Nieuws

Tsjerke wêze mei inoar.....

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: maandag 16 januari 2017 Gepubliceerd: maandag 16 januari 2017
Geschreven door Harm Tolsma

Donderdagavond 24 november belegden een zestal gemeenteleden, Anneke Allema, Douwe de Groot, Anja Kloostra, Geziene Meinsma, Betty Poleij en Willem Weidenaar in dorpshuis “Nij Sion” in Niawier een bijeenkomst, waar alle leden van de gemeente van Metslawier/Niawier welkom waren. Bij de organisatoren was er behoefte bij de gemeenteleden te peilen hoe we samen de “betrokkenheid binnen onze gemeente kunnen laten groeien en bloeien”.

Velen reageerden positief op deze oproep en de werkgroep mocht op deze avond dan ook zo’n 60 personen welkom heten.

Om het gesprek zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen, verdeelde de werkgroep de aanwezige gemeenteleden in een zevental gespreksgroepen. De groepen kregen alle zo’n 45 minuten de tijd om een serie van vier vragen binnen hun eigen groep te behandelen. Dit vanuit het idee, dat iedereen vanuit zijn leven een eigen uniek verhaal met zich meedraagt. En dat die verhalen dan ook de moeite van het vertellen waard zijn, omdat ze ervoor kunnen zorgen dat een ander daaruit ook hulp kan ervaren. Binnen die verhalen zal God heel vaak betrokken zijn en in zo’n verhaal kunnen we ook elkaar bemoedigen en helpen. Ook door te vertellen over de wijze van ervaring van God in ons leven.

De verhalen kwamen inderdaad los binnen de gesprekken in die drie kwartier. De gespreksvragen behelsden de volgende onderwerpen: 1. Hoe ziet u de toekomst van onze kerkelijke gemeente; 2. Wat hebt u van deze kerk en van uw geloofsgenoten nodig om te groeien in het geloof; 3. Is er iets wat u belemmert in deze groei; 4. Wat wilt u of kunt u de kerk en uw geloofsgenoten bieden.

Het was heel goed dat de generaties binnen de groep ieder voor zich hun inzichten op tafel legden. De ouderen brachten dikwijls hun zorg ter sprake of het allemaal wel goed komt met de kerk. Jongeren brachten vaker hun zorg voor hun gezinnen tot uitdrukking. Meer structuur in de geloofsopvoeding en -beleving binnen het gezin en de gemeente is iets waar meer aandacht voor moet zijn. Iedereen kreeg ook de mogelijkheid op een tijdlijn aan te geven waar in hun leven tijdpunten aanwezig waren, die hun geloofsleven positief of (misschien) negatief hadden beïnvloed.  

Na die drie kwartier (en de pauze) werden de gespreksresultaten binnen die groepen naar voren gebracht en zo nodig op papier gezet. De organisatoren beloofden, dat opmerkingen en suggesties meegenomen zouden worden in hun werkgroep-vergadering en ook zouden worden aangekaart bij de kerkenraad.

Een fijne en gezellige avond! Voorzitter Marcus Weidenaar van de kerkenraad bedankte de organisatoren voor de uitvoering van de taak die zij op zich hadden genomen om deze bijeenkomst te beleggen.

Kerstkuier door Niawier !!

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: maandag 16 januari 2017 Gepubliceerd: dinsdag 10 januari 2017
Geschreven door Harm Tolsma

Krystkuier

Wat een geweldige avond was het op 24 december met de Krystkuier. Zoveel mensen, zoveel jongeren die meededen aan de kuier. Jong en oud die meedeed aan de voorbereiding. Een mooie kribbe die is gemaakt door jongeren van de huiscatechisatie, zwaarden en schilden voor de soldaten.

Richtingaanwijzer met geloof, hoop en liefde, een naambord voor de herberg. Jeugd en leiding bedankt. Dit is door de jeugd gemaakt, maar ook de "oudere" jeugd heeft haar steentje bijgedragen door het maken van de stal en het omzagen en plaatsen van de kerstboom en nog veel meer. Mevrouw Mellema, bedankt voor de boom. Ook een legerauto was aanwezig, ook bedankt hiervoor.

Tijdens de kuier kwamen op de route verschillende scenes uit het Kerstverhaal voorbij. Het werd gebracht met zang en toneel soms op traditionele wijze en soms op een moderne wijze. Ook de soldaten ontbraken niet in het verhaal, bij de douane en onderweg. Bij de laatste stop vertelde de juf over een vlammetje dat heel klein was. Maar door het doorgeven van het vlammetje werden het er twee vlammetjes. De vlammetjes zijn verder uitgedeeld en zo kregen we aan het eind van de avond een vuur van vlammen om mee te nemen deze wereld in. Laat ook na Kerst uw licht schijnen voor de mensen om u heen, veraf en dichtbij. Bij aankomst in Nij Sion werden er veel Kerstwensen in de boom gehangen. Zo werd er Vrede gewenst voor iedereen. Liefde, gezondheid, gezelligheid, respect, vriendelijkheid en vertrouwen waren wensen die veel voorkwamen. Een wens om iedereen, vooral de arme kids, zwemles kunnen krijgen. Ook stond er op het kaartje: Ik wil een paard. De wens dat iedereen met kanker weer beter mag worden, en dat er geen terreur meer mag zijn in de wereld. Een greep uit alle wensen in de boom met als laatste wens die ik wil noemen: Heer wees bij ons want de wereld staat in brand. Wij van het Dreamteam willen iedereen hartelijk bedanken, jong en oud die mee gedaan hebben op welke manier ook, om van de Krystkuier zo iets moois te maken. Allemaal heel hartelijk bedankt.

Het Dreamteam.

-----

PS. En hoe gezellig en enthousiast het was kunt u zien op de foto's van dit gebeuren. U vindt ze onder de foto's op deze website http://www.pkn-metslawier-niawier.nl/index.php/gallery#nanogallery/nanoGallery/6369588639039371633

De websiteredactie.....  


 

Diaconale collecte tijdens de kerstdagen

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: maandag 26 december 2016 Gepubliceerd: maandag 19 december 2016
Geschreven door Harm Tolsma

Kerstcollectes

De kerstcollecte ’s staan dit jaar in het teken van verstandelijk beperkte kinderen in Pakistan. De stichting NOAD, een samenwerkingsverband van drie christelijke organisaties in Pakistan, werkt daar aan een speciaal gehandicaptenproject. Bedoeld om voor deze kinderen betere leefomstandigheden te creëren. In de kleine, arme plattelandsdorpen in Pakistan is nagenoeg geen zorg voor deze kinderen. Ze worden verborgen gehouden. De ouders weten niet goed hoe ze om moeten gaan met verstandelijk beperkte kinderen en schamen zich ervoor. Of ze zien het zelfs als een straf van God.

Met uw gift krijgen de ouders ondersteuning om hun kinderen de zorg, liefde en aandacht te geven die broodnodig is. Door hulp in de vorm van kennis over de rechten van het kind, onderwijs en medische zorg, gaan de kinderen weer deel uitmaken van de samenleving. Ouders leren in zelfhulpgroepen hoe zij hun kind een plek in het gezin kunnen geven. Ze ontwikkelen zich beter en komen tot bloei. Kinderen van God, die gezien mogen worden. Geef liefde, geef uw gift.  Kijk voor meer informatie over het Kerk in Actie project op www.kerkinactie/kerst. Geef liefde, geef uw gift.

De diaconie.


Kerst en Oud en nieuw in Metslawier / Niawier

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: maandag 19 december 2016 Gepubliceerd: maandag 19 december 2016
Geschreven door Harm Tolsma

Zaterdag 24 december Kerstnachtdienst

in dorpshuis "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 19.30 uur, beginnend met een kerstkuier door Niawier

De dienst wordt verzorgd door: het Dreamteam

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie: "Kinderen in de Knel" 

Als koster doet dienst: Willem Weidenaar, Niawier

 

Zondag 25 december 1e Kerstdag

Dienst wederom in "Nij Sion" te Niawier

Aanvang dienst: 10.00 uur

Voorganger: onze predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit het nieuwe liedboek: Gezang 473: 1, 2 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie (Kinderen in de Knel)

Dienstdoende koster is: Sjoerd van Dellen, Niawier

 

Maandag 26 december 2e Kerstdag

10.00 uur: Kinderkerstfeest in "Rehoboth" te Metslawier

met onder andere opvoering van de door de kinderen voorbereide Kerst-musical

De collecten zijn ook op deze tweede kerstdag voor: 1. de Kerk, 2. Kinderen in de Knel

 

Kinderkerstfeest met musical Het Dromenmuseum

Tijdens de adventsperiode gingen de verhalen bij de kindernevendienst over verwachting. In het adventsproject “Maak het mee” keken we met Jesaja, Johannes, Jakobus, en Jozef naar de toekomst. Zij vertelden dat mensen het mee kunnen maken: Een nieuw begin met overal vrede. De kinderen hebben elke week aan een ster gewerkt. Deze sterren zullen tijdens Kerst in de kerk te zien zijn.

Bij het Kinderkerstfeest op Tweede Kerstdag sluiten we het project af. Tijdens deze dienst worden jullie meegenomen naar “Het Dromenmuseum”, een leuke musical over een museum, verschillende bijbelverhalen, maar ook over  kinderen van nu met hun eigen dromen. Eén droom is wel heel speciaal..…Deze droom gaat over een verhaal dat mooier is dan de mooiste droom. De musicalspelers en het kinderkoor zijn al wekenlang flink aan het oefenen. Nieuwsgierig geworden? Kom dan Tweede Kerstdag allemaal naar Rehoboth in Metslawier. Het Kinderkerstfeest begint om 10.00 uur. Alle kinderen, hun ouders, pake’s en beppe’s en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Vriendelijke groeten van de leiding van de kindernevendienst

 

Zaterdag 31 december Oudejaarsdienst

te houden in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier

Aanvang dienst: 19.30 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema, Metslawier

Lied voor de dienst: Uit het nieuwe Liedboek: Gezang 245: 1 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster: Harm Tolsma, Metslawier

 

Zondag 1 januari Nieuwjaarsdienst

ook in kerkelijk centrum "Rehoboth" te Metslawier  

Aanvang dienst: 10.00 uur

Voorganger: onze eigen predikant ds. L. Adema

Te zingen lied voor de dienst: Uit de Evangelische Liedbundel, lied 176: 1 en 3

De collecten zijn voor: 1. Kerk, 2. Diaconie

Dienstdoende koster is: Doede Douma, Metslawier

Op 1 januari is er geen kindernevendienst. We starten in het nieuwe jaar op 8 januari weer met de kindernevendienst. Ook dan zijn alle basisschoolkinderen weer van harte welkom.

 

Als gemeente willen wij dit jaar op heel verschillende manieren met elkaar het kerstfeest, de geboorte van Jezus vieren. Op 24 december vanaf half 8 begint in "Nij Sion" in Niawier een kerstkuier voor het hele gezin. Een hele bijzondere manier om het geboorte verhaal van Jezus uit te beelden en samen te beleven.

Op eerste kerstdag om kwart voor 6 in de vroege ochtend wordt door muzikanten en zangers de kerstdag ingeluid met een rondgang door Metslawier. Wie mee wil doen mag zich om die tijd melden bij "café Veldzicht".*

De morgendienst op eerste kerstdag begint om 10 uur. Het is een dienst voor jong en ouder. Onder de preek krijgen de jongste kerkgangers de gelegenheid om de kerk even te verlaten om samen een kerststal te versieren en (af) te maken. We zingen bekende kerstliederen en 2 jongeren uit onze gemeente zullen ook enkele liederen ten gehore brengen.

Op tweede kerstdag om 10 uur zal de kindernevendienst met een verrassende musical ons allen weer op een heel andere manier met het kerstverhaal in aanraking brengen.

Oudjaar en nieuwjaarsdag

Op oudjaarsavond komen we als gemeente bijeen in "Rehoboth". We overzien het afgelopen jaar maar kijken ook al een klein beetje vooruit naar het jaar 2017. We doen dit aan de hand van woorden uit Psalm 17.

Op Nieuwjaarsdag komen wij op de zondagmorgen bij elkaar om 10 uur. Voor een morgengebed. We staan in deze dienst, op de eerste dag van 2017 stil bij wat er in de kortste Psalm van de Bijbel staat: Psalm 117.

Even een herinnering !!

Categorie: Nieuws
Laatst bijgewerkt: maandag 19 december 2016 Gepubliceerd: zaterdag 17 december 2016
Geschreven door Harm Tolsma

Kerst-sing-in!

Op Zondag 18 dec. is er een Kerst-sing-in in de Protestantse Kerk te Oostrum.

Aanvang 16.00 uur. Het koor "De Lofstem"uit Ee e.o. gaat enkele liederen ten gehore brengen. Ook gaan we samen liederen zingen. Dirigent van het koor is: Jaep Meems. Het orgel wordt bespeeld door Erik Keekstra.

Na afloop staat er een hapje en een drankje voor U klaar. Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de kosten.

Komt allen!

Subcategorieën