Nieuws

Dopen 16 April

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: zaterdag 08 april 2017 Gepubliceerd: zaterdag 08 april 2017
Geschreven door Sijbe Postma

Op zondag 16 April, Paaszondag, zal er een doopdienst gehouden worden in Rehoboth.

De Heilige Doop zal bediend worden aan:

Norah Tjitske Rispens, dochter van Birhanu Rispens en Sippie Lodder, De Snikke 6

Niek Willem Timmerman, zoon van Marcel Timmerman en Ineke Steegstra, Julianastraat 23

Yfke Weidenaar, dochter van Gerard Peter Weidenaar en Johantine de Jong, De Snikke 22

 

Vesperdiensten

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: woensdag 05 april 2017 Gepubliceerd: zaterdag 18 maart 2017
Geschreven door Sijbe Postma

In de 40 dagentijd willen we op de woensdagavonden een Vesperdienst houden

om ons voor te bereiden op het Paasfeest

De eerst volgende dienst is op Woensdag 12 April.

Deze diensten worden gehouden in de Kleastertsjerke in Niawier om 19.30 uur

Deze diensten zijn voorbereid door een aantal gemeenteleden

en iedereen is hiervoor uitgenodigd

 

Gebedsweek

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: maandag 30 januari 2017 Gepubliceerd: maandag 16 januari 2017
Geschreven door Harm Tolsma

Deze week, de week van 15 t/m 22 januari 2017,  is de officiele gebedsweek. Vanwege een te korte tijd van voorbereiding hebben wij als voorbereidingscommissie deze een week opgeschoven. Voor onze dorpen is het nu op de avonden van woensdag 25, donderdag 26 en vrijdag 27 januari te beginnen om 19.30 uur in de Kleastertsjerke in Niawier. Het zijn korte vespers, waar enkele liederen worden gezongen, gebeden wordt, en samen een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen.

De gebedsweek zal ondermeer in het teken staan van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie. 

Iedereen wordt van harte uitgenodigd. Voorafgaand aan de diensten kunt u ook punten voor het gebed aan ons doorgeven..... 

                                                                       De voorbereidingscommissie.


Tsjerke wêze mei inoar.....

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: maandag 16 januari 2017 Gepubliceerd: maandag 16 januari 2017
Geschreven door Harm Tolsma

Donderdagavond 24 november belegden een zestal gemeenteleden, Anneke Allema, Douwe de Groot, Anja Kloostra, Geziene Meinsma, Betty Poleij en Willem Weidenaar in dorpshuis “Nij Sion” in Niawier een bijeenkomst, waar alle leden van de gemeente van Metslawier/Niawier welkom waren. Bij de organisatoren was er behoefte bij de gemeenteleden te peilen hoe we samen de “betrokkenheid binnen onze gemeente kunnen laten groeien en bloeien”.

Velen reageerden positief op deze oproep en de werkgroep mocht op deze avond dan ook zo’n 60 personen welkom heten.

Om het gesprek zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen, verdeelde de werkgroep de aanwezige gemeenteleden in een zevental gespreksgroepen. De groepen kregen alle zo’n 45 minuten de tijd om een serie van vier vragen binnen hun eigen groep te behandelen. Dit vanuit het idee, dat iedereen vanuit zijn leven een eigen uniek verhaal met zich meedraagt. En dat die verhalen dan ook de moeite van het vertellen waard zijn, omdat ze ervoor kunnen zorgen dat een ander daaruit ook hulp kan ervaren. Binnen die verhalen zal God heel vaak betrokken zijn en in zo’n verhaal kunnen we ook elkaar bemoedigen en helpen. Ook door te vertellen over de wijze van ervaring van God in ons leven.

De verhalen kwamen inderdaad los binnen de gesprekken in die drie kwartier. De gespreksvragen behelsden de volgende onderwerpen: 1. Hoe ziet u de toekomst van onze kerkelijke gemeente; 2. Wat hebt u van deze kerk en van uw geloofsgenoten nodig om te groeien in het geloof; 3. Is er iets wat u belemmert in deze groei; 4. Wat wilt u of kunt u de kerk en uw geloofsgenoten bieden.

Het was heel goed dat de generaties binnen de groep ieder voor zich hun inzichten op tafel legden. De ouderen brachten dikwijls hun zorg ter sprake of het allemaal wel goed komt met de kerk. Jongeren brachten vaker hun zorg voor hun gezinnen tot uitdrukking. Meer structuur in de geloofsopvoeding en -beleving binnen het gezin en de gemeente is iets waar meer aandacht voor moet zijn. Iedereen kreeg ook de mogelijkheid op een tijdlijn aan te geven waar in hun leven tijdpunten aanwezig waren, die hun geloofsleven positief of (misschien) negatief hadden beïnvloed.  

Na die drie kwartier (en de pauze) werden de gespreksresultaten binnen die groepen naar voren gebracht en zo nodig op papier gezet. De organisatoren beloofden, dat opmerkingen en suggesties meegenomen zouden worden in hun werkgroep-vergadering en ook zouden worden aangekaart bij de kerkenraad.

Een fijne en gezellige avond! Voorzitter Marcus Weidenaar van de kerkenraad bedankte de organisatoren voor de uitvoering van de taak die zij op zich hadden genomen om deze bijeenkomst te beleggen.

Kerstkuier door Niawier !!

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: maandag 16 januari 2017 Gepubliceerd: dinsdag 10 januari 2017
Geschreven door Harm Tolsma

Krystkuier

Wat een geweldige avond was het op 24 december met de Krystkuier. Zoveel mensen, zoveel jongeren die meededen aan de kuier. Jong en oud die meedeed aan de voorbereiding. Een mooie kribbe die is gemaakt door jongeren van de huiscatechisatie, zwaarden en schilden voor de soldaten.

Richtingaanwijzer met geloof, hoop en liefde, een naambord voor de herberg. Jeugd en leiding bedankt. Dit is door de jeugd gemaakt, maar ook de "oudere" jeugd heeft haar steentje bijgedragen door het maken van de stal en het omzagen en plaatsen van de kerstboom en nog veel meer. Mevrouw Mellema, bedankt voor de boom. Ook een legerauto was aanwezig, ook bedankt hiervoor.

Tijdens de kuier kwamen op de route verschillende scenes uit het Kerstverhaal voorbij. Het werd gebracht met zang en toneel soms op traditionele wijze en soms op een moderne wijze. Ook de soldaten ontbraken niet in het verhaal, bij de douane en onderweg. Bij de laatste stop vertelde de juf over een vlammetje dat heel klein was. Maar door het doorgeven van het vlammetje werden het er twee vlammetjes. De vlammetjes zijn verder uitgedeeld en zo kregen we aan het eind van de avond een vuur van vlammen om mee te nemen deze wereld in. Laat ook na Kerst uw licht schijnen voor de mensen om u heen, veraf en dichtbij. Bij aankomst in Nij Sion werden er veel Kerstwensen in de boom gehangen. Zo werd er Vrede gewenst voor iedereen. Liefde, gezondheid, gezelligheid, respect, vriendelijkheid en vertrouwen waren wensen die veel voorkwamen. Een wens om iedereen, vooral de arme kids, zwemles kunnen krijgen. Ook stond er op het kaartje: Ik wil een paard. De wens dat iedereen met kanker weer beter mag worden, en dat er geen terreur meer mag zijn in de wereld. Een greep uit alle wensen in de boom met als laatste wens die ik wil noemen: Heer wees bij ons want de wereld staat in brand. Wij van het Dreamteam willen iedereen hartelijk bedanken, jong en oud die mee gedaan hebben op welke manier ook, om van de Krystkuier zo iets moois te maken. Allemaal heel hartelijk bedankt.

Het Dreamteam.

-----

PS. En hoe gezellig en enthousiast het was kunt u zien op de foto's van dit gebeuren. U vindt ze onder de foto's op deze website http://www.pkn-metslawier-niawier.nl/index.php/gallery#nanogallery/nanoGallery/6369588639039371633

De websiteredactie.....  


 

Subcategorieën