1 april 1e Paasdag

in kerkcerntrum Rehoboth te Metslawier

Aanvang dienst: om 9.30 uur

Voorganger: ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit de SoW-bundel, lied 50: 1, 4, 5 en 6

Te houden collecten in deze dienst: 1. Kerk, 2. Jeugdwerk

Dienstdoende koster: Anne Meinema, Metslawier

 

Kerkdiensten rond de Kerst en Oud en Nieuw

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: woensdag 20 december 2017 Gepubliceerd: woensdag 20 december 2017
Geschreven door Harm Tolsma

Zondag 24 december

Doopdienst - vierde adventszondag

in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 9.30 uuraan Voorganger: ds. L. Adema, onze eigen predikant

Te zingen lied voor de dienst: Uit het nieuwe Liedboek gezang 469: 1, 2, 3 en 5

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is: Pieter Tamminga, Metslawier

In deze dienst wordt de doop bediend aan Aukje Jildau Rispens

 

Kerstnachtdienst

eveneens in "Rehoboth", Metslawier

Aanvang dienst: 19:30 uur

Voorganger: ds. L. Adema in samenwerking met het Dreamteam en anderen.

 

Maandag 25 december 1e Kerstdag

in kerkelijk cenrtrum "Rehoboth", Metslawier

Aanvang dienst: 10.00 uur

Voorganger: ds. L. Adema

Vanaf 9.30 uur staat de koffie voor u en jou klaar

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Evangelische liedbundel, lied 103: 1 t/m 4

De collecten in deze dienst zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in actie / kinderen in de knel/werelddiaconaat

Dienstdoende koster: Pieter Tamminga, Metslawier

 

Dinsdag 26 december 2e Kerstdag

in kerkelijk centrum "Rehoboth", Metslawier

Aanvang: 10.00 uur. Kinderkerstfeest

Voor de aanvang van het feest zijngen we uit de SoW-bundel lied 32 de verzen 1, 2 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in actie / kinderen in de knel/werelddiaconaat

Dienstdoende koster is: Doede Douma, Metslawier

 

Zondag 31 december Oudejaarsdag

om dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 9.30 uur

Voorganger: ds. L. Adema, onze eigen predikant

Lied voor de dienst: Uit de Evangelische Liedbundel lied 172: 1 t/m 4

De collecten van vandaag zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster: Eric Turkstra, Niawier

 

Oudejaarsavond en Nieuwjaardag zijn er geen kerkdiensten.

 

Eerstvolgende dienst is volgend jaar op zondagmorgen 7 januari 2018 om half 10 weer in "Rehoboth", Metslawier, Voorganger is dan ds. R. de Pee uit Feanwâlden. Na de dienst gaan we samen koffiedrinken


 

Schoenendoos actie stichting "Samaritaan"....

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: dinsdag 21 november 2017 Gepubliceerd: vrijdag 14 juli 2017
Geschreven door Harm Tolsma

Beste mensen, jongens en meisjes,

Dit jaar willen we graag weer een schoenendoosactie doen vanuit de stichting Samaritaan, “Actie4kids.nl”. Op de website kunt u lezen wat dit precies inhoudt, maar hier een korte samenvatting.

U vult een doos voor een kind in een arm land of oorlogsgebied met schoolspullen, toiletspullen en speelgoed. U mag  T H U I S  zelf een doos samenstellen en we kunnen spullen sparen tot en met november.  Geld is ook altijd welkom, iedere schoenendoos vraagt € 5,00 transportkosten. Iedereen mag meedoen, met buren, familie, vrienden. Samen een doos vullen mag ook, u bent daar vrij in. Begin december worden de schoenendozen verzonden. In de kindernevendienst willen wij graag de dozen met de kinderen versieren, naar verwachting zal dit plaatsvinden in oktober/november 2017.

Er is een aantal criteria om de doos te vullen.

Ten eerste kiest u het geslacht - jongen of een meisje- ;

Ten tweede de leeftijd (2-4 jr of 5-9 jr of 10-14 jr);

Ten derde de afmeting van de schoenendoos (± 19x32 cm, hoog ± 12cm);

Ten vierde dient er basismateriaal in iedere doos te komen (schriften, tandenborstel/-pasta, washandje, potloden, etc.) en aanvullend naar eigen keuze iets van speelgoed. Aangezien de dozen ook naar kinderen gaan in oorlogsgebieden mag geen oorlogsspeelgoed in de doos gestopt worden. Ook varkensknuffels mogen niet in de doos. Geen spullen met batterijen, geen snoep.

Voor een overzicht van een correct gevulde schoenendoos kunt u bovenstaande site www.actie4kids.nl raadplegen. Te zijner tijd komt er in De Schakel en in Nij Sion nog een informatieposter te hangen. Tegen de tijd dat de dozen verzameld worden, wordt iedere doos gecontroleerd voor transport. Transportkosten voor iedere schoenendoos komt in een verzamelenvelop en/of wordt gestort of overgemaakt.

Het is een hartverwarmende actie. Wij hopen dat u met net zo veel enthousiasme mee wilt sparen als wij van de kindernevendienst. Alvast bedankt.

Leiding kindernevendienst.


 

Subcategorieën